fsf-logotipas.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Filosofijos fakultetas
Ieškoti

A

Akademinis rašymas
Akademinis raštingumas
Aktualios profesinės etikos problemos
Analitinė filosofija
Analitinė filosofija
Anglų kalba pradedantiesiems
Anglų kalbos didaktika
Ankstyvųjų santykių psichopatologija: intervencijos modeliai ir korekcijos metodai
Anomalios raidos psichologija
Anomalios raidos psichologija
Antikinė literatūra
Antikinė literatūra
Antikos filosofija
Antikos filosofija
Antikos filosofijos tekstai (Platonas ir Aristotelis)
Asmenybės psichologija
Asmenybės psichologija
Asmenybės socializacija ir kūrybiškumas
Asmenybės sutrikimų vertinimas ir psichoterapija
Asmeninė ir profesinė savižina
Asmens gerovė: tarpdalykinis požiūris
Asmens gerovė: tarpdalykinis požiūris
Asmens psichologinis įvertinimas
Asocialaus elgesio psichologija
Asocialaus elgesio psichologija
Atstovaujamasis socialinis darbas
Augustinas
Aukštasis mokslas ir studijos
Aukštoji matematika ir statistinė duomenų analizė
Aukštoji matematika socialiniams mokslams

B

Baigiamasis darbas
Baigiamojo darbo projektas
Bakalauro darbo projektas
Bakalauro darbo seminaras
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos
Baudžiamosios justicijos problemos I/II d.
Baudžiamosios justicijos problemos II/II d.
Bausmė ir resocializacija
Bendravimo įgūdžiai
Bendravimo psichologija
Bendroji pedagogika
Bendruomenės įgalinimas
Bendruomenės socialinė veikla
Bendruomenės socialinė veikla
Bioetika
Bioetika
Bioinformatika
Biologijos didaktika
Blezas Paskalis
BUS dalykas (modulis)
Būsto ir švietimo lyginamoji politika

C

Chemijos didaktika

D

Dalykinė komunikacija
Dalyko didaktika
Darbo grupėje metodika
Darbo motyvacija
Darbo psichologija
Darbo psichologija
Darbo rinkos politika
Darbo rinkos politika
Daugiamatės statistikos metodai
Daugiamatės statistikos metodai socialiniuose moksluose
Daugiamatės statistikos metodai sociologijoje
Dekartas
Dekartas
Demografija
Deviacijų psichologija
Deviacijų sociologija
Disociaciniai ir psichoziniai sutrikimai
Duomenų analizė
Duomenų analizė I/II d.
Duomenų analizė II/II d.
Duomenų statistinė analizė

E

E. Husserlis
Edukacinė psichologija
Edukacinė psichologija
Edukologinių tyrimų metodologija
Egzistencinė ir gyvenimo filosofija
Egzistencinė ir gyvenimo filosofija
Egzistencinė ir gyvenimo filosofija
Eismo psichologija
Ekonomika ir valstybės socialinė veikla
Ekonomikos filosofija
Ekonomikos pagrindai
Ekonomikos sociologija
Ekonomikos teorija
Ekonomikos teorija
Emocijos
Emocijos
Epistemologijos problemos
Epistemologijos problemos
Epistemologijos problemos
Estetika
Estetika ir meno filosofija
Estetika ir meno filosofija
Estetika ir meno teorija
Etika
Etika
Etika
Etikos didaktika
Etninių santykių sociologija
Etninių santykių sociologija
Europinė integracija ir socialinės politikos sprendimų priėmimas
Europos Sąjungos švietimo politika
Europos Sąjungos švietimo politika
Evoliucija, smegenys, psichika
Evoliucinė psichologija
Evoliucinė psichologija

F

Fenomenologija
Fenomenologija
Filosofija
Filosofija
Filosofija ir politikos teorija
Filosofijos dėstymo metodika
Filosofijos didaktika
Filosofijos įvadas
Filosofijos įvadas
Filosofinės ir sociologinės teisės problemos
Fizikos didaktika

G

G. Hegelis
Gadamerio filosofija
Geografijos didaktika
Gerontopsichologija
Gerovės valstybės ekonomika
Gerovės valstybės lyginamosios studijos
Gerovės valstybės lyginamosios studijos
Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė
Gyventojų ekonominis aktyvinimas
Gyventojų užimtumo teorijos ir darbo rinka
Gyventojų užimtumo teorijos ir darbo rinka
Graikų kalba
Graikų kalba. Tekstai
Grupės dinamika: teorija ir praktika
Grupinė psichoterapija
Grupių psichologija
Grupių teorija ir praktika
Grupių teorija ir praktika

H

Habermas - Rorty kontroversija
Hegelis
Hegelis
Heideggerio filosofija
Hermeneutika
Hermeneutika
Hermeneutika
Hermeneutinė kultūros analizė
Hume
Husserl

I

I. Kantas
Ideologijos teorijos
Individualaus konsultavimo praktikumas
Individualiosios psichologijos metodai klinikoje ir mokykloje
Individualus darbuotojų konsultavimas
Informacinio bendrabūvio raiškos ir prasmės
Informatikos didaktika
Intymaus ir šeimyninio gyvenimo sociologija
Intymaus ir šeiminio gyvenimo sociologija

Y

Ypatingi vaikai

I

Istorijos didaktika
Istorijos filosofija
Istorijos filosofija

Į

Įvadas į baudžiamąją justiciją
Įvadas į sociologijos studijas
Įvadas į teisinę sistemą

J

Jaunimo politika

K

Kalbos filosofija
Kalbos filosofija
Kantas
Karjeros raida ir konsultavimas
Karjeros raida ir konsultavimas
Kasdienio pasaulio filosofija
Kasdienio pasaulio filosofija
Kiekybiniai sociologinių tyrimų metodai
Kiekybinių sociologinių tyrimų praktikumas
Kiekybinių sociologinių tyrimų praktikumas
Kierkegaardo egzistencinis mąstymas
Kino filosofija
Klasikinė etika ir modernioji lyderystė
Klasikinės sociologijos teorijos
Klasikinės sociologijos teorijos
Klinikinė psichologija
Klinikinė psichologija
Klinikinės psichologijos tyrimų ir statistikos metodai
Klinikinis psichologinis suaugusiųjų vertinimas I/II d.
Klinikinis psichologinis suaugusiųjų vertinimas II/II d.
Klinikinis psichologinis vaiko vertinimas
Kognityvinė psichologija
Kognityvinių mokslų raida
Kognityvinių mokslų tyrimo metodai
Kokybiniai sociologinių tyrimų metodai
Kokybiniai tyrimo metodai
Kokybinio tyrimo pagrindai
Kokybinis tyrimas
Kokybinių sociologinių tyrimų duomenų analizė
Kokybinių sociologinių tyrimų praktikumas
Kokybinių sociologinių tyrimų praktikumas
Kokybinių tyrimų metodologija: biografinis metodas
Komunikacija ir konfliktų valdymas organizacijose
Konsultavimas mokykloje
Konsultavimas socialiniame darbe
Konsultavimas sveikatos priežiūros įstaigose
Krikščioniškasis socialinis mokymas
Kriminologija
Kriminologijos įvadas
Kriminologiniai diskursai
Kritinės sociologijos diskursas nūdienos socialinėse teorijose
Kritinės sociologijos diskursas nūdienos socialinėse teorijose
Krizių ir traumų psichologija
Kultūra, vertybės, ugdymas
Kultūrinės tapatybės raida
Kultūros filosofija
Kultūros filosofija
Kultūros filosofija
Kūnas ir psichika
Kūno sociologija ir antropologija
Kūrybos psichologija
Kursinis darbas

L

Laisvasis dalykas
Lenkų kalbos didaktika
Lyčių psichologija
Lyčių psichologija
Lietuvių kalbos didaktika
Lietuvos filosofijos istorija
Lietuvos filosofijos klasikai
Lietuvos teisinė sistema
Lyginamoji edukologija
Lytis ir ugdymas
Logika
Logika
Logikos klasikai
Logikos klasikai
Lotynų kalba
Lotynų kalba
Lotynų kalba. Tekstai

M

M. Heideggerio filosofija
Maceina, Girnius
Magistrinio darbo projektas
Marketingas
Marketingo teorijos
Marksistinė filosofija
Matematika ir filosofija
Matematika ir filosofija
Matematikos didaktika
Medicinos sociologija
Medijų kultūra ir ugdymo technologijos
Medijų sociologija
Medijų sociologija
Medijų teorijos
Medijų teorijos
Meno istorija
Meno istorija
Miego ir sapnų psichologija
Miesto ir būsto lyginamoji politika
Miesto sociologija
Miesto sociologija
Migracija ir etninių mažumų socialinė apsauga
Migracijos procesai
Migracijos procesai ir politika
Migracijos sociologija
Mokymas ir mokymasis
Mokymas organizacijose
Mokymosi sutrikimai
Mokomoji asistento praktika
Mokomoji praktika
Mokslinio tyrimo praktika
Mokslo filosofija
Mokslo filosofija
Mokslo tiriamasis darbas
Mokslo tiriamojo darbo projektas
Motyvacija

N

Namų ūkių biudžetų planavimo konsultavimas
Naujųjų amžių filosofija (XV-XVII a.)
Naujųjų amžių filosofija (XV-XVII a.)
Naujųjų amžių filosofija (XVIII-XIX a.)
Neformaliojo ugdymo metodai
Neformalusis ugdymas
Neįgaliųjų psichologija
Neįgaliųjų psichologija ir reabilitacija
Neįgaliųjų reabilitacija ir integracija
Neklasikinė logika
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai
Neuroanatomija ir neurofiziologija
Nietzsche
Nihilizmas ir Vakarų filosofija
Nūdienės analitinės filosofijos problemos
Nūdienės hermeneutinės filosofijos diskursai
Nūdienės politikos filosofijos problemos
Nusikaltimų tyrimų psichologija
Nusikaltimų tyrimų psichologija

O

Ontologijos problemos
Ontologijos problemos
Ontologijos problemos
Organizacijų ir personalo vadyba
Organizacijų vystymas
Organizacinė kultūra ir klimatas
Organizacinė psichologija
Organizacinė psichologija

P

Paauglių ir jaunimo psichologija
Pamatinės miesto studijų problemos
Pažinimas ir kultūra
Pažinimo psichologija
Pažinimo psichologija I/II d.
Pažinimo psichologija II/II d.
Pažintinė praktika
Pedagoginė praktika
Pedagoginė praktika 1A
Pedagoginė praktika 1B
Pedagoginė praktika 2
Pedagoginė praktika 3
Penitencinė psichologija
Personalo psichologija
Platonas ir Aristotelis
Platonas ir Aristotelis
Policijos veikla
Politikos filosofija
Politikos filosofija
Politikos filosofija
Politikos psichologija
Politikos sociologija
Politikos sociologija
Politikos sociologijos problemos
Politikos sociologijos problemos
Politinių idėjų genealogija
Postmodernioji kritinė filosofija
Postmoderniosios socialinės teorijos
Postmodernizmas
Postmodernizmas
Postmodernus socialinis diskursas
Pozityvioji psichologija
Pozityvioji psichologija: teorija ir praktika
Pozityvistinė filosofija
Praktika
Prancūzų kalbos didaktika
Priklausomybių psichologija
Problemų sprendimo organizacijose metodologija ir profesinė etika
Profesinė (socialinio darbo vadybos) praktika
Profesinė ir kriminologinė praktika
Profesinė praktika
Profesinė savarankiška praktika
Profesionaliosios anglų kalbos kriminologijos pagrindai
Projektinės veiklos modeliavimas
Psichiatrijos įvadas
Psichiatrijos įvadas
Psichikos sveikatos politika
Psichofarmakologijos pagrindai
Psichofiziologijos įvadas
Psichologija
Psichologija
Psichologija mokyklai
Psichologija teisės taikymo praktikoje
Psichologijos didaktika
Psichologijos istorija
Psichologijos istorija
Psichologijos įvadas
Psichologijos studijų įvadas
Psichologijos tyrimo metodai
Psichologinės terapijos paradigmos I/II d.
Psichologinės terapijos paradigmos II/II d.
Psichologinio konsultavimo procesas
Psichologinis įvertinimas ir testavimas
Psichologinis konsultavimas
Psichologinis konsultavimas mokykloje
Psichologinis konsultavimas somatinėje klinikoje
Psichologinis nukentėjusiųjų ir nuteistųjų konsultavimas
Psichologinis teismo proceso dalyvio įvertinimas
Psichologo profesinė etika
Psichopatologija teisės taikymo praktikoje
Psichoterapija
Psichoterapijos paradigmos
Psichotraumatologija

R

Racionalaus pasirinkimo sociologija
Racionalaus pasirinkimo sociologija
Raidos psichologija
Raidos psichologija
Raidos psichologija I/II d.
Raidos psichologija II/II d.
Raidos psichopatologija
Refleksyvioji sociologija: Bourdieu
Refleksyvioji sociologija: Bourdieu
Reklamos psichologija
Religijos filosofija
Religijos filosofija
Religijos sociologija
Religijų istorija
Religijų sociologija
Religijų sociologija
Retorika
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimai
Rusų kalbos didaktika

S

Sąveikos klientų sistemose
Senėjimo sociologija
Senoji graikų kalba
Senoji graikų kalba. Tekstai
Skaitymo ir rašymo raida
Skurdas ir nelygybė
Skurdas ir nelygybė
Socialinė antropologija
Socialinė ekologija
Socialinė ekonomika
Socialinė ekonomika
Socialinė ekonomika ir NVO
Socialinė filosofija
Socialinė filosofija
Socialinė filosofija
Socialinė ir sveikatos apsauga
Socialinė ir sveikatos apsauga
Socialinė organizacijos aplinka
Socialinė pedagogika
Socialinė politika
Socialinė politika
Socialinė politika ir gerovė
Socialinė politika ir vadyba
Socialinė psichiatrija
Socialinė psichologija
Socialinė psichologija
Socialinė struktūra
Socialinė šeimos antropologija
Socialinės antropologijos įvadas
Socialinės apsaugos ir darbo teisė
Socialinės apsaugos ir darbo teisė
Socialinės apsaugos ir darbo teisė
Socialinės deviacijų problemos
Socialinės deviacijų problemos
Socialinės gerovės tyrimai
Socialinės inovacijos ir verslumas
Socialinės korupcijos problemos
Socialinės pagalbos istorinė raida
Socialinės paslaugos
Socialinės paslaugos
Socialinės politikos analizė
Socialinės politikos kaitos veiksniai ir procesai
Socialinės politikos kaitos veiksniai ir procesai
Socialinės politikos sprendimai ir instrumentai
Socialinės politikos studijų įvadas
Socialinės problemos, poreikiai ir vertybės
Socialiniai projektai ir programos
Socialinio darbo istorija
Socialinio darbo įvadas
Socialinio darbo įvadas
Socialinio darbo metodai
Socialinio darbo mokslo raida
Socialinio darbo psichologija
Socialinio darbo teorija
Socialinio tyrimo metodai kriminologijoje
Socialinis darbas ir sistemų teorija
Socialinis darbas su šeima
Socialinių institucijų vadyba
Socialinių tinklų analizė
Socialinių tyrimų metodai
Socialinių tyrimų metodai socialinėje politikoje
Sociokultūrinis identitetas ir atskirtis
Sociokultūrinis identitetas ir atskirtis
Sociolingvistika
Sociolingvistikos pagrindai
Sociologija
Sociologijos įvadas
Sociologiniai TV monitoringo aspektai
Sociologinių ir kriminologinių tyrimų praktika
Sociologinių tyrimų praktika
Spaudos publikacijų turinio analizė
Sporto psichologija
Suaugusiųjų ugdymas ir saviugda
Subkultūrų sociologija
Sveikatos priežiūros politika ir sistema
Sveikatos psichologija
Sveikatos psichologija
Sveikatos psichologija: teorija ir praktika
Sveikatos sociologija
Sveikatos stiprinimas ir prevencija

Š

Šeimos ir lyčių lygybės politika
Šeimos psichologija
Šeimos psichologija
Šeimos psichologinis konsultavimas
Šeimos teorijos ir tyrimai
Šeimos teorijos ir tyrimai
Šešėlinio švietimo problemų valdymas
Šiuolaikinė analitinė kalbos filosofija
Šiuolaikinė italų filosofija
Šiuolaikinė lyginamoji istorinė sociologija
Šiuolaikinė psichoterapija
Šiuolaikinė sąmonės filosofija
Šiuolaikinė sveikatos psichologija: teorija ir praktika
Šiuolaikinė ugdymo filosofija
Šiuolaikinės edukacinės psichologijos paradigmos
Šiuolaikinės fenomenologijos tyrimų kryptys
Šiuolaikinės karjeros vystymo koncepcijos
Šiuolaikinės Lietuvos socialinė kaita
Šiuolaikinės meno filosofijos problemos
Šiuolaikinės socialinių mokslų metodologinės problemos
Šiuolaikinės socialinių mokslų metodologinės problemos
Šiuolaikinės sociologijos teorijos
Šiuolaikinės sociologijos teorijos
Šiuolaikinės vaizduotės teorijos
Šiuolaikiniai psichologinių tyrimų ir statistinės analizės metodai
Šiuolaikiniai psichologinių tyrimų ir statistinės analizės metodai
Šiuolaikiniai statistiniai metodai ir tyrimo planavimas
Šiuolaikinio filosofijos diskurso problemos ir perspektyvos
Šiuolaikinių filosofijos kontroversijų genezė ir būvis
Šiuolaikinių socialinių tyrimų problemos
Švietimo administravimas
Švietimo ekonomika ir finansai
Švietimo organizacijų kultūra
Švietimo politika ir vadyba
Švietimo politika ir vadyba
Švietimo politikos analizė
Švietimo reformų raida
Švietimo sociologija ir politika
Švietimo sociologijos teorijos
Švietimo teisė

T

Taikinamasis tarpininkavimas
Taikinamasis tarpininkavimas
Taikomoji kognityvioji psichologija
Tapatumo sociologija
Tapatumo sociologija
Tarpkultūrinė psichologija
Tarpkultūrinis ugdymas
Tarptautinių organizacijų socialinė politika
Tarptautinių organizacijų socialinė politika
Teisės filosofija
Teisės pagrindai
Teisės pagrindai socialiniame darbe
Teisės psichologija
Teisės psichologijos įvadas
Teisės psichologijos įvadas
Teorinė kriminologija
Teorinė kriminologija I/III d.
Teorinė kriminologija II/III d.
Teorinė kriminologija III/III d.
Testavimas ir psichologinis įvertinimas
Tyrimai organizacijose I/II d.
Tyrimai organizacijose II/II d.
Tyrimo planavimas
Tomo Akviniečio filosofija

U

Ugdymo procesas, kokybė, vertinimas
Ugdymo turinio vadyba
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (anglų) I/II d.
Užsienio kalba (anglų) II/II d.
Užsienio kalba (lietuvių)
Užsienio kalba (lietuvių)
Užsienio kalba (lietuvių) I/II d.
Užsienio kalba (lietuvių) II/II d.
Užsienio kalba (prancūzų)
Užsienio kalba (prancūzų)
Užsienio kalba (prancūzų) I/II d.
Užsienio kalba (prancūzų) II/II d.
Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (rusų) I/II d.
Užsienio kalba (rusų) II/II d.
Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d.
Užsienio kalba (vokiečių) II/II d.
Užsienio šalių socialinė apsauga

V

Vadyba
Vadyba
Vadovavimo psichologija
Vaiko gerovė
Vaiko psichologinis įvertinimas
Vaiko psichologinis įvertinimas
Vaiko psichologinis įvertinimas I/II d.
Vaiko psichologinis įvertinimas II/II d.
Vaiko raidos ir kognityvinių gebėjimų įvertinimas
Vaikų ir paauglių psichiatrija
Vaikų ir paauglių psichiatrija
Vaikų psichologinis konsultavimas
Vaikų psichologinis konsultavimas
Vaikų raidos psichologija ir psichopatologija I/II d.
Vaikų raidos psichologija ir psichopatologija II/II d.
Vaikų socialinės kompetencijos ugdymas
Vartotojų elgsena
Verslo psichologija
Vertybės ir profesinė etika
Viduramžių filosofija
Viduramžių ir renesanso filosofija
Viešasis administravimas
Viešojo sektoriaus ekonomika
Vietos savivaldos socialinė politika
Viktimologija
Vizualiosios sociologijos metodai
Vokiečių kalbos didaktika

W

WAIS-III/WASI
WAIS-III/WASI
WISC-III
Wittgensteinas ir tikėjimas

X

XX a. egzistencinė etika

Ž

Žiniasklaidos ir interneto psichologija
Žiniasklaidos vidinės ideologijos tyrimai
Žinojimo sociologija
Žinojimo sociologija
Žmogaus neuropsichologija
Žmogaus neuropsichologija
Žmogaus socialinė raida
Žmogaus teisės ir negalia
Žmogaus teisės ir socialinis darbas
Žmogaus teisės ir socialinis darbas