flf-logotipas.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Filologijos fakultetas
Ieškoti

„Kitas“ lietuvių literatūroje

A

A. J. Greimo semiotikos metodas
Airijos studijos
Airių literatūra
Airių studijos
Akademinis rašymas
Akademinis rašymas
Akademinis raštingumas
Aktualieji lietuvių literatūros aspektai
Alternatyvūs užsienio kalbų mokymo metodai
Amerikiečių apsakymas
Amerikiečių literatūra (poezija)
Anglų kalba pasaulyje
Anglų kalbos akcentai ir dialektai Didžiojoje Britanijoje
Anglų kalbos evidencialumo raiška
Anglų kalbos fonetika ir prezentacijos
Anglų kalbos gebėjimų vertinimas ir tikrinimas
Anglų kalbos gramatika (morfologija)
Anglų kalbos gramatika (sintaksė)
Anglų kalbos gramatika I/III d.
Anglų kalbos gramatika II/III d.
Anglų kalbos gramatika III/III d.
Anglų kalbos istorija
Anglų kalbos leksikologija ir leksikografija
Anglų kalbos stilistika
Anglų kalbotyros seminaras (Poezijos kalba: stilistiniai bruožai ir formalistinė prieiga)
Anglų kalbotyros seminaras: frazeologija
Anglų kalbotyros seminaras: kalba ir filosofija: metodologinės prieigos
Anglų kalbotyros seminaras: kognityvinės lingvistikos įvadas
Anglų kalbotyros seminaras: politikos anglų kalba
Anglų kalbotyros seminaras: sociolingvistikos įvadas
Anglų kalbotyros seminaras: šiuolaikiniai kalbos tyrimo metodai
Anglų kalbotyros seminaras: tekstynų lingvistikos įvadas
Anglų literatūra: XVIII-XIX a.
Anglų literatūra: XX a.
Anglų literatūros seminaras (XX amžiaus poezija)
Anglų literatūros seminaras: amerikiečių apsakymas
Anglų literatūros seminaras: anglų moterų literatūra
Anglų literatūros seminaras: beprotybės tema literatūroje
Anglų literatūros seminaras: gotikinė ir siaubo literatūra ir kinas
Anglų literatūros seminaras: Šiuolaikinis amerikiečių romanas
Anglų literatūros seminaras: XX a. anglų apsakymo raida
Anglų moterų literatūra (XIX a.)
Antikinė biografija ir hagiografija
Antikinė estetika ir meno teorija
Antikinė istoriografija
Antikinė literatūra
Antikinė literatūra
Antikinių ir krikščioniškųjų šaltinių sankirtos
Antikos filosofija
Antikos kultūra ir menas: Graikija
Antikos kultūra ir menas: Roma
Antikos mokslas
Antikos politinė mintis
Archainės ir klasikinės graikų kultūros paradigmos
Augusto Strindbergo dramaturgija
Austrų literatūra
Autobiografinė literatūra
Autoriaus pozicija ir modalumas kontrastyvinėjė perspektyvoje

B

Baigiamasis darbas
Baigiamasis projektas
Baigiamasis rašto darbas
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: lietuvių filologija)
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: lietuvių literatūra)
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: vokiečių filologija)
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: vokiečių kalba)
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: lenkų filologija)
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: skandinavistika)
Bakalauro darbo seminaras
Bakalauro darbo seminaras
Baltai ir slavai: kalbų santykiai
Baltic Languages and Cultures: An Introduction
Baltų filologijos įvadas
Baltų kalbotyros istorija
Baltų kalbų istorija
Baltų kalbų lyginamoji gramatika
Baudžiamojo proceso teisės kalba
Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės kalba
Baudžiamosios teisės kalba
Belgijos Karalystės šalityra ir literatūra
Bendravimo psichologija
Bendrinė lietuvių kalba (fonetika, morfonologija, akcentologija)
Bendrinė lietuvių kalba (leksinė semantika, leksikologija, žodžių daryba)
Bendrinė lietuvių kalba (morfologija ir sintaksė)
Bendrinė lietuvių kalba (teksto lingvistika, retorika, stilistika ir kalbos norma)
Bendrinė lietuvių kalba I/IV d. (fonetika, morfologija, akcentologija)
Bendrinė lietuvių kalba I/IV d. (fonetika, morfonologija, akcentologija)
Bendrinė lietuvių kalba II/IV d. (leksinė semantika, leksikologija, žodžių daryba)
Bendrinė lietuvių kalba III/IV d. (morfologija ir sintaksė)
Bendrinė lietuvių kalba IV/IV d. (teksto lingvistika, retorika, stilistika ir kalbos norma)
Bendrinė lietuvių kalba: nuostatos ir vartosena
Bendrinė lietuvių kalba: nuostatos ir vartosena
Bendroji fonologija
Bendroji ir tipologinė kalbotyra
Bendroji morfologija
Bendroji sintaksė
Beprotybės tema literatūroje
Biblija ir literatūra
Biblija Vakarų pasaulio literatūroje
Biblijos ir Antikos paveldas literatūroje
Britų kultūros studijos
BUS
BUS dalykas (modulis)
BUS dalykas (modulis)

C

Civilinės teisės kalba
Civilinio proceso teisės kalba

D

Dalykinė italų kalba (ekonomikos ir teisės diskursas)
Dalykinė italų kalba (politikos diskursas ir žiniasklaida)
Dalykinė vokiečių kalba
Dalykinės kalbos teorija
Dalykinės kalbos teorija
Dalykinės kalbos teorijos įvadas
Darbo ir socialinės apsaugos teisės kalba
Didžiosios Britanijos istorija
Diskurso analizė
Diskurso analizė
Diskurso analizės įvadas
Diskurso dirbtuvės
Dostojevskis ir rusų literatūra
Drama tarp literatūros ir teatro

E

Edos poezija
Egzodo literatūra
Eksperimentinė literatūra
Epistolika ir epistolografija antikinėje ir LDK literatūroje
ES institucijos ir viešoji politika
ES institucijos ir viešoji politika II
ES išoriniai santykiai
Estijos istorija ir kultūra
Estijos šalityra
Estų kalba A1
Estų kalba A2
Estų kalbos morfologija ir sintaksė
Estų literatūra I/II d.
Etimologija
Etninė amerikiečių literatūra: "Amerikietiška svajonė" ir nacionalinio identiteto formavimasis
Etnolingvistika
Europeizacija
Europos idėjos istorija
Europos integracijos politinė ekonomija
Europos integracijos teorijos ir tyrimų metodai
Europos partinės sistemos
Europos Sąjungos institucijos

F

Fenomenologijos pagrindai
Filologinė teksto analizė
Filosofinė vokiečių kalba
Finougristikos įvadas
Folkloro sąjūdis Baltijos šalyse: sakytinė istorija
Fonologija
Fotografija ir jos kontekstai
Frazeologija ir frazeografija

G

German for Beginners I/II p.
Germanų mitologija
Gyvenimo filosofija ir lietuvių literatūra
Gogolis ir rusų romantizmas
Gotikinė ir siaubo literatūra ir kinas
Graikijos ir Romos istorija I/II d.
Graikijos ir Romos istorija I/II d.
Graikijos ir Romos istorija II/II d.
Graikijos ir Romos istorija II/II d.
Graikijos istorija I/II d.
Graikijos istorija II/II d.
Graikijos kultūra ir menas I: Antikinė Graikija
Graikijos kultūra ir menas II: Bizantija
Graikijos kultūros istorija
Graikų archaika ir klasika: pamatinės problemos
Graikų autoriai I/II d.
Graikų autoriai II/II d.
Graikų autoriai ir antikinė eilėdara
Graikų autoriai ir antikinė eilėdara I/II d.
Graikų autoriai ir antikinė eilėdara II/II d.
Graikų ir lotynų kalbų istorinė gramatika I/II d. (graikų)
Graikų ir lotynų kalbų istorinė gramatika II/II d. (lotynų)
Graikų kalba ir autoriai I/IV d.
Graikų kalba ir autoriai II/IV d.
Graikų kalba ir autoriai III/IV d.
Graikų kalba ir autoriai IV/IV d.
Graikų kalbos istorija
Graikų lyrika
Graikų literatūros istorija
Graikų literatūros istorija
Gramatikos teorija
Gretinamoji gramatika
Gretinamoji leksikologija
Gretinamoji slavų kalbų gramatika
Gretinamosios gramatikos įvadas
Grožinės literatūros vertimas
Grožinio teksto analizė (lenkų literatūros pagrindu)

H

H. C. Andersenas ir skandinavų pasakos pasaulis
H. Ibseno dramų pasaulis
Helenizmo kultūrinės paradigmos
Hermeneutinė kultūros teorija
Hetitų kalba ir kultūra
Humanitarinių mokslų metodologija

I

Idėjų romanas: utopija ir distopija
Idėjų romanas: utopija ir distopija
Indoeuropeistikos įvadas
Intermedialumas: literatūra, tapyba, kinas
Intertekstualumas: teorija ir praktika
Islamas ir krikščioniškoji kultūra
Islamas ir tiurkų tautos Lietuvoje
Islandų sagos
Ispanakalbė Amerikos literatūra
Ispanakalbė Amerikos literatūra
Ispanakalbės Amerikos istorija ir kultūra
Ispanakalbių kraštų šalityra
Ispanijos istorija ir kultūra
Ispanų ir Lotynų Amerikos šalių literatūros istorija I/III d.
Ispanų ir Lotynų Amerikos šalių literatūros istorija II/III d.
Ispanų ir Lotynų Amerikos šalių literatūros istorija III/III d.
Ispanų kalbos fonetika ir fonologija
Ispanų kalbos istorinė raida
Ispanų kalbos mokymo metodika
Ispanų kalbos morfologija ir leksikologija
Ispanų kalbos registrai
Ispanų kalbos sintaksė
Ispanų literatūra ir kinas
Ispanų literatūra: viduramžiai – XVII a.
Ispanų literatūra: XVIII–XX a.
Ispanų meno istorija
Ispanų moterų literatūra
IT taikymas verčiant
Italijos istorija ir kultūra I/II d.
Italijos istorija ir kultūra I/II d. (VIII a. pr. Kr. - XIV a.)
Italijos istorija ir kultūra II/II d.
Italijos istorija ir kultūra II/II d. (XIV-XX a.)
Italijos šalityra
Italijos šalityra: geografija, visuomenė, kultūra
Italų kalba I/VII d.
Italų kalba II/VII d.
Italų kalba IV/VII d.
Italų kalba V/VII d.
Italų kalba VI/VII d.
Italų kalba VII/VII d.
Italų kalbos fonetika ir fonologija
Italų kalbos istorija
Italų kalbos morfologija ir leksikologija
Italų kalbos sintaksė
Italų literatūros istorija (XX–XXI aa.) III/III d.
Italų literatūros istorija I/III d. (viduramžiai – XVI a.)
Italų literatūros istorija I/III d. (XIII-XVI a.)
Italų literatūros istorija II/III d. (XVII-XIX a.)
Italų literatūros istorija III/III d. (XX a.)
Italų literatūros klasikai (XIV a.)
Italų literatūros klasikai (XIX a.)
Italų Renesanso ir Baroko dailė
Italų teatras I/II d.
Italų teatras II/II d.

Į

Įvadas į Belgijos literatūrą
Įvadas į germanų filologiją
Įvadas į literatūros standartų tipologiją
Įvadas į metaforos teoriją
Įvadas į teksto analizę
Įvadas į vertimo studijas

J

Japonų literatūra ir kultūrinė tapatybė
Jungtinės Karalystės šalityra
Jungtinės Karalystės šalityra
Juokas ir literatūra
Juoko kultūra

K

Kaimiškojo mentaliteto paradigma lietuvių ir lenkų literatūroje
Kalba ir ideologija
Kalba ir kultūra
Kalba ir kultūra
Kalba ir tapatybė
Kalba ir vertimas I/II d.
Kalba ir vertimas I/III d.
Kalba ir vertimas II/II d.
Kalba ir vertimas II/III d.
Kalba ir vertimas III/III d.
Kalbos filosofija
Kalbos filosofija (kalbiniai žaidimai)
Kalbos metateorija
Kalbos psichosociologija
Kalbos raida
Kalbos raida ir variantiškumas
Kalbotyra I/II d.
Kalbotyra II/II d.
Kalbotyros įvadas
Kalbotyros semestrinis rašto darbas
Kalbotyros semestrinis rašto darbas I/II d.
Kalbotyros semestrinis rašto darbas II/II d.
Kalbų tipologija
Kalbų tipologija
Kalbų tipologijos įvadas
Kanados studijos
Kasdienybės refleksija: lietuvių eseistika
Keltų religija ir mitologija
Kino studijų įvadas
Kino teorijos
Kitų skandinavų kalbų pagrindai ir kultūrinis kontekstas
Klasikinė ir modernioji teksto kritika
Klasikinė lietuvių proza
Klasikinės filologijos įvadas I/II d. (Antikinė mitologija)
Klasikinės filologijos įvadas I/II d. (Antikinė mitologija)
Klasikinės filologijos įvadas II/II d. (Skaitmeninės technologijos klasikinėje filologijoje)
Klasikinės filologijos įvadas II/II d. (Skaitmeninės technologijos klasikinėje filologijoje)
Klasikinis rusų romanas
Klasikinis rusų romanas
Knygų leidybos pradmenys filologams
Knutas Hamsunas norvegų rašytojų kūryboje
Kognityvinė diskurso analizė skandinavų kalbų regione
Kognityvinė lingvistika
Kognityvinės lingvistikos įvadas
Kognityvistika
Kompiuterinės vertimo technologijos
Kompiuterinės vertimo technologijos
Konstitucinės ir administracinės teisės kalba
Kontrastyvinė gramatika: modalumas
Kontrastyvinės lingvistikos įvadas
Kultūra ir vertimas
Kultūrinė atmintis ir dokumentika
Kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos geografija
Kultūrinė praktika
Kultūros semiotika
Kultūros studijos
Kultūros teorija
Kultūrų skirtumai, tapatybė ir vertimas
Kūnas ir tekstas humanitariniuose XX a. diskursuose
Kūrybinis rašymas
Kūrybinis rašymas
Kursinis darbas I/II d.
Kursinis darbas II/II d.

L

Laisvai pasirenkamas dalykas
Laisvasis dalykas
Latvistikos pagrindai
Latvių kalba I/II d.
Latvių kalba II/II d.
Latvių kalba lituanistams
Latvių kalba lituanistams I/IV d.
Latvių kalba lituanistams II/IV d.
Latvių kalba lituanistams III/IV d.
Latvių kalba lituanistams IV/IV d.
Latvių kalbos gramatika
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra
LDK lenkiškoji raštija
LDK lenkiškosios kultūros tradicijos
LDK lingvakultūrinė raida
LDK slavų raštija
Leksikografija
Leksinė semantika
Leksinė tipologija
Lenkai ir lenkų išeivija pasaulyje
Lenkijos istorija ir kultūra
Lenkijos kultūra ir menas
Lenkijos visuomeninis ir politinis gyvenimas
Lenkų ir lietuvių paribio kultūra
Lenkų kalba (A2/B1) A2
Lenkų kalba A1
Lenkų kalba lituanistams
Lenkų kalba lituanistams I/IV d.
Lenkų kalba lituanistams II/IV d.
Lenkų kalba lituanistams III/IV d.
Lenkų kalba lituanistams IV/IV d.
Lenkų kalba už Lenkijos ribų
Lenkų kalba VII/VII d.
Lenkų kalbos fonetika
Lenkų kalbos istorija
Lenkų kalbos istorinė raida
Lenkų kalbos leksikologija ir leksikografija
Lenkų kalbos morfologija
Lenkų kalbos morfologija
Lenkų kalbos priešistorė
Lenkų kalbos sintaksė
Lenkų kalbos sintaksė
Lenkų kalbotyros seminaras
Lenkų kino kalba
Lenkų literatūra: viduramžiai – XVIII a.
Lenkų literatūra: viduramžiai – XVIII a.
Lenkų literatūra: XIX a.
Lenkų literatūra: XIX a.
Lenkų literatūra: XX a.
Lenkų literatūra: XX a.
Lenkų literatūros kontekstai
Lenkų literatūros seminaras
Lenkų modernizmo genezė ir raida
Lenkų Nobelio premijos laureatų kūryba
Lenkų tautosaka
Lietuva Italijoje: kultūrinių santykių istorija
Lietuvių drama ir pasaulio dramaturgijos kontekstai
Lietuvių egzodo literatūra
Lietuvių ir lenkų literatūriniai ryšiai
Lietuvių kalba nuo seniausių laikų iki dabar
Lietuvių kalbos istorija ir dialektologija
Lietuvių kalbos istorija ir dialektologija
Lietuvių kalbos kultūra
Lietuvių kalbos kultūra
Lietuvių kalbos kultūra I/II d.
Lietuvių kalbos kultūra I/II d.
Lietuvių kalbos kultūra II/II d.
Lietuvių kalbos kultūra II/II d.
Lietuvių kalbos ortografijos problemos
Lietuvių kalbos punktuacijos problemos
Lietuvių kalbos rašyba
Lietuvių kalbos skyryba
Lietuvių kalbos žodžių darybos teorija
Lietuvių kalbotyros įvadas
Lietuvių leksikografija
Lietuvių lyrika
Lietuvių literatūra
Lietuvių literatūros kritika
Lietuvių onomastika
Lietuvių tautosaka ir mitologija
Lietuvių vaikų literatūra
Lietuvos kinas: naratyvai, vaizdai, kontekstai
Lietuvos lenkiškoji literatūra
Lietuvos literatūra: daugiakultūrės studijos
Lietuvos romantizmo literatūra: tekstai ir gestai
Lietuvos sociolingvistinė situacija ir kalbų politika
Lietuvos teisinė sistema
Lyginamoji italų ir lietuvių kalbų stilistika
Lyginamoji keltų ir skandinavų mitologija
Lyginamoji prancūzų ir lietuvių kalbų stilistika
Lyginamoji prancūzų ir lietuvių kalbų stilistika
Lingvistinė pragmatika
Lingvistinė pragmatika
Lingvistinės pragmatikos įvadas
Lingvokultūrologija
Literatūra ir kinas: adaptacijos studijos
Literatūra ir kultūra
Literatūra ir migracija. Migracija šiuolaikinėje prancūzų ir frankofoniškoje literatūroje
Literatūra ir politika
Literatūra ir politinė mintis
Literatūra ir skaitmeninės technologijos
Literatūra ir vizualieji menai
Literatūrinio teksto analizė
Literatūrinis vertimas I/II d.
Literatūrinis vertimas II/II d.
Literatūros antropologija
Literatūros epochos ir procesai
Literatūros fenomenologija
Literatūros geografija
Literatūros geografija (šiuolaikiniai erdvės tyrimai)
Literatūros maištininkai: avangardas, kairieji, bohema
Literatūros mokslo metodologija
Literatūros semestrinis rašto darbas
Literatūros semestrinis rašto darbas I/II d.
Literatūros semestrinis rašto darbas II/II d.
Literatūros sociologija
Literatūros teorija
Literatūros teorija ir praktika
Literatūros teorijos įvadas
Lituanistikos studijų įvadas
Lotyniškoji Lietuvos literatūra
Lotynų autoriai I/II d.
Lotynų autoriai II/II d.
Lotynų autoriai ir antikinė retorika
Lotynų autoriai ir antikinė retorika I/II d.
Lotynų autoriai ir antikinė retorika II/II d.
Lotynų kalba
Lotynų kalba
Lotynų kalba (pažengusiems)
Lotynų kalba (pradedantiesiems)
Lotynų kalba I/II d.
Lotynų kalba I/II d.
Lotynų kalba II/II d.
Lotynų kalba II/II d.
Lotynų kalba ir autoriai (mokslas ir filosofija)
Lotynų kalba ir autoriai (Viduramžiai ir Renesansas)
Lotynų kalba ir autoriai I/IV d.
Lotynų kalba ir autoriai II/IV d.
Lotynų kalba ir autoriai III/IV d.
Lotynų kalba ir autoriai IV/IV d.

M

Magistro baigiamojo darbo seminaras I/II d.
Magistro baigiamojo darbo seminaras II/II d.
Marcelio Prousto pasaulis
Medievistika
Medijų studijos ir tekstas
Meilės tema literatūroje
Meninės reprezentacijos fenomenologija
Meninės reprezentacijos teorijos
Meninis vertimas
Meno istorija: Prancūzijos tapyba
Menų dialogas šiuolaikinėje lietuvių literatūroje
Metaforos teorija
Metaforos teorija
Miesto diskursai (kultūra ir komunikacija)
Miesto diskursai: sociumas ir kultūra
Mitokritika
Modernioji lietuvių lyrika: kaitos formos
Modernioji skandinavų literatūra: Augusto Strindbergo dramaturgija ir Karen Blixen proza
Moderniosios rusų literatūros aktualijos
Modernizmo genezė ir raida
Modernizmo ir avangardizmo paradigma Vakarų Europos ir lietuvių kultūroje
Mokomoji ir profesinė praktika: anglų kaip svetimosios kalbos mokymas
Mokomoji ir profesinė praktika: bibliotekinė
Mokomoji ir profesinė praktika: lenkų kalbos dialektologinė
Mokomoji ir profesinė praktika: lenkų kalbos mokymas
Mokomoji ir profesinė praktika: lietuvių kaip gimtosios kalbos mokymas
Mokomoji ir profesinė praktika: lietuvių kaip svetimosios kalbos mokymas
Mokomoji ir profesinė praktika: prancūzų kaip svetimosios kalbos mokymas
Mokomoji ir profesinė praktika: redagavimas
Mokomoji ir profesinė praktika: rusų kalbos mokymas
Mokomoji ir profesinė praktika: tekstynų lingvistika
Mokomoji ir profesinė praktika: tekstų kūrimas
Mokomoji ir profesinė praktika: vertimas
Mokomoji ir profesinė praktika: vokiečių kaip svetimosios kalbos mokymas
Mokomoji praktika
Mokslinė praktika
Mokslinio darbo rašymas
Mokslinio diskurso ypatumai
Mokslinio teksto kūrimas
Mokslinio teksto kūrimas
Mokslinio teksto kūrimas anglų kalba
Mokslinio tyrimo metodai
Mokslo tiriamasis darbas
Mokslo tiriamasis darbas
Mokslo tiriamasis darbas I/II d.
Mokslo tiriamasis darbas II/II d.
Morfonologija
Multikultūralizmas literatūroje: teorija ir interpretacija

N

Nacionalizmas ir patriotizmas Rytų Europoje ir Rusijoje
Naratologija
Naratologija: literatūra, kinas, reklama
Naujausioji prancūzų moterų literatūra: tapatumų ir formų įvairovė
Naujausių laikų prancūzų ir frankofoniškoji literatūra
Naujausių laikų prancūzų ir frankofoniškoji literatūra
Naujoji graikų kalba A1.1
Naujoji graikų kalba A1.2
Naujoji graikų kalba A2.1
Naujoji graikų kalba A2.2
Naujoji graikų kalba B1
Naujoji graikų kalba B2.2
Naujoji graikų kalba I/III d.
Naujoji graikų kalba I/VII d.
Naujoji graikų kalba II/III d.
Naujoji graikų kalba II/VII d.
Naujoji graikų kalba III/III d.
Naujoji graikų kalba III/VII d.
Naujoji graikų kalba IV/VII d.
Naujoji graikų kalba V/VII d.
Naujoji graikų kalba VI/VII d.
Naujoji graikų kalba VII/VII d.
Naujoji graikų literatūra I/II d.
Naujoji graikų literatūra I/II d.
Naujoji graikų literatūra II/II d.
Naujoji lietuvių literatūra
Naujosios graikų kalbos sintaksė
Naujosios lingvistikos kryptys
Naujųjų laikų literatūra: religinės sąmonės antropologija
Netradiciniai kalbos mokymo metodai
Norvegų kalba A1
Novelės teorija ir skandinavų novelės raida
Nuoseklusis vertimas
Nuoseklusis vertimas (iš anglų į lietuvių kalbą)
Nuoseklusis vertimas (iš italų į lietuvių kalbą)
Nuoseklusis vertimas (iš lietuvių į anglų kalbą)
Nuoseklusis vertimas (iš lietuvių į italų kalbą)
Nuoseklusis vertimas (iš lietuvių į prancūzų kalbą)
Nuoseklusis vertimas (iš lietuvių į rusų kalbą)
Nuoseklusis vertimas (iš lietuvių į vokiečių kalbą)
Nuoseklusis vertimas (iš prancūzų į lietuvių kalbą)
Nuoseklusis vertimas (iš rusų į lietuvių kalbą)
Nuoseklusis vertimas (iš vokiečių į lietuvių kalbą)

O

Orientas lietuvių literatūroje

P

Paraliteratūros žanrai
Plastinė semiotika
Plastinė semiotika
Politikos anglų kalba
Politikos ir diplomatijos kalba
Politikos ir žiniasklaidos lenkų kalba
Politikos rusų kalba
Politikos vokiečių kalba
Postkolonialinė literatūra: teorija ir praktika
Postkolonializmas ir literatūra
Postkolonijinė perspektyva literatūroje ir kine
Pragmatikos įvadas
Pragmatikos įvadas
Praktinė retorika
Praktinė retorika
Prancūzijos istorija ir civilizacija
Prancūzijos istorija ir civilizacija
Prancūzijos regionai: geografinė, kultūrinė ir kalbinė aplinka
Prancūziškai kalbančių šalių geografija ir istorija
Prancūzų kalba A1
Prancūzų kalba I/VII d.
Prancūzų kalba II/VII d.
Prancūzų kalba III/VII d.
Prancūzų kalba IV/VII d.
Prancūzų kalba V/VII d.
Prancūzų kalba VI/VII d.
Prancūzų kalba VII/VII d.
Prancūzų kalbos fonetika
Prancūzų kalbos istorinė raida
Prancūzų kalbos leksikologija
Prancūzų kalbos morfologija
Prancūzų kalbos registrai
Prancūzų kalbos sintaksė
Prancūzų kalbos sintaksė
Prancūzų literatūra (XIX a.)
Prancūzų literatūra (XX a.)
Prancūzų literatūra (XX a.)
Prancūzų literatūra: viduramžiai – XVIII a.
Prancūzų literatūra: viduramžiai – XVIII a.
Prancūzų literatūra: XIX a. – XX a.
Prancūzų literatūra: XIX a. – XX a.
Prancūzų moterų literatūra
Prancūzų teisės kalba
Prancūzų žiniasklaidos kalba
Principato laikotarpio Romos literatūra ir kultūra
Probleminiai lietuvių kalbos ortografijos ir punktuacijos aspektai
Profesinė praktika
Profesinė praktika: vertimas ir redagavimas
Profesinė praktika: vokiečių kalbos mokymo metodika
Profesinė skandinavistikos praktika
Programų ir projektų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose
Prūsistikos pagrindai
Psichoanalitinė meno kritika
Psicholingvistika
Psicholingvistikos įvadas

R

Redagavimo įgūdžių ugdymas
Referencinės lingvistikos įvadas
Reikšmė gramatikoje
Reikšmė kalboje
Reikšmės teorijos
Reikšminė diskursų analizė
Reklamos analizė
Renesanso ir Baroko lotyniškoji literatūra
Renesanso lotyniškoji literatūra
Reprezentacijos krizė britų ir airių brandžiajame modernizme
Reprezentacijos krizė britų ir airių brandžiajame modernizme
Respublikos laikotarpio romėnų literatūra
Respublikos laikotarpio romėnų literatūra
Retorika
Retorika
Retorika
Retorikos teorija
REZERVUOTA
Rytai ir Vakarai rusų kultūroje
Rytų ir Vidurio Europos kino intertekstai
Rytų ir Vidurio Europos poezijos kanonas
Romanų filologijos įvadas
Romanų kalbų istorinė gramatika
Romanų onomastika
Romėnų literatūros istorija
Romėnų literatūros istorija
Rusų avangardas
Rusų barokas
Rusų drama
Rusų eilėdara
Rusų imperinė kultūra
Rusų kalba A1
Rusų kalba A1
Rusų kalba A2
Rusų kalba A2
Rusų kalba B1
Rusų kalba B1
Rusų kalba B2
Rusų kalba tipologiniu aspektu
Rusų kalbos diachroninės ir sinchroninės atmainos
Rusų kalbos fonetika
Rusų kalbos fonetika
Rusų kalbos frazeologija
Rusų kalbos leksikologija ir retorikos pagrindai
Rusų kalbos pasaulėvaizdis
Rusų kalbos raida
Rusų kalbos raida
Rusų kalbos sintaksė
Rusų kalbos sintaksė
Rusų kalbos žodžių daryba ir morfologija
Rusų kalbos žodžių daryba ir morfologija
Rusų kalbotyros seminaras
Rusų leksikografija
Rusų literatūra (XIX a.)
Rusų literatūra (XIX a.)
Rusų literatūra (XX a.) I/II d.
Rusų literatūra (XX a.) I/II d.
Rusų literatūra (XX a.) II/II d.
Rusų literatūra (XX a.) II/II d.
Rusų literatūros įvadas I/II d.
Rusų literatūros įvadas II/II d.
Rusų literatūros kritika
Rusų literatūros seminaras
Rusų literatūros sociologija
Rusų meno kanonas
Rusų miesto kultūra (XX-XXI a.)
Rusų miesto kultūra (XX-XXI a.)
Rusų modernizmo filosofija ir literatūra
Rusų poezija
Rusų tautosaka ir krikščioniškoji tradicija
Rusų visuomenė ir kultūra

S

Sakytinio teksto suvokimas
Semantika
Semantika ir pragmatika
Semantikos ir pragmatikos įvadas
Semantikos įvadas
Semantikos įvadas
Semestrinis rašto darbas
Semestrinis rašto darbas I/II d.
Semestrinis rašto darbas II/II d.
Semiotikos teorija
Semiotinė teksto analizė
Semiotinė tekstų analizė
Semiotinis teksto skaitymas
Senieji raštai vokiečių kalba
Senoji baltų raštija
Senoji graikų kalba I/II d.
Senoji graikų kalba II/II d.
Senoji islandų kalba
Senoji skandinavų literatūra I/II d.
Senoji skandinavų literatūra II/II d.
Senoji suomių literatūra
Senosios skandinavų literatūros įvadas
Senosios skandinavų literatūros įvadas
Sintetinis Karen Blixen pasaulis
Skaitytojo figūra literatūroje
Skaldų poezija
Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių visuomenių kokybiniai tyrimai
Skandinavijos demokratijos ir gerovės modelis
Skandinavijos identiteto bruožai
Skandinavijos kinas ir kinematografijos teorija
Skandinavijos kinematografija
Skandinavijos kultūros istorija
Skandinavijos kultūros kanonai
Skandinavijos mentaliteto ir idėjų istorija
Skandinavijos politika ir ekonomika
Skandinavijos šalys tarptautinių santykių sistemoje
Skandinavijos šalityros projektai
Skandinavijos šalių istorija
Skandinavijos šalių istorija
Skandinavijos šalių istorija I/II d.
Skandinavijos šalių istorija II/II d.
Skandinavistikos seminaras
Skandinavų filologijos įvadas
Skandinavų filologijos įvadas
Skandinavų grožinės literatūros vertimas
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: danų I/II d.
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: danų II/II d.
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: norvegų I/II d.
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: norvegų II/II d.
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: suomių I/II d.
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: suomių II/II d.
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: švedų I/II d.
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: švedų II/II d.
Skandinavų kalbotyra I/II d.
Skandinavų kalbotyra II/II d.
Skandinavų kalbų ideologijos
Skandinavų kriminalinė literatūra
Skandinavų kultūros istorija
Skandinavų literatūra
Skandinavų literatūra
Slavų etimologijos įvadas
Slavų etnolingvistika
Slavų filologijos įvadas
Slavų frazeologija
Slavų gretinamosios gramatikos įvadas
Slavų istorija ir kultūra
Slavų kalbos ir tarmės Lietuvoje
Slavų kalbų priešistorė
Slavų kino kalba
Slavų kultūrų istorija
Slavų mitologija
Slovenian Language and Culture
Slovenian Language I
Slovenian Language II
Slovėnijos kultūros raida Europos kontekste
Slovėnų kalba A1
Slovėnų kalba A2
Slovėnų kalba I/II d.
Slovėnų kalba II/II d.
Socialinės apsaugos modeliai gerovės valstybėje
Socialinės teorijos
Socialinių tyrimų metodai
Sociokritika
Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimo aspektai
Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimo metodai
Sociolingvistika
Sociolingvistika
Sociolingvistikos įvadas
Sociolingvistikos įvadas
Sociolingvistikos pagrindai
Sociolingvistikos pagrindai
Sociosemiotika
Sovietmečio lietuvių literatūra
Spaudos žanrai
Specialybės kalba
Specializuotas anglų kalbos diskursas: verslo kalba
Stačiatikių kultūra ir Vakarai
Stilistika ir retorika
Struktūralizmas ir dekonstrukcija
Struktūrinė antropologija
Struktūrinė antropologija
Studijų įvadas
Studijuoti Prancūzijoje
Suomių kalba A1
Suomių kalba A2
Suomių tautinių šokių ir muzikos tradicija
Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai
Svetimųjų kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo teorija ir praktika

Š

Šeimos teisės kalba
Šekspyro seminaras
Šiandieninė lietuvių literatūra
Šiuolaikinė amerikiečių literatūra
Šiuolaikinė amerikiečių poezija
Šiuolaikinė anglakalbė drama
Šiuolaikinė anglų kalba I/IV d.
Šiuolaikinė anglų kalba II/IV d.
Šiuolaikinė anglų kalba III/IV d.
Šiuolaikinė anglų kalba IV/IV d.
Šiuolaikinė čekų kalba I/IV d.
Šiuolaikinė čekų kalba II/IV d.
Šiuolaikinė čekų kalba III/IV d.
Šiuolaikinė čekų kalba IV/IV d.
Šiuolaikinė danų ironija
Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d.
Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d.
Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d.
Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d.
Šiuolaikinė danų kalba, stilistika ir vertimas I/II d.
Šiuolaikinė danų kalba, stilistika ir vertimas II/II d.
Šiuolaikinė estų kalba I/VII d.
Šiuolaikinė estų kalba II/VII d.
Šiuolaikinė estų kalba III/VII d.
Šiuolaikinė estų kalba IV/VII d.
Šiuolaikinė estų kalba V/VII d.
Šiuolaikinė estų kalba VI/VII d.
Šiuolaikinė islandų kalba I/IV d.
Šiuolaikinė islandų kalba II/IV d.
Šiuolaikinė islandų kalba III/IV d.
Šiuolaikinė islandų kalba IV/IV d.
Šiuolaikinė ispanų kalba I/III d.
Šiuolaikinė ispanų kalba I/V d.
Šiuolaikinė ispanų kalba II/III d.
Šiuolaikinė ispanų kalba II/V d.
Šiuolaikinė ispanų kalba III/III d.
Šiuolaikinė ispanų kalba III/V d.
Šiuolaikinė ispanų kalba IV/V d.
Šiuolaikinė ispanų kalba V/V d.
Šiuolaikinė ispanų kalba V/VII d.
Šiuolaikinė ispanų kalba VI/VII d.
Šiuolaikinė ispanų kalba VII/VII d.
Šiuolaikinė ispanų literatūra
Šiuolaikinė italų kalba I/III d.
Šiuolaikinė italų kalba I/V d.
Šiuolaikinė italų kalba II/V d.
Šiuolaikinė italų kalba III/V d.
Šiuolaikinė italų kalba III/VII d.
Šiuolaikinė italų kalba IV/V d.
Šiuolaikinė italų kalba IV/VII d.
Šiuolaikinė italų kalba V/V d.
Šiuolaikinė italų kalba V/VII d.
Šiuolaikinė italų kalba VI/VII d.
Šiuolaikinė italų kalba VII/VII d.
Šiuolaikinė kroatų kalba I/IV d.
Šiuolaikinė kroatų kalba II/IV d.
Šiuolaikinė kroatų kalba III/IV d.
Šiuolaikinė kroatų kalba IV/IV d.
Šiuolaikinė lenkų kalba I/III d.
Šiuolaikinė lenkų kalba I/IV d.
Šiuolaikinė lenkų kalba II/III d.
Šiuolaikinė lenkų kalba II/IV d.
Šiuolaikinė lenkų kalba III/III d.
Šiuolaikinė lenkų kalba III/IV d.
Šiuolaikinė lenkų kalba IV/IV d.
Šiuolaikinė lenkų literatūra
Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d.
Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d.
Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d.
Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d.
Šiuolaikinė norvegų kalba, stilistika ir vertimas I/II d.
Šiuolaikinė norvegų kalba, stilistika ir vertimas II/II d.
Šiuolaikinė prancūzų kalba I/IV d.
Šiuolaikinė prancūzų kalba I/V d.
Šiuolaikinė prancūzų kalba II/IV d.
Šiuolaikinė prancūzų kalba II/V d.
Šiuolaikinė prancūzų kalba III/IV d.
Šiuolaikinė prancūzų kalba III/V d.
Šiuolaikinė prancūzų kalba IV/IV d.
Šiuolaikinė prancūzų kalba IV/V d.
Šiuolaikinė prancūzų kalba V/V d.
Šiuolaikinė rusų kalba I/IV d.
Šiuolaikinė rusų kalba II/IV d.
Šiuolaikinė rusų kalba III/IV d.
Šiuolaikinė rusų kalba IV/IV d.
Šiuolaikinė serbų kalba I/IV d.
Šiuolaikinė serbų kalba II/IV d.
Šiuolaikinė serbų kalba III/IV d.
Šiuolaikinė serbų kalba IV/IV d.
Šiuolaikinė skandinavų kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d.
Šiuolaikinė skandinavų kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d.
Šiuolaikinė skandinavų kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d.
Šiuolaikinė skandinavų kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d.
Šiuolaikinė slovėnų kalba I/IV d.
Šiuolaikinė slovėnų kalba II/IV d.
Šiuolaikinė slovėnų kalba III/IV d.
Šiuolaikinė slovėnų kalba IV/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba I/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba II/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba III/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba IV/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d.
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d.
Šiuolaikinė švedų kalba VII/VIII d.
Šiuolaikinė švedų kalba VIII/VIII d.
Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d.
Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d.
Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d.
Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d.
Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika ir vertimas I/II d.
Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika ir vertimas II/II d.
Šiuolaikinė turkų kalba III/VII d.
Šiuolaikinė turkų kalba IV/VII d.
Šiuolaikinė turkų kalba V/VII d.
Šiuolaikinė turkų kalba VI/VII d.
Šiuolaikinė turkų kalba VII/VII d.
Šiuolaikinė vokiečių kalba I/IV d.
Šiuolaikinė vokiečių kalba II/IV d.
Šiuolaikinė vokiečių kalba III/IV d.
Šiuolaikinė vokiečių kalba IV/IV d.
Šiuolaikinė vokiečių literatūra
Šiuolaikinės diskurso ir teksto teorijos
Šiuolaikinės kalbotyros kryptys ir metodai
Šiuolaikinės kultūros teorijos: fenomenologija, antropologija, poststruktūralizmas
Šiuolaikinės kultūros teorijos: fenomenologija, antropologija, poststruktūralizmas
Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos
Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos
Šiuolaikinės lietuvių literatūros vertimas į anglų kalbą
Šiuolaikinės skandinavų prozos tendencijos
Šiuolaikinės švedų poezijos istorija
Šiuolaikinės teksto teorijos
Šiuolaikinis amerikiečių auklėjimo romanas

T

Taikomoji kalbotyra
Taikomosios kalbotyros įvadas
Taikomosios kalbotyros įvadas
Tarminė leksika ir frazeologija
Tarpdisciplininis seminaras
Tarpkalbinė komunikacija
Tarpkultūrinė komunikacija: kalbiniai aspektai
Tarptautinė viešoji teisė
Tarptautinės ir ES teisės kalba
Teatras ir literatūra
Teisės anglų kalba
Teisės lenkų kalba
Teisės tekstų vertimas
Teisės terminija
Teisės vokiečių kalba
Teisinis argumentavimas
Teismo lingvistika
Tekstai, kūnai ir daiktai literatūroje
Tekstynų lingvistika
Tekstynų lingvistika
Tekstynų lingvistikos įvadas
Teksto interpretacija iš kultūros semiotikos perspektyvos
Teksto kūrimo principai
Teksto lingvistikos įvadas
Teksto poetika
Teksto poetika
Teksto stilistika
Teksto teorija
Tekstų ir dialogų gramatika
Teorinė italų kalbos gramatika
Terminologija
Terminologija
Terminologija ir terminografija
Terminologinis darbas I/II d.
Terminologinis darbas II/II d.
Tiriamasis projektas
Turkų kalba A1
Turkų kalbos istorija
Turkų literatūros istorija I/II d.
Turkų literatūros istorija II/II d.

U

Užsienio kalba
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (anglų) I/II d.
Užsienio kalba (anglų) I/IV d.
Užsienio kalba (anglų) II/II d.
Užsienio kalba (anglų) II/IV d.
Užsienio kalba (anglų) III/IV d.
Užsienio kalba (anglų) IV/IV d.
Užsienio kalba (čekų) I/IV d.
Užsienio kalba (čekų) II/IV d.
Užsienio kalba (čekų) III/IV d.
Užsienio kalba (čekų) IV/IV d.
Užsienio kalba (estų) I/IV d.
Užsienio kalba (estų) II/IV d.
Užsienio kalba (estų) III/IV d.
Užsienio kalba (estų) IV/IV d.
Užsienio kalba (graikų) I/II d.
Užsienio kalba (graikų) I/IV d.
Užsienio kalba (graikų) II/II d.
Užsienio kalba (graikų) II/IV d.
Užsienio kalba (graikų) III/IV d.
Užsienio kalba (graikų) IV/IV d.
Užsienio kalba (ispanų)
Užsienio kalba (ispanų) I/II d.
Užsienio kalba (ispanų) I/IV d.
Užsienio kalba (ispanų) II/II d.
Užsienio kalba (ispanų) II/IV d.
Užsienio kalba (ispanų) III/IV d.
Užsienio kalba (ispanų) IV/IV d.
Užsienio kalba (italų)
Užsienio kalba (italų) I/IV d.
Užsienio kalba (italų) II/IV d.
Užsienio kalba (italų) III/IV d.
Užsienio kalba (italų) IV/IV d.
Užsienio kalba (latvių) I/II d.
Užsienio kalba (latvių) I/IV d.
Užsienio kalba (latvių) II/II d.
Užsienio kalba (latvių) II/IV d.
Užsienio kalba (latvių) III/IV d.
Užsienio kalba (latvių) IV/IV d.
Užsienio kalba (lenkų) I/II d.
Užsienio kalba (lenkų) I/IV d.
Užsienio kalba (lenkų) II/II d.
Užsienio kalba (lenkų) II/IV d.
Užsienio kalba (lenkų) III/IV d.
Užsienio kalba (lenkų) IV/IV d.
Užsienio kalba (lietuvių)
Užsienio kalba (portugalų) I/II d.
Užsienio kalba (portugalų) I/IV d.
Užsienio kalba (portugalų) II/II d.
Užsienio kalba (portugalų) II/IV d.
Užsienio kalba (portugalų) III/IV d.
Užsienio kalba (portugalų) IV/IV d.
Užsienio kalba (prancūzų)
Užsienio kalba (prancūzų)
Užsienio kalba (prancūzų) I/IV d.
Užsienio kalba (prancūzų) II/IV d.
Užsienio kalba (prancūzų) III/IV d.
Užsienio kalba (prancūzų) IV/IV d.
Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (rusų) I/II d.
Užsienio kalba (rusų) I/IV d.
Užsienio kalba (rusų) II/II d.
Užsienio kalba (rusų) II/IV d.
Užsienio kalba (rusų) III/IV d.
Užsienio kalba (rusų) IV/IV d.
Užsienio kalba (slovėnų) I/IV d.
Užsienio kalba (slovėnų) II/IV d.
Užsienio kalba (slovėnų) III/IV d.
Užsienio kalba (slovėnų) IV/IV d.
Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (vokiečių) I/IV d.
Užsienio kalba (vokiečių) II/IV d.
Užsienio kalba (vokiečių) III/IV d.
Užsienio kalba (vokiečių) IV/IV d.
Užsienio vaikų literatūra

V

Vaikų literatūros klasika
Vaizdinių tekstų analizės pagrindai
Vakarų literatūra (viduramžiai-romantizmas)
Vakarų literatūra: realizmas vs. modernizmas
Valstybės ir tautos problema Europos intelektualinėje tradicijoje
Variantiškumas kalboje
Variantiškumas kalboje
Vedų kalbos įvadas
Veiksmažodžių komplementacija
Vėlyvoji Antikos literatūra
Vengrų kalba A1
Vengrų kalba A1.1
Vengrų kalba A1.2
Verslo anglų kalba
Verslo lenkų kalba
Verslo rusų kalba
Verslo vokiečių kalba
Verstinio teksto redagavimas
Verstinio teksto redagavimas
Vertimas
Vertimas raštu
Vertimas raštu (iš anglų į lietuvių kalbą)
Vertimas raštu (iš italų į lietuvių kalbą)
Vertimas raštu (iš lietuvių į anglų kalbą)
Vertimas raštu (iš lietuvių į italų kalbą)
Vertimas raštu (iš lietuvių į prancūzų kalbą)
Vertimas raštu (iš lietuvių į rusų kalbą)
Vertimas raštu (iš lietuvių į vokiečių kalbą)
Vertimas raštu (iš prancūzų į lietuvių kalbą)
Vertimas raštu (iš rusų į lietuvių kalbą)
Vertimas raštu (iš vokiečių į lietuvių kalbą)
Vertimas žodžiu (nuoseklusis vertimas)
Vertimo istorija
Vertimo istorija ir teorija
Vertimo įvadas
Vertimo praktika
Vertimo raštu metodologija I/II d.
Vertimo raštu metodologija I/III d.
Vertimo raštu metodologija I/IV d.
Vertimo raštu metodologija II/III d.
Vertimo raštu metodologija II/IV d.
Vertimo raštu metodologija III/III d.
Vertimo raštu metodologija III/IV d.
Vertimo raštu metodologija IV/IV d.
Vertimo strategijos
Vertimo strategijos
Vertimo teorija
Vertimo žodžiu metodologija I/III d.
Vertimo žodžiu metodologija I/IV d.
Vertimo žodžiu metodologija II/III d.
Vertimo žodžiu metodologija II/IV d.
Vertimo žodžiu metodologija III/III d.
Vertimo žodžiu metodologija III/IV d.
Vertimo žodžiu metodologija IV/IV d.
Viduramžių kultūros tekstai
Viduramžių lotyniškoji literatūra
Viešasis kalbėjimas
Viešasis kalbėjimas
Viktorijos epochos romanas ir jo šiuolaikinės transformacijos
Vizualinio diskurso analizė
Vizualumo studijos
Vokiečių kalba I/VII d.
Vokiečių kalba II/VII d.
Vokiečių kalba III/VII d.
Vokiečių kalba ir visuomenė
Vokiečių kalba IV/VII d.
Vokiečių kalba V/VII d.
Vokiečių kalba VI/VII d.
Vokiečių kalbos fonetika
Vokiečių kalbos fonetika
Vokiečių kalbos frazeologija
Vokiečių kalbos istorinė raida
Vokiečių kalbos leksikologija
Vokiečių kalbos modalumo raiška
Vokiečių kalbos morfologija
Vokiečių kalbos morfologija I/II d.
Vokiečių kalbos morfologija II/II d.
Vokiečių kalbos priešistorė
Vokiečių kalbos sintaksė
Vokiečių kalbotyros seminaras (frazeologija)
Vokiečių kalbotyros seminaras: semantiniai funkciniai laukai
Vokiečių kalbotyros seminaras: veiksmažodžio gramatinės kategorijos
Vokiečių kalbotyros seminaras: vokiečių kalbos žodžių daryba
Vokiečių kalbotyros seminaras: žanro analizė
Vokiečių lingvistikos pagrindai
Vokiečių literatūra: viduramžiai – XIX a. 1 p.
Vokiečių literatūra: XIX a. 2 p. – XX a.
Vokiečių literatūros seminaras (modernioji literatūra ir ekonomika)
Vokiečių literatūros seminaras: autobiografinis romanas
Vokiečių literatūros seminaras: kelionių literatūra
Vokiškai kalbančių šalių visuomenė ir kultūra

X

XIX a. lietuvių literatūra
XX a. 2 p. neoficialioji rusų kultūra
XX a. amerikiečių literatūra
XX a. anglų romanas: nuo modernizmo iki postpostmodernizmo
XX a. lietuvių literatūra
XX a. lietuvių prozos studijos
XX a. rusų romanas
XX a. rusų romanas
XX amžiaus anglų-amerikiečių poezija: autoriai, judėjimai ir formos
XX amžiaus anglų-amerikiečių poezija: autoriai, judėjimai ir formos
XXI amžiaus prancūzų romanas
XXI amžiaus prancūzų romanas

Ž

Žaidimas skandinavų kultūroje
Žaidimo teorija ir literatūra
Žiniasklaidos diskursas
Žiniasklaidos diskursas
Žiniasklaidos rusų kalba