vu_logo.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas
Ieškoti

A

AIESEC susirinkimas
Analitinės informacinės technologijos
Analitinės informacinės technologijos
Antroji užsienio kalba
Apklausos duomenų analizė naudojant SPSS
Apklausos duomenų statistinė analizė naudojant SPSS
Apklausos duomenų statistinė analizė naudojant SPSS
Apskaita viešajame sektoriuje
Apskaita viešajame sektoriuje
Apskaitos ir analizės pagrindai
Apskaitos ir audito pagrindai
Asmeninės karjeros valdymas
Atidėliojimas
Atlyginimų politika
Atlyginimų valdymas
Atlyginimų valdymas
Auditas
Auditas
Auditas I
Auditas viešajame sektoriuje
Audito procedūros
Audito teorija ir praktika
Audito teorija ir praktika
Aukštesnioji finansų apskaita
Aukštesnioji makroekonomika
Aukštesnioji makroekonomika
Aukštesnioji mikroekonomika
Aukštesnioji mikroekonomika
Aukštesnioji valdymo apskaita
Aukštoji matematika
Aukštoji matematika I/II d.
Aukštoji matematika II/II d.
Azijos šalių plėtros politinė ekonomika

B

Baigiamasis darbas
Baigiamasis egzaminas
Baigiamoji praktika
Baigiamojo darbo projektas
Baigiamojo darbo projektas (I)
Baigiamojo darbo projektas (II)
Baigiamojo darbo projektas I/II d.
Baigiamojo darbo projektas II/II d.
Bakalauro baigiamųjų darbų rengimas
Bankininkystė
Bankininkystės aktualijų seminaras
Bankininkystės etika
Bankininkystės etika
Bankų vadyba
Biudžetas
BUS dalykas (modulis)
BUS dalykas (modulis)

C

Centrinė bankininkystė
Centrinė bankininkystė
Civilinė ir darbo teisė
Civilinė ir darbo teisė
Civilinės teisės bendroji dalis

D

Dalykinė anglų kalba
Dalykinė komunikacija
Dalykinė užsienio kalba
Dalykinė užsienio kalba
Darbo ekonomika
Darbo ekonomika
Darbo procesų valdymas
Darbo santykių reguliavimas
Daugiamačiai rinkos tyrimai
Daugiamatė statistika
Derybos, prezentacijos ir protokolas
Didelių duomenų analizės metodai
Draudimo ekonomika ir valdymas
Draudimo įmonių veiklos analizė ir planavimas
Draudimo paslaugų rinkodara
Draudimo procesų valdymas
Draudimo produktų pardavimo technologijos
Draudimo verslas
DSGE modeliai
DSGE modeliai fiskalinei ir darbo rinkos politikai
DSGE Modeling
Duomenų analizė įmonėje
Duomenų analizės įvadas
Duomenų bazių technologijos
Duomenų gavyba

E

Econometric Modelling
Ekonometrija
Ekonometrija
Ekonometrijos pagrindai
Ekonometrijos pagrindai
Ekonometrinė analizė
Ekonomika (užskaitomi ekonominiai dalykai)
Ekonomikos augimo teorija
Ekonomikos globalizavimas
Ekonomikos globalizavimas
Ekonomikos kiekybinė analizė
Ekonomikos plėtra
Ekonomikos struktūrų raida
Ekonomikos teorija
Ekonomikos teorija (makroekonomika)
Ekonomikos teorija (makroekonomika) I/II d.
Ekonomikos teorija (makroekonomika) II/II d.
Ekonomikos teorija (mikroekonomika)
Ekonomikos teorija (mikroekonomika) I/II d.
Ekonomikos teorija (mikroekonomika) II/II d.
Ekonominė ir pinigų sąjunga
Ekonominės konjunktūros tyrimai
Ekonominės minties istorija
Ekonominės minties istorija
Ekonominės politikos kiekybiniai metodai
Ekonominės sistemos analizė
Ekonominių procesų analizės seminaras
Ekonominių struktūrų raida
Eksporto valdymas
Eksporto valdymas
Elektroninė rinkodara
Elektroninis verslas
Elgsenos ir eksperimentinė ekonomika
ES bendroji žemės ūkio politika
ES darbo ir socialinė politika
ES darbo ir socialinė politika
ES ekonominė teisė
ES ekonominė teisė
ES konkurencijos ir pramonės politika
ES konkurencijos ir šakinė politika
ES konkurencijos politika
ES pinigų politika
ES pinigų politika
ES teisė
ES transporto politika
Estetika
Estetika ir dizainas
Europos ekonominė integracija
Europos ekonominė integracija
Europos integracijos ekonominė teorija

F

Filosofija
Finansai
Finansinė analizė
Finansinė analizė
Finansinė analizė I/II d.
Finansinė analizė II/II d.
Finansinė apskaita
Finansinė apskaita II
Finansinė apskaita ir analizė
Finansinė matematika
Finansinės apskaitos pagrindai
Finansinės apskaitos teorija ir praktika
Finansinės ataskaitos
Finansinės atskaitomybės analizė
Finansinės atskaitomybės analizė
Finansinis stabilumas ir makroprudencinė analizė
Finansinis stabilumas ir makroprudencinė politika
Finansinių institucijų veiklos analizė
Finansų aktualijų seminaras
Finansų elgsena
Finansų ir turto kainodaros pagrindai
Finansų ir valdymo apskaita
Finansų ir valdymo apskaita
Finansų istorija
Finansų istorija
Finansų rinkos
Finansų rinkos
Finansų rinkos ir derivatyvai
Finansų rinkos ir derivatyvai
Finansų rinkos ir institucijos
Finansų teorija
Finansų teorija
Fiskalinė politika
Fiskalinė politika

G

Gamtonaudos ekonomika
Gerovės ekonomika
Gerovės ekonomika
Gyventojai ir ekonominė plėtra
Gyventojai ir ekonominė plėtra
Gyvybės draudimo verslas ir privatūs pensijų fondai
Gyvybės ir sveikatos draudimas
Globali ekonomika: teorijos ir jų taikymas
Globalioji logistika
Globaliosios operacijos ir logistika
Globaliosios operacijos ir logistika
Globaliosios rinkodaros valdymas
Globalizacija
Globalizavimas
Globalus elektroninis verslas
Globalus elektroninis verslas
Globalus verslas
Globalusis elektroninis verslas
Globalusis elektroninis verslas

H

How to write a scientific paper and statistics with R

Į

Įmonės finansai
Įmonės finansai
Įmonės finansų valdymas
Įmonės ir jos produkcijos konkurencingumas
Įmonės ir jos produkcijos konkurencingumas
Įmonės išlaidų valdymas
Įmonės rizikos valdymas
Įmonės vertinimas
Įmonių finansai
Įmonių finansai
Įmonių inovacijų politika
Įmonių susijungimai ir įsigijimai
Įmonių susijungimai ir įsigijimai
Įmonių veiklos analizė
Įmonių veiklos analizė

I

Industrinė organizacija
Informacija apie studijas
Informacija valdymo sprendimams priimti
Informacijos ekonomika
Informacijos ir komunikacijos technologijos
Informacijos ir komunikacijos technologijos
Informacijos vadyba
Informacinės sistemos
Informacinės sistemos
Informacinės sistemos
Informacinės sistemos I/III d.
Informacinės sistemos II/III d.
Informacinės sistemos III/III d.
Informacinių paslaugų vadyba
Informacinių sistemų analizė
Informacinių sistemų auditas
Informacinių sistemų ir vartotojų sąveika
Informacinių sistemų projektavimas
Informacinių sistemų projektavimo metodai
Informacinių sistemų saugumas
Inovacijų valdymas
Integracinių procesų valdymas
Integruota rinkodaros komunikacija
Integruotoji rinkodaros komunikacija
Integruotos rinkodaros komunikacijos
Intelektinė nuosavybė
Intelektualios informacinės sistemos
Investicijos
Investicijų analizė
Investicijų analizė
Investicijų portfelio analizė
Investicijų valdymas
Investicinio portfelio analizė
Investicinio portfelio analizė
Investicinių projektų analizė
Investicinių projektų analizė
Išlaidų apskaita
Išlaidų apskaita (kalkuliavimas)
Išvestinės finansinės priemonės

K

Kainodara
Kainodara ir konkurencija
Kainodara ir konkurencija
Kalbos kultūra
Kaštų-naudos analizė
Kaštų-naudos analizė
Kiekybiniai verslo situacijų tyrimai
Kokybės diagnostika ir auditas
Kokybės vadyba
Kokybės vadybos metodai
Kokybės vadybos seminaras
Kokybės vadybos sistemų projektavimas
Kokybės valdymas
Kokybės valdymas
Kokybės valdymas ir auditas
Kokybinių tyrimų metodai
Kompiuterinis sprendimų modeliavimas
Kompiuterinis sprendimų modeliavimas
Kompiuterių tinklai ir skaitmeninės paslaugos
Kompiuterizuota apskaita įmonėse
Kompiuterizuota finansinė apskaita
Kompiuterizuota valdymo apskaita
Korporacijų finansų pagrindai
Korporatyviosios komunikacijos valdymas
Kredito rizika ir draudimas
Kredito rizika ir draudimas
Kūrybinis mąstymas
Kursinis darbas
Kvalitologija

L

Laisvasis dalykas
Lyderiavimas
Lyderiavimas
Lyderystė
Lietuvos pinigų ir bankų istorija
Lietuvos ūkio istorija
Lyginamoji ekonomika
Lyginamoji ekonomika
Lyginamosios ekonomikos sistemos
Logistika
Logistikos procesų valdymas
Lošimų teorija

M

Makroekonominė analizė
Makroekonominė analizė
Makroekonominė politika
Makroekonominė verslo aplinka
Makroekonominės politikos analizė
Makroekonominiai modeliai
Makroekonominiai modeliai
Makroekonominių procesų prognozavimas
Makroekonominių procesų prognozavimas
Matematiniai ekonominės analizės metodai
Mažmeninės prekybos ekonomika
Mažmeninės prekybos vadyba ir rinkodara
Mažojo verslo organizavimas
Mikroekonomika
Mikroekonominė analizė
Mikroekonominė analizė
Miško produktų ir rinkų plėtra
Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
Mokesčių apskaita
Mokesčių sistema
Mokestinė verslo aplinka
Mokslinių tyrimų pagrindai
Monetarinė politika
Monetarinis reguliavimas
Monetarinis reguliavimas

N

Ne gyvybės draudimo teorija ir praktika

O

Operacijų tyrimas
Optimizaciniai metodai
Optimizaciniai metodai
Organizacijos įvaizdžio valdymas
Organizacijų santykiai su rinka
Organizacijų sociologija
Organizacijų teorija ir projektavimas
Organizacijų vadyba
Organizacinė elgsena
Organizacinė psichologija
Organizacinės elgsenos pagrindai

P

Pär Nuder paskaita
Pardavimo valdymas
Pardavimų ir pirkimų procesų valdymas
Pardavimų valdymas
Pasirenkamasis dalykas
Paslaugų ekonomika
Paslaugų ekonomika
Paslaugų proceso valdymas
Paslaugų rinkodaros valdymas
Paslaugų vadyba
Paslaugų valdymo seminaras
Patentologija
Personalo vadyba
Personalo vadyba
PhD seminaras
Pinigai ir jų politika
Pinigai ir kreditas
Pinigai ir kreditas
Pokyčių vadyba
Pokyčių valdymas
Praktika
Prekybos įmonės ekonomika
Prekybos įmonės vadyba
Prekybos ir paslaugų rinkodara
Prekybos ir paslaugų verslas
Prekybos logistika
Prekybos procesai ir rinkodara
Prekybos teritorinis organizavimas
Prekių identifikavimas ir asortimento valdymas
Prievolių teisė: bendroji dalis
Prievolių teisė: sutarčių ir deliktų teisė
Profesinė praktika
Prognostinis modeliavimas
Programinė įranga
Programinė įranga III
Projektų kokybės valdymas
Projektų valdymas
Projektų valdymas
Projektų valdymo metodai
Psichologija

R

Regioninė ekonomika ir politika
Regioninė ekonomika ir politika
Regionų plėtros analizė
Regionų plėtros analizė
Reklamos verslas
Reklamos verslas
Rinkodara
Rinkodara
Rinkodara sektoriuose
Rinkodaros analizės apibendrinimas
Rinkodaros specifika skirtinguose sektoriuose
Rinkodaros tyrimai
Rinkodaros tyrimai
Rinkodaros tyrimų pagrindai
Rinkodaros tyrimų pagrindai
Rinkodaros valdymas
Rinkodaros valdymas
Rinkodaros valdymo principai
Rinkodaros valdymo principai
Rinkos tyrimų taikymas versle
Rinktiniai mikroekonomikos skyriai
Ryšiai su visuomene
Rizikos valdymas
Rizikos valdymas

S

Santykių su klientais valdymo sistemos
Santykių su klientais valdymo sistemos
Savivaldos teorija ir istorija
Seminaras Erasmus+ studentams
Seminaras: apskaita ir auditas
Skaitmeninė rinkodara
Skaitmeninė rinkodaros komunikacija
Skaitmeninė verslo komunikacija
Skirtingų veiklos rūšių apskaita
Socialinė apsauga ir draudimas
Socialinės apsaugos ekonomika
Socialinės apsaugos ekonomika
Socialinės apsaugos teisė
Socialinės ekonominės raidos vadyba
Socialiniai tinklai ir Web analizė
Sociologija
Statistika
Statistinė tyrimo duomenų analizė
Statistinė tyrimo duomenų analizė SPSS pagrindu
Statistinė tyrimo duomenų analizė SPSS pagrindu
Statistinės informacijos šaltiniai
Statistinės informacijos šaltiniai
Strateginė rinkodara
Strateginė rinkodara
Strateginės informacinės sistemos
Strateginio IS valdymo seminaras
Strateginis finansų valdymas
Strateginis planavimas
Strateginis prekės ženklo valdymas
Strateginis prekės ženklo valdymas
Strateginis valdymas
Strateginis valdymas
Strateginių sprendimų paramos sistemos
Streso valdymas
Struktūrinė politika
Struktūrinė politika
Studijų įvadas
Susirinkimas
Susitikimas dėl profesinės praktikos

Š

Šiuolaikinė statistinė analizė

T

Taikomoji ekonometrija
Taikomoji vadybos informatika
Taikomosios programos
Talentų valdymas
Tarpkultūrinė lyginamoji vadyba
Tarpkultūrinė lyginamoji vadyba
Tarpkultūrinė rinkodara
Tarpkultūrinė vadyba
Tarpkultūrinė vadyba
Tarpkultūrinės vadybos principai
Tarptautinė bankininkystė
Tarptautinė bankininkystė
Tarptautinė ekonomika
Tarptautinė ekonomika
Tarptautinė elektroninė komercija ir elektroninė rinkodara
Tarptautinė lyginamoji apskaita
Tarptautinė logistika
Tarptautinė logistika
Tarptautinė politika
Tarptautinė prekyba ir tiesioginės užsienio investicijos
Tarptautinė prekyba paslaugomis
Tarptautinė prekyba paslaugomis
Tarptautinė prekybos politika
Tarptautinė prekybos politika
Tarptautinė rinkodara
Tarptautinė rinkodara
Tarptautinė viešoji teisė
Tarptautinė žmonių išteklių vadyba
Tarptautiniai apskaitos standartai
Tarptautiniai apskaitos standartai
Tarptautiniai atsiskaitymai
Tarptautiniai finansai
Tarptautinio verslo ekonomikos ir vadybos seminaras
Tarptautinio verslo strategija
Tarptautinis projektų valdymas
Tarptautinis reklamos verslas
Tarptautinis verslas
Tarptautinis verslas
Tarptautinis verslas ir firmos internacionalizavimas
Tarptautinis žmogiškųjų išteklių valdymas
Tarptautinių finansų pagrindai
Tarptautinių finansų pagrindai
Tarptautinių projektų valdymas
Tarptautinių projektų valdymas
Teisinės sistemos pagrindai
Tiekimo grandinės valdymas ir analizė
Tikimybinis rizikos vertinimas
Tyrimo metodai
Tyrimo metodai
Tyrimų metodai
Turizmo įmonės vadyba
Turizmo verslas
Turto ekonomika ir vertinimas
Turto ekonomika ir vertinimas
Turto ir civilinės atsakomybės draudimas
Turto ir civilinės atsakomybės draudimas

Ū

Ūkio informatika
Ūkio statistika
Ūkio statistika

U

Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (lietuvių)
Užsienio kalba (prancūzų)
Užsienio kalba (rusų)
Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio valiutų rinka ir valiutos rizikos valdymas

V

Vadyba
Vadyba
Vadybos informacinės sistemos
Vadybos informacinių sistemų studijų įvadas
Vadybos ir tyrimų metodai
Valdymo apskaita
Valdymo apskaita
Valdymo apskaita II
Valdymo apskaitos teorija ir praktika
Valdymo apskaitos teorija ir praktika
Valstybės ekonominė politika
Valstybės ekonominė politika
Valstybinių įmonių administravimas
Vartotojų elgsena
Vartotojų elgsena
Vartotojų elgsenos modeliai ir matavimai
Verslas ES šalyse
Verslas kylančiose ekonomikose
Verslo analitika
Verslo analitika ir sprendimai
Verslo analitika ir sprendimai
Verslo apskaitos standartai
Verslo derybų strategijos
Verslo derybų strategijos
Verslo diagnostika
Verslo ekonomika
Verslo ekonomika
Verslo etika
Verslo etika
Verslo finansai
Verslo finansai (įmonių)
Verslo informacinės sistemos
Verslo integraciniai procesai
Verslo integraciniai procesai
Verslo ir IT architektūra
Verslo komunikacija
Verslo logistika
Verslo matematika
Verslo operacijų seminaras
Verslo operacijų valdymas
Verslo paslaugos
Verslo planas
Verslo planas
verslo procesų duomenų analizė ir vertinimas
Verslo procesų kokybės valdymas
Verslo procesų modeliavimas
Verslo procesų valdymas
Verslo projektai
Verslo projektai
Verslo rizikos seminaras
Verslo rizikos valdymas
Verslo rizikos valdymas
Verslo statistika
Verslo strategijos
Verslo strategijos
Verslo strategijų vertinimas
Verslo taikomųjų programų kūrimo metodai
Verslo tarptautinė plėtra
Verslo vertinimas
Verslo vertinimas
Vertybinių popierių kainodara
Vidaus auditas
Vidaus auditas
Viešieji finansai
Viešieji finansai
Viešojo sektoriaus auditas
Viešojo sektoriaus ekonomika
Viešojo sektoriaus ekonomika
Viešojo sektoriaus finansai
Viešosios ekonomikos institucinė aplinka
Viešosios ekonomikos ir makroekonomikos aktualijų seminaras
Viešųjų pirkimų valdymas
Vietos savivaldos vadyba ir ekonomika
Visuotinės kokybės vadyba
Visuotinės kokybės vadyba

Ž

Žinių ekonomika ir vadyba
Žinių ir inovacijų ekonomika
Žinių ir inovacijų vadyba
Žinių valdymas
Žmogaus socialinė raida
Žmogaus socialinė raida
Žmogiškųjų išteklių vadyba
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Žmogiškųjų išteklių valdymas tarptautinėse organizacijose
Žmogiškųjų išteklių valdymo seminaras