vu-logo.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Gyvybės mokslų centras
Ieškoti

A

Adaptyvios neurotechnologijos
Agroekologija
Algologijos ir mikologijos pagrindai
Algologijos pagrindai
Antropogenizuotos aplinkos ekologija
Aplinkos biotechnologijos
Aplinkos chemija
Aplinkos hidrogeologija
Aplinkos ir biotos stebėsena ir vertinimas
Aplinkos monitoringas
Aplinkos tarša ir prevencija
Aplinkos taršos tyrimai
Aplinkosauga
Aplinkosaugos normatyvai
Aplinkosaugos politika
Aplinkosaugos politika
Aplinkosaugos projektų rengimas ir vadyba
Aplinkosaugos projektų rengimas ir vadyba
Aplinkosaugos teisė
Aplinkotyra
Archegoniniai augalai
Atkuriamoji ekologija
Augalų anatomija ir fiziologija
Augalų biologijos pagrindai
Augalų ekologija
Augalų elektrofiziologija
Augalų fiziologija
Augalų fiziologija
Augalų komunikacija
Augalų molekulinė biologija
Augalų molekulinė biologija
Augalų signalai ir elgsena
Aukštesnieji stuburiniai

B

Baigiamasis darbas
Bakalauro baigiamasis darbas
Baltijos regiono ekologinė būklė
Baltymų biofizikinė chemija
Baltymų ir DNR sąveikos mechanizmai
Bendroji ekologija
Bendroji geologija
Bendroji ir analizinė chemija
Bendroji ir fizikinė chemija
Bendroji ir organinė chemija
Bendroji zoologija
Bestuburių gyvūnų resursų valdymas
Bestuburių zoologija
Bestuburių zoologija I/II d.
Bestuburių zoologija II/II d.
Biocenologija
Biocenologija
Biochemija
Biochemijos pagrindai
Bioelektriniai reiškiniai
Bioenergetika
Bioetika
Biofizikinės nanotechnologijos
Biofizikos rinktiniai laboratoriniai darbai
Biofotonika
Biogeografija
Biogeografija
Bioinformatika
Biologinė evoliucija
Biologinė fizika
Biologinės įvairovės apsauga
Biologinės įvairovės studijos
Biologinės membranos
Biologinės membranos
Biologiniai ištekliai ir jų vadyba
Biologiniai ištekliai ir jų vadyba
Biologinių duomenų bazių formavimas ir valdymas
Biologinių makromolekulių rentgenostruktūrinė analizė
Biologinių objektų tyrimo metodai
Biologinių sistemų teorija
Biometrija
Biomolekulių stereochemija
Bionanotechnologija
Bioorganinė chemija
Biopsichologija
Biopsichologija
Biostatistika
Biostatistika/Biometrija
Biotechnologija
Biotechnologija
Biotransportas
Botanika ir mikologija
Botanikos ir mikologijos pagrindai
Botanikos pagrindai
BUS dalykas (modulis)
Buveinių studijos

C

Chemijos ir geomokslų fak. studentams
Cheminė ekologija
Cheminė fizika
Cheminių junginių rizikos aplinkai vertinimas
Citogenetika
Citologija
CRISPR-Cas biologija ir taikymas

D

Dalykinė anglų kalba I/II d.
Dalykinė anglų kalba II/II d.
Darnusis vystymasis
Dekoratyvinių augalų biologija
Didžiųjų duomenų bioinformatinė analizė
Dirvožemio ekologija
Disertacijos gynimas
Duomenų analizė su MATLAB

E

Ekologijos metodologija
Ekologinė biochemija
Ekologinė etika
Ekologinė mikrobiologija
Ekologinė mikrobiologija
Ekologinė statistika
Ekologinės informacijos paieškos sistemos
Ekologinių duomenų analizės metodai
Ekosistemų ekologija
Ekosistemų tyrimo metodai
Ekosistemų vertinimas
Ekosistemų vertinimas
Ekotoksikologija
Eksperimentinio darbo pagrindai molekulinėje genetikoje ir biotechnologijoje
Elgsenos ekologija
Elgsenos genetika
Enzimologija
Epigenetika
Epigenetika
Erasmus kursas
Eukariotinių ląstelių technologijos
Eukariotinių mikroorganizmų genetika
Europos regionai ir regioninė politika
Evoliucijos teorija
Evoliucijos teorijos pagrindai

F

Farmakogenetika
Fermentavimo procesų valdymas
Fermentinių reakcijų mechanizmai
Fitogeografija
Fitopatologija ir fitosanitarija
Fitopatologija ir invazijų biologija
Fizika
Fizika I
Fizika II
Fizikinė kinetika
Fizikiniai ir cheminiai metodai biologijoje
Fizikiniai metodai biologijoje ir medicinoje
Fotobiologija
Funkcinė ląstelės biologija

G

Gamtosaugos komunikacija
Genetika
Genetikos pagrindai
Genetinė analizė I/II d.
Genetinė analizė II/II d.
Genetiniai procesai
Genomo evoliucija
Genotoksikologija
Genų inžinerija
Genų inžinerijos teoriniai pagrindai
Geografinės informacinės sistemos
Geologinės aplinkos būklės vertinimas
Gyvybės sinergetika
Gyvūnų biologijos pagrindai
Globalioji ekologija

H

Hidrobiologija
Hidrologijos pagrindai
Hidrosistemų ekologija
Histologija

I

Imunologija
Imunologija
Imunotechnologija
Imunotechnologijos
Informacinių technologijų taikymas biologijoje
Informacinių technologijų taikymas mikrobiologijoje
Intelektika
Invazijų ekologija

Į

Įvadas į biofizikines technologijas
Įvadas į duomenų apdorojimą ir analizę programa "R"
Įvadas į matematinę fiziologiją
Įvadas į neurobiologiją

I

Izotopiniai metodai aplinkos tyrimuose

J

Jutimo ir suvokimo neurobiologija (modulis)

K

Kalbos kultūra ir specialybės kalba
Kalbos kultūra ir specialybės kalba
Kartografinės informacijos valdymas
Kiekybinė fluorescencinė mikroskopija
Kinetinė spektroskopija
Klimato kaita
Klimato svyravimai ir hidrosferos pokyčiai
Kompiuterinės programos aplinkotyroje
Kompiuterizuotas duomenų surinkimas ir analizė
Kraštovaizdžio ekologija
Kultūrinio kraštovaizdžio geografija
Kursinis darbas
Kvantinė relaksacijos teorija
Kvantinės mechanikos pradmenys

L

Laboratorinių gyvūnų mokslas
Ląstelės biofizika
Ląstelės biologija
Ląstelių biologija
Ląstelių technologijos
Ląstelių technologijos
Lazeriai biologijoje ir medicinoje
Lietuvos augalija
Lietuvos biologinė įvairovė
Lyginamoji histologija
Lotynų kalba

M

Magistro baigiamasis darbas
Magistro seminaras
Maisto mikrobiologija ir biotechnologijos
Matematika ir statistikos pagrindai
Matematikos ir informatikos studentams
Matematinė analizė ir diferencialinės lygtys
Matematinė fiziologija
Medicinos fakulteto studentams
Medicinos mikrobiologija
Metaboliniai procesai
Meteorologijos pagrindai
Metinis mokslinis pranešimas
Mikologijos pagrindai
Mikrobiologija
Mikrobiologijos pagrindai
Mikroorganizmų genetika
Mikroorganizmų genetika
Miškininkystė ir agrarinė ekologija
Miško ekologija
Modernioji teorinė fizika
Mokomoji praktika (algologijos ir mikologijos)
Mokomoji praktika (bestuburių zoologijos)
Mokomoji praktika (biologijos)
Mokomoji praktika (botanikos, mikologijos ir algologijos)
Mokomoji praktika (botanikos)
Mokomoji praktika (ekosistemų)
Mokomoji praktika (stuburinių zoologijos)
Mokomoji praktika (taikomosios ekologijos)
Mokomoji praktika (zoologijos)
Mokslinė komunikacija anglų kalba
Mokslinio darbo organizavimas
Mokslinio darbo praktika
Mokslinio darbo projektas
Mokslinio darbo projektas I/III d.
Mokslinio darbo projektas II/III d.
Mokslinio darbo projektas III/III d.
Mokslinio tiriamojo darbo praktika
Mokslinis pranešimas
Mokslinis seminaras
Mokslo tiriamojo darbo projektas
Molekulinė biofizika
Molekulinė biologija
Molekulinė biologija I/II d.
Molekulinė biologija II/II d.
Molekulinė evoliucija
Molekulinė ląstelių biologija
Molekulinė sistematika
Molekulinė virusologija
Molekulinės biologijos modelinės sistemos
Molekulinės evoliucijos pagrindai
Molekulinės genetikos metodai
Molekulinės virusologijos pagrindai
Molekuliniai patogenezės mechanizmai
Molekuliniai senėjimo mechanizmai ir anti-senėjimo technologijos
Molekuliniai simbiozės mechanizmai
Molekulinių vyksmų fizika

N

Neuroanatomija
Neurobiologija
Neurochemija
Neuroetika
Neurofiziologija
Neuroinformatika
Neuroinformatikos įvadas
Neurono biofizika
Nukleorūgščių chemija

O

Onkogenetika
Organinė chemija
Organinių reakcijų mechanizmai
Organizmų filogenija ir sistematika

P

Pakitusio smegenų aktyvumo būsenos
Paleontologija
Paleontologija
Parazitologija
Parazitologija
Patogeninių mikroorganizmų biologija
Pedobiologija
Populiacijų ekologija
Populiacijų ir ekologinė genetika
Populiacijų modeliavimas
Populiacijų modeliavimas
Pramoninė biotechnologija
Pramoninė mikrobiologija
Profesinė praktika
Profesinė praktika (botanikos)
Profesinė praktika (zoologinė)
Profesinė praktika I
Profesinė praktika II
Prokariotinės ir eukariotinės ląstelės biotechnologijoje
Prokariotų molekulinė taksonomija
Psichofizika
Psichofiziologija

R

Rekombinogenezė ir reparacija
Renginys
Renginys
Rezervuota

S

Saugomos biotos studijos
Sensorinių sistemų biofizika
Signalų molekulinė biologija
Signalų teorija
Signalų virsmų molekuliniai mechanizmai
Signalų virsmų molekuliniai mechanizmai
Sintetinė biologija
Sistemų biofizika
Sistemų biologija
Sistemų biologija
Smegenotyros metodai
Smegenovaizdos pagrindai
Statistiniai metodai biologinės įvairovės tyrimuose
Streso ekologija
Struktūrinė ląstelės biologija
Stuburinių gyvūnų resursų valdymas
Stuburinių zoologija
Studijų įvadas
Studijų įvadas

Š

Šiuolaikinės kompiuterinės informacinės sistemos
Šiuolaikiniai biocheminės analizės metodai

T

Taikomoji augalų genetika ir genomika
Taikomoji botanika
Taikomoji botanika
Taikomoji ekologija
Taikomoji kompiuterija
Taikomoji zoologija
Tiesinė algebra ir analizinė geometrija
Tiesinė algebra ir geometrija
Tikimybių teorija ir matematinė statistika

U

Urboekologija

V

Vadyba šiuolaikinėje biotechnologijų įmonėje
Valdymo procesų biofizika
Valdymo procesų biofizika
Vandens ekosistemos
Verslo pagrindai
Vėžio molekulinė biologija
Vyksmų modeliavimas
Virusologija
Vystymosi biologija
Vystymosi biologija
Vystymosi genetika

Z

Zoogeografija
Zoologijos mokslinio darbo projektas II/II d.
Zoologinė sistematika

Ž

Žemesnieji stuburiniai
Žiediniai augalai
Žinių ir inovacijų vadyba
Žmogaus anatomija
Žmogaus ekologija
Žmogaus fiziologija
Žmogaus genetika
Žmogaus genomo analizė
Žmogaus ir gyvūnų fiziologija
Žmogaus neuropsichologija