Širvintos

Širvintų krašto komandinis matematikos konkursas mokytojo Antano Kuliešiaus taurei laimėti pradėtas rengti 2013 metais. Kiekvieną spalio mėnesį jis vyksta Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje. Olimpiados iniciatoriai – prof. Stasys Rutkauskas ir doc. Juozas Šinkūnas. Olimpiadoje dalyvauja komandos iš Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Anykščių, Kaišiadorių, Šalčininkų ir kitų rajonų gimnazijų.

Olimpiada pagerbiamas žymus matematikos mokytojas Antanas Kuliešius (1932 – 2010). Gimęs Trakų rajono Beižionių kaime, Antanas Kuliešius nuo 1951 metų dėstė matematiką įvairiose mokyklose, o nuo 1964 metų savo gyvenimą susiejo su Širvintomis – dirbo matematikos mokytoju, direktoriaus pavaduotoju, direktoriumi. A. Kuliešius buvo gerbiamas ir mylimas mokinių bei kolegų, stebino savo erudicija, aktyviai dalyvavo rajono ir Lietuvos pedagogų profesinėje veikloje. Jo paskatinti mokiniai rinkosi tiksliųjų mokslų studijas, ne vienas jų tapo žinomu savo srities specialistu. Vienas jų – Vilniaus universiteto profesorius Stasys Rutkauskas, padedantis organizuoti olimpiadą, kasmet dalyvaujantis vertinimo komisijos darbe ir skaitantis įdomias paskaitas mokytojams.

Užduotys:

2017 m.     2016 m.     2015 m.     2014 m.     2013 m.

Sprendimai:

2017 m.     2016 m.     2015 m.     2014 m.     2013 m.

Rezultatai:

2017 m.     2016 m.