LJMM užduočių archyvas

LJMM knygelės:   I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   XIII   XIV   XV   XVI   XVII   XVIII   XIX   XX   XXI   XXII   XXIII   XXIV   XXV

1998-2000 m., …, 2013-2015 mokslo metų programos (I-XVI knygelės)

2014–2016 mokslo metų programa: 1) sveikųjų skaičių savybės; 2) funkcijos ir jų grafikai; 3) lygčių ir nelygybių sudarymo uždaviniai; 4) posūkiai, ašinės ir centrinės simetrijos; 5) metrinės priklausomybės trikampyje; 6) rodiklinės ir logaritminės nelygybės; 7) vektorių taikymo uždaviniai; 8) matematikos taikymai ekonomikoje.

2015-2017 mokslo metų programa: 1) procentai; 2) Čevos ir Menelajaus teoremos; 3) Farėjaus sekos; 4) algebrinės lygtys; 5) erdviniai kūnai; 6) judėjimo uždaviniai; 7) trigonometrinės lygtys; 8) tikimybių skaičiavimas.

2016–2018 mokslo metų programa: 1) darbo uždaviniai; 2) apskritimas; 3) lyginiai; 4) lygčių sistemos; 5) kompleksiniai skaičiai; 6) kompleksiniai skaičiai geometrijoje; 7) laipsniai, logaritmai, rodiklinės ir logaritminės lygtys; 8) funkcijos išvestinė.

2017–2019 mokslo metų programa: 1) istoriniai tekstiniai uždaviniai; 2) trikampio čevianos; 3) kvadratinės liekanos; 4) matematiniai žaidimai; 5) keturkampiai; 6) teiginių algebra; 7) paprasčiausios diferencialinės lygtys; 8) nelygybių sistemos.

2018–2020 mokslo metų programa: 1) procentai tekstiniuose uždaviniuose; 2) daugianarių dalyba su liekana; 3) plokščiųjų figūrų plotai; 4) trigonometrijos uždaviniai; 5) įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai daugiakampiai; 6) rodiklinė funkcija ir jos taikymas; 7) progresijos; 8) lošimai, loterijos, laimėjimų tikimybės.

2019–2021 mokslo metų programa: 1) kelionių uždaviniai; 2) tiesinių lygčių sistemos; 3) taisyklingieji daugiakampiai; 4) netiesinių lygčių sistemos; 5) stereometrijos uždaviniai; 6) logaritmai; 7) kombinatorika ir tikimybės; 8) skaičiai, lygtys, langeliai bei lentelės.

2020–2022 mokslo metų programa: 1) darbo uždaviniai; 2) trikampių panašumas ir Talio teorema; 3) lygčių sistemos; 4) Niutono binomas; 5) vektorinio metodo taikymai; 6) įrodymo uždaviniai; 7) nestandartinės lygtys ir nelygybės; 8) ribų skaičiavimo uždaviniai.

2021–2023 mokslo metų programa: 1) tekstiniai uždaviniai; 2) keitiniai; 3) stereometrijos uždaviniai;  4) sekos; 5) plotų skaičiavimo uždaviniai; 6) nepriklausomi ir priklausomi atisitiktiniai įvykiai; 7) funkcija ir lygtis; 8) liekanų aritmetika.

2022–2024 mokslo metų programa: 1) uždaviniai, sprendžiami sudarant lygtis ir jų sistemas; 2) algebrinės lygtys; 3) apskritimai; 4) racionaliosios ir iracionaliosios nelygybės; 5) trigonometrija geometrijos uždaviniuose; 6) skaičiai, reikšmės ir lentelės; 7) diofantinės lygtys; 8) logaritminės lygtys ir nelygybės.