5-8 kl. olimpiados

Kartu su Lietuvos komandine olimpiada rudenį (paprastai rugsėjo pabaigoje, šeštadienį) vyksta individualios Lietuvos 56 bei 78 klasių mokinių matematikos olimpiados. Nuo 2024 m. dalyvauti šiose olimpiadose mokiniai kviečiami, remiantis Kengūros konkurso rezultatais. Užduotyse šalia uždavinių, kur reikia pateikti sprendimą, bus ir „kengūrinių“ testinių uždavinių.

Užduotys:

2023 m.     2022 m.     2019 m.     2018 m.     2017 m.     2016 m.      2015 m.     2014 m.     2013 m.     2012 m.     2011 m.     2010 m.     2009 m.     2008 m.     2007 m.     2006 m.     2005 m.     2004 m.     2003 m.     2002 m.     2001 m.      2000 m.      1999 m.

Rezultatai:

2023 m.     2022 m.     2019 m.     2018 m.     2017 m.     2016 m.      2015 m.     2014 m.      2013 m.     2012 m.     2011 m.     2010 m.     2009 m.     2008 m.     2004 m.     2003 m.     1999 m.

Žiupsnis žodžių apie jaunesnių klasių konkursą prie komandinės olimpiados

Kaip žinia, 1986 metais Lietuvos matematinio švietimo padangėje staiga atsirado naujas gana netikėtas darinys pavadinimu Lietuvos komandinė mokinių matematikos olimpiada profesoriaus Jono Kubiliaus taurei laimėti. Toji olimpiada, atsiradusi jauno ir energingo matematiko Algirdo Zabulionio iniciatyva, esmingai praplėtė įprastinį olimpinį matematikos koncentrą, kurio branduolys buvo individualioji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada. Vėliau, po visų globalių slinkčių ir virsmų iš šios olimpiados su žymiojo Latvijos matematinio švietimo milžino profesoriaus Agnio Andžano palaikymu Lietuvos komandinė matematikos olimpiada virto tarptautine komandine Baltijos regiono valstybių olimpiada tauriu pavadinimu „Baltijos kelias“. Pati lietuviškoji komandinė olimpiada Vilniaus universitete liko gyvuoti ir toliau, ją rengė, vedė ir organizavo visa Lietuvos olimpinė bendruomenė.

Susiklosčius aplinkybėms, maždaug nuo 1995 metų šiais organizaciniais reikalais buvo pavesta užsiimti man. Praėjus keliems metams atsirado noras kažkokiu būdu padėti komandinėje olimpiadoje dalyvaujančioms komandoms „patreniruoti savo pamainą“. Jei Vilniuje ar Kaune vis tiek kas nors bent kiek matematiško dedasi (net jeigu nieko pritrenkiančio ir nevyksta), tai kur nors „labiau provincijoje“ imti judėti yra dar sunkiau. Taip nuo 1999 metų ir atsirado Lietuvos jaunesniųjų klasių (pradžioje 5-7 klasių mokinių) matematikos olimpiada prie Lietuvos komandinės olimpiados. Vėliau ji pradėta rengti dviem amžiaus grupėms: 5–6 ir 7–8 klasių mokiniams. Nuo 2014 metų 7–8 klasių nugalėtojas yra kviečiamas dalyvauti LMMO baigiamajame ture.

Nuo 1999 metų, kai ši olimpiada radosi, iki mūsų dienų labai pasikeitė varžyboms siūlomų uždavinių pateikimo būdas. Jeigu pirmųjų olimpiadų uždavinių sąlygos buvo, kaip mes galėtume pasakyti, įprastinės, tai laikui bėgant jos nejučia ilgėjo, arba, sakytume, „beletrizavosi“. Tai nebuvo speciali mano, kaip olimpiados organizatoriaus ir uždavinių rinkiko, užmačia, o visa tai, sakytume, „taip jau susiklostė“. Vis dėlto šiuo metu matematiniame švietime vis garsiau kalbama, kad vis didesnę reikšmę įgyja gebėjimas „kuo giliau“ perskaityti arba, kitaip sakant, „įsiskaityti“ į pateikiamo uždavinio sąlygą. Tada tokio stiliaus uždavinių pateikėjas jaučiasi teisesnis, įsivaizduoja atliekantis naudingą ir reikalingą darbą.

Doc. Romualdas Kašuba