Studijų dokumentai

Pagrindiniai VU dokumentai reglamentuojantys studijas:

Visus dokumentus reglamentuojančius studijas rasite čia.

Kiti dokumentai prašymai, pažymos ir pan.:

PRAŠYMAI -> Įmokos

Prašymas Prašymo teikimo terminas Kur teikti
Rudens sem. Pavasario sem.
Įmokų mokėjimas dalimis Iki 10-01 Iki 03-01  VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Įmokų atidėjimas Iki 10-01 Iki 03-01 VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)

PRAŠYMAI -> Išmokos

Prašymas Prašymo teikimo terminas Kur teikti
Rudens sem. Pavasario sem.
Stipendijos skyrimas (vienkartinė socialinė) Bet kuriuo metu VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Stipendijos skyrimas (vienkartinė tikslinė) Iki 10-25 Iki 03-25 VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Stipendijos skyrimas (vardinė) Pagal vardinės stipendijos nuostatus VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Finansinės pagalbos suteikimas Bet kuriuo metu VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Banko sąskaitos užregistravimas Iki 10-15 Iki 02-15 VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)

PRAŠYMAI -> Egzaminai ir įskaitymai

Prašymas Prašymo teikimo terminas Kur teikti
Rudens semestro dalykams Pavasario semestro dalykams
Dalyko kurso kartojimo* Iki 02-25 Iki 09-25  VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Laikyti egzaminą eksternu* Iki 02-20 Iki 09-20 VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Atidėti egzaminų laikymą dėl ligos** Iš karto pasveikus Teikiamas originalus dokumentas Studijų skyriui
Papildomo egzamino perlaikymo Iki 04-10 Iki 04-10 VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Dalykų (modulių) įskaitymo Iki 08-15 Iki 01-15 VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Egzamino laikymo iš anksto Iki 12-01 Iki 04-15 Teikiamas prašymas el. paštu

 

* - norint dalykus atsiskaityti sekančiame semestre būtina prašymą pateikti iš anksto einamajame semestre. Teikiant eksterno prašymą privaloma pasitikrinti šiame sąraše, ar dalyką leidžiama laikyti eksternu bei kokios papildomos sąlygos.

Prasidėjus naujam semestrui, kartojamo dalyko / eksterno prašymą galite atšaukti ne vėliau kaip per pirmą semestro mėnesį (rudenį - iki spalio 1 d. / pavasarį - iki kovo 1 d.).

** - su prašymu privaloma pateikti ir gydytojo pažymą.

PRAŠYMAI -> Studijų eiga

Prašymas Prašymo teikimo terminas Kur teikti
Rudens sem. Pavasario sem.
Suteikti akademines atostogas (dėl asmeninių priežasčių) Bet kuriuo metu VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Suteikti akademines atostogas (dėl ligos)** Bet kuriuo metu VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Stabdyti studijas (paskutinio semestro studentams) Iki baigiamojo darbo atidavimo dienos VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Stabdyti studijas (visais kitais atvejais) Iki 12-01 Iki 05-01 VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Nutraukti studijas Bet kuriuo metu Teikiamas originalus dokumentas Studijų skyriui
Studijų tęsimas po stabdymo / akademinių atostogų* Iki 08-31 Iki 02-03 VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Studijų atnaujinimas po pašalinimo* Iki 08-31 Iki 02-03 Teikiamas originalus dokumentas Studijų skyriui
Studijų keitimo (grupė, forma, finansavimas)* Iki 08-31 Iki 02-03 VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Studijų programos keitimas* Iki 08-25 Iki 01-25 Teikiamas originalus dokumentas Studijų skyriui

* - norint, kad pakeitimai įsigaliotų nuo stulpelyje nurodyto semestro.

** - su prašymu privaloma pateikti ir gydytojo pažymą.

 

PRAŠYMAI -> Kita

Prašymas Prašymo teikimo terminas Kur teikti
Rudens sem. Pavasario sem.
Asmens duomenų keitimas Bet kuriuo metu  VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt)
Laisvos formos prašymas Priklausomai nuo prašymo paskirties Teikiamas originalus dokumentas Studijų skyriui

PAŽYMOS studijuojantiems

Prašome užpildyti prašymą per VU IS ePrašymai (https://is.vu.lt) ir kitą dieną pažymą galėsite atsiimti Studijų skyriuje (Naugarduko g. 24, 106 kab., Vilnius)

Studijų skyrius gali išduoti pažymas lietuvių ir anglų kalbomis apie:

  • studijas
  • studijų rezultatus
  • apie gautas išmokas

Komentare galite įrašyti papildomą informaciją, kuri turėtų būti pateikta pažymoje.

PAŽYMOS baigusiems ir pašalintiems

Pašalintiems studentams Studijų skyrius gali išduoti akademinę pažymą (su studijų rezultatais). Prašome kreiptis el. p. .

Kitos pažymos, susijusios su studijomis pašalintiems ir baigusiems VU studentams išduodamos VU Informacinių technologijų paslaugų valdymo skyriuje (Saulėtekio al. 9, Vilnius). Šios pažymos išduodamos vadovaujantis Senato komisijoje patvirtinta tvarka.