Informacija studijuojantiems magistro studijas

Studijų kalendorius, svarbiausios studijų datos ir studijų porgramų komitetai:

Finansų ir draudimo matematika

Bendra informacija

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta.

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 

 

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK nutarimai

Informacija ruošiama.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę.

Informatika

Bendra informacija

BENDRIEJI DOKUMENTAI

DĖMESIO: Kol bus atnaujintos magistro baigiamojo darbo (toliau MBD) rengimo nuostatos, radus skirtingus terminus dokumentuose ir nurodytus MIF internetinės svetainės puslapyje (MBD rengimo, pristatymo ir kitus) vadovaukitės terminais, nurodytais svetainėje arba atsiųstais el. paštu iš studijų administratorės. 

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta.

*Rašto darbai - tai yra praktikos ataskaitos, kursiniai darbai, kursinių darbų projektiniai ir mokslo tiriamieji darbai. 

Praktika / Gynimas

Rašto darbas

Pateikti į Studijų skyrių iki:

Gynimas

 

   
Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 Nuo 2019-09-02 iki 2019-11-22

 13 savaičių po 33 valandas per savaitę

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rašto darbai

SVARBU: Mokslo tiriamieji darbai (toliau MTD) ir magistro baigiamieji darbai (toliau MBD) bus pristatomi tik pdf formatu (užsiunčiami) tam skirtame VMA kurse ir ginami nuotoliniu būdu per MS Teams. Detalesnė informacija bus skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA kurse. Apie naujo nuotolinio kurso sukūrimą ir paruošimą būsite informuoti el. paštu.

DĖMESIO: Pirmoji magistro baigiamojo darbo versija turi būti pateikta (užsiųsta) į tam sukurtą VMA „Informatikos magistrantūros baigiamieji darbai“ iki gegužės 18 d. 10 val. Šis nuotolinis kursas dar ruošiamas.

Informatikos magistro I kurso studentams

Informuojame, jog MTD II d. turite įkelti / pateikti iki birželio 26 d. 10:00 val. į tam sukurtą VMA kursą "Informatika mokslo tiriamasis darbas II". MTD II d. šiam terminui turės būti jau su vadovo ir recenzento "parašais".

VMA kursas bus ruošiamas artimiausiu metu, ten būsite priskirti ir informuoti, kurse bus pateikta ir detalesnė informacija, pvz., kokiu būdu organizuosime vadovų ir recenzentų pasirašymą, kada reikės įkelti darbą dar ir į VU IS ir pan.

SVARBU: prašome visų, prisijunkite prie VU IS ir pasitikrinkite, kokia jūsų MTD II d. tema yra užregistruota. Kuo skubiau informuokite el. paštu jūsų Studijų administratorę , jeigu:

a) temą reikia pakoreguoti - atsiųskite patikslintą Lt ir En temą;

b) tema apskritai nėra užregistruota - liečia grįžusius iš studijų stabdymo, nes temos nėra kopijuojamos iš pernai metų pagal nutylėjimą;

c) neužregistruotas angliškas temos pavadinimas;

d) radote gramatinių ar kitų klaidų.

Sekite VU el. paštą!

MBD temos ir registracijos tvarka

2019/2020 m.m. magistro baigiamųjų darbų temų sąrašas. Pasirinkę temą, turite kreiptis į temą pasiūliusį dėstytoją ir suderinti su juo, ar jis sutinka būti Jūsų magistro baigiamojo darbo vadovu. Dėstytojų el. paštą, jei lentelėje nenurodytas, tikrinkite VU telefonų knygoje.

Suderinę su būsimo darbo vadovu, apie temos pasirinkimą turite pranešti studijų administratorei el. paštu , pridedant baigiamojo darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (CC).
Baigiamojo darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie tai būsite informuoti el. paštu. Laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą, kursą ir grupę.

SVARBU:

Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.

Rašto darbų gynimai

Rašto darbas

Užsiųsti į VMA iki:

Gynimas

Magistro baigiamasis darbas

Įkelti į VMA kursą „Informatikos magistrantūros baigiamieji darbai“ iki birželio 4 d. 10:00 val. Birželio 11 d. nuo 10:00 val. nuotoliniu būdu per MS Teams
Magistro I kurso MTD II d. Įkelti į VMA kursą "Informatika mokslo tiriamasis darbas II" iki birželio 26 d. 10:00 val.  


SVARBU: Detalesnė informacija bus skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA kurse „Informatikos magistrantūros baigiamieji darbai“.

SPK posėdžiai

2020-05-22 svarstyta:

 • Naujų kandidatūrų partnerystės profesoriams/docentams 2020-2021, 2021-2022 mokslo metams siūlymas bei esamų pratęsimas.
 • Naujo pasirenkamo dalyko “Išskirstytos sistemos” (Informatikos magistro studijų 3-iame semestre) ir jo aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-29.

2019-10-22 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-47.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Kompiuterinis modeliavimas

Bendra informacija

Išskleidę įvykį matysite iki kurio laiko ir kur privaloma pristatyti darbą.

Paaiškinimas: KM2 - tai kompiuterinio modeliavimo studijų programos 2 kurso studentams skirta informacija. Analogiškai ir su kitais programos kursais.

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta.

*Rašto darbai - tai yra praktikos ataskaitos, kursiniai darbai, kursinių darbų projektiniai ir mokslo tiriamieji darbai.

Rašto darbai

SVARBU: Mokslo tiriamųjų darbų projektiniai darbai bus pristatomi (užsiunčiami) tam skirtame VMA kurse ir ginami nuotoliniu būdu per MS Teams. Detalesnė informacija skelbiama ir nuolat atnaujinama bus VMA kurse.

Skelbiamas mokslo tiriamųjų darbų temų sąrašas. Kursinio darbo temą privalėjote užregistruoti iki nurodyto termino.

Temų registracijos tvarka:

1. pasirinkite dominančią mokslo tiriamojo darbo (toliau MTD) temą;
2. kreipkitės į MTD temą pasiūliusį dėstytoją (el. paštu, susitikite gyvai) ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų MTD vadovu;
3. praneškite studijų administratorei el. paštu   pasirinktą ir vadovo patvirtintą MTD temą. Laiško pavadinimas turi vadintis MTD registracija, laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą ir kursą.

4. pridėkite MTD vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (angl. CC).

Kursinio darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie sėkmingą registraciją būsite informuoti el. paštu asmeniškai.

SVARBU:

 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.
 • Dėstytojų el. paštą tikrinkite VU telefonų knygoje

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Rašto darbų reikalavimai:
Rašto darbų šablonai ir metodinė medžiaga magistrams: 

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Kita informacija:

 • Katedros siūlomos temos talpinamos VUSIS.
 • Studentai taip pat gali siūlyti savas temas.
 • Renkantis temą, pirmiausia būtina suderinti šį sprendimą su galimu vadovu.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.
 • Kiekviename iš (dviejų) atspausdintų ir įrištų darbų egzempliorių privalo būti laikmena (CD arba DVD diskas, arba USB laikmena, arba SD kortelė) su įrašyta galutine elektronine darbo versija. Elektroninės versijos turinys:
  • SKAITYK.txt – tekstinė byla, kurioje nurodytas darbo autorius ir trumpas darbo elektroninės versijos turinys;
  • doc/ – katalogas su darbo tekstu PDF formatu, vienu iš originalių formatų (pavyzdžiui, TEX, ODT arba DOCX) ir visų darbe naudojamų iliustracijų grafinėmis bylomis (konversijai į PDF formatą galima naudoti pvz. LibreOffice arba nemokamą atviro kodo PDFCreator);
  • bin/ – katalogas su veikiančiu prototipu, sukompiliuotu numatomai platformai (jei tai taikoma darbui) ir minimalia instrukcija prototipui paleisti. Jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti nuotolinių resursų aprašą, prisijungimo galimybes. Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.
  • src/ – katalogas su išeities kodais (jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti reikiamus script'us/išeities kodus jų diegimui) ir galimybe recenzentui sukompiliuoti ir/arba įvertinti darbą, struktūrą ir jo apimtis. Privalo būti pateiktos detalios instrukcijos kaip darbas turėtų būti kompiliuojamas (pavyzdžiui, Matematikos ir informatikos fakulteto potinklio įrankiais arba kitais darbo recenzentui prieinamais įrankiais). Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.

Rašto darbų gynimai

Rašto darbas

Užsiųsti į VMA iki:

Gynimas

Magistrantų baigiamieji darbai

   
Mokslo tiriamojo darbo projektas (MTDP) Įkelti į VMA kursą „Mokslo tiriamojo darbo projektas“ iki birželio 17 d. 15:00 val. Birželio 26 d. nuo 10:00 val. nuotoliniu būdu per MS Teams


MTDP instrukcijos bus patalpintos VMA artimiausiu metu bei apie atnaujintą informaciją jūsų studijų administratorė parašys el. paštu - sekite VU el. paštą.

SPK posėdžiai

 

2019-10-16 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Kompiterinio modeliavimo magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-46.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Matematika

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta.

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*
   

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Naudingos nuorodos:

Baigiamieji darbai

SVARBU: Detalesnė informacija bus skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA.

Rašto darbas

Įkelti į VMA ir VUSIS iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

Įkelti į VMA kursą „Matematikos magistrantūros baigiamieji darbai“ ir VUSIS iki gegužės 25 d. 15.00 val. Birželio 4 d. nuo 14.00 val. nuotoliniu būdu per MS Teams

SPK nutarimai

Informacija ruošiama.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę.

Modeliavimas ir duomenų analizė

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta.

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 

 

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Naudingos nuorodos:

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK nutarimai

Informacija ruošiama.

Programų sistemos

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta.

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 

 

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Naudingos nuorodos:

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Įkelti į VMA iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

2020 m. gegužės 26 d. 16 val. 2020 m. birželio 4 d. nuo 9 val.
Tarpinis gynimas (katedros komisijoje) 2020 m. gegužės 14 d. 16 val. 2020 m. gegužės 19 d. nuo 16 val.
MTD II gynimai 2020 m. birželio 19 d. 16 val. 2020 m. birželio 29 d. nuo 16 val. per MS Teams

SPK posėdžiai

2019-10-07 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-42.

2019-04-15 svarstyta:

 • 2018 metų stojimo programos pakeitimai ir dalykų aprašų tvirtinimas.
 • 2019 metų stojimo programos pakeitimai ir modulių aprašų tvirtinimas. 

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-18.

2018-12-11 svarstyta:

 • Pakeista Programų sistemų magistrantūros programa (nuolatinė studijų forma).
 • Programų sistemos magistrantūros ištęstinės studijų formos įvedimas. 

Programų sistemų magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-39.