Bendra informacija

Išskleidę įvykį matysite iki kurio laiko ir kur privaloma pristatyti darbą.

Paaiškinimas: KM2 - tai kompiuterinio modeliavimo studijų programos 2 kurso studentams skirta informacija. Analogiškai ir su kitais programos kursais.

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta.

*Rašto darbai - tai yra praktikos ataskaitos, kursiniai darbai, kursinių darbų projektiniai ir mokslo tiriamieji darbai.

Rašto darbai

SVARBU: Mokslo tiriamųjų darbų projektiniai darbai bus pristatomi (užsiunčiami) tam skirtame VMA kurse ir ginami nuotoliniu būdu per MS Teams. Detalesnė informacija skelbiama ir nuolat atnaujinama bus VMA kurse.

Skelbiamas mokslo tiriamųjų darbų temų sąrašas. Kursinio darbo temą privalėjote užregistruoti iki nurodyto termino.

Temų registracijos tvarka:

1. pasirinkite dominančią mokslo tiriamojo darbo (toliau MTD) temą;
2. kreipkitės į MTD temą pasiūliusį dėstytoją (el. paštu, susitikite gyvai) ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų MTD vadovu;
3. praneškite studijų administratorei el. paštu   pasirinktą ir vadovo patvirtintą MTD temą. Laiško pavadinimas turi vadintis MTD registracija, laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą ir kursą.

4. pridėkite MTD vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (angl. CC).

Kursinio darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie sėkmingą registraciją būsite informuoti el. paštu asmeniškai.

SVARBU:

 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.
 • Dėstytojų el. paštą tikrinkite VU telefonų knygoje

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Rašto darbų reikalavimai:
Rašto darbų šablonai ir metodinė medžiaga magistrams: 

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Kita informacija:

 • Katedros siūlomos temos talpinamos VUSIS.
 • Studentai taip pat gali siūlyti savas temas.
 • Renkantis temą, pirmiausia būtina suderinti šį sprendimą su galimu vadovu.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.
 • Kiekviename iš (dviejų) atspausdintų ir įrištų darbų egzempliorių privalo būti laikmena (CD arba DVD diskas, arba USB laikmena, arba SD kortelė) su įrašyta galutine elektronine darbo versija. Elektroninės versijos turinys:
  • SKAITYK.txt – tekstinė byla, kurioje nurodytas darbo autorius ir trumpas darbo elektroninės versijos turinys;
  • doc/ – katalogas su darbo tekstu PDF formatu, vienu iš originalių formatų (pavyzdžiui, TEX, ODT arba DOCX) ir visų darbe naudojamų iliustracijų grafinėmis bylomis (konversijai į PDF formatą galima naudoti pvz. LibreOffice arba nemokamą atviro kodo PDFCreator);
  • bin/ – katalogas su veikiančiu prototipu, sukompiliuotu numatomai platformai (jei tai taikoma darbui) ir minimalia instrukcija prototipui paleisti. Jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti nuotolinių resursų aprašą, prisijungimo galimybes. Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.
  • src/ – katalogas su išeities kodais (jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti reikiamus script'us/išeities kodus jų diegimui) ir galimybe recenzentui sukompiliuoti ir/arba įvertinti darbą, struktūrą ir jo apimtis. Privalo būti pateiktos detalios instrukcijos kaip darbas turėtų būti kompiliuojamas (pavyzdžiui, Matematikos ir informatikos fakulteto potinklio įrankiais arba kitais darbo recenzentui prieinamais įrankiais). Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.

Rašto darbų gynimai

Rašto darbas

Užsiųsti į VMA iki:

Gynimas

Magistrantų baigiamieji darbai

   
Mokslo tiriamojo darbo projektas (MTDP) Įkelti į VMA kursą „Mokslo tiriamojo darbo projektas“ iki birželio 17 d. 15:00 val. Birželio 26 d. nuo 10:00 val. nuotoliniu būdu per MS Teams


MTDP instrukcijos bus patalpintos VMA artimiausiu metu bei apie atnaujintą informaciją jūsų studijų administratorė parašys el. paštu - sekite VU el. paštą.

SPK posėdžiai

 

2019-10-16 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Kompiterinio modeliavimo magistrantūros studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-46.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę