Bendra informacija

BENDRIEJI DOKUMENTAI

DĖMESIO: Kol bus atnaujintos magistro baigiamojo darbo (toliau MBD) rengimo nuostatos, radus skirtingus terminus dokumentuose ir nurodytus MIF internetinės svetainės puslapyje (MBD rengimo, pristatymo ir kitus) vadovaukitės terminais, nurodytais svetainėje arba atsiųstais el. paštu iš studijų administratorės. 

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta.

*Rašto darbai - tai yra praktikos ataskaitos, kursiniai darbai, kursinių darbų projektiniai ir mokslo tiriamieji darbai. 

Praktika / Gynimas

Rašto darbas

Pateikti į Studijų skyrių iki:

Gynimas

 

   
Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 Nuo 2019-09-02 iki 2019-11-22

 13 savaičių po 33 valandas per savaitę

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

  • El. paštu:
  • Telefonu: (8 5) 219 3055
  • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Rašto darbai

SVARBU: Mokslo tiriamieji darbai (toliau MTD) ir magistro baigiamieji darbai (toliau MBD) bus pristatomi tik pdf formatu (užsiunčiami) tam skirtame VMA kurse ir ginami nuotoliniu būdu per MS Teams. Detalesnė informacija bus skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA kurse. Apie naujo nuotolinio kurso sukūrimą ir paruošimą būsite informuoti el. paštu.

DĖMESIO: Pirmoji magistro baigiamojo darbo versija turi būti pateikta (užsiųsta) į tam sukurtą VMA „Informatikos magistrantūros baigiamieji darbai“ iki gegužės 18 d. 10 val. Šis nuotolinis kursas dar ruošiamas.

Informatikos magistro I kurso studentams

Informuojame, jog MTD II d. turite įkelti / pateikti iki birželio 26 d. 10:00 val. į tam sukurtą VMA kursą "Informatika mokslo tiriamasis darbas II". MTD II d. šiam terminui turės būti jau su vadovo ir recenzento "parašais".

VMA kursas bus ruošiamas artimiausiu metu, ten būsite priskirti ir informuoti, kurse bus pateikta ir detalesnė informacija, pvz., kokiu būdu organizuosime vadovų ir recenzentų pasirašymą, kada reikės įkelti darbą dar ir į VU IS ir pan.

SVARBU: prašome visų, prisijunkite prie VU IS ir pasitikrinkite, kokia jūsų MTD II d. tema yra užregistruota. Kuo skubiau informuokite el. paštu jūsų Studijų administratorę , jeigu:

a) temą reikia pakoreguoti - atsiųskite patikslintą Lt ir En temą;

b) tema apskritai nėra užregistruota - liečia grįžusius iš studijų stabdymo, nes temos nėra kopijuojamos iš pernai metų pagal nutylėjimą;

c) neužregistruotas angliškas temos pavadinimas;

d) radote gramatinių ar kitų klaidų.

Sekite VU el. paštą!

MBD temos ir registracijos tvarka

2019/2020 m.m. magistro baigiamųjų darbų temų sąrašas. Pasirinkę temą, turite kreiptis į temą pasiūliusį dėstytoją ir suderinti su juo, ar jis sutinka būti Jūsų magistro baigiamojo darbo vadovu. Dėstytojų el. paštą, jei lentelėje nenurodytas, tikrinkite VU telefonų knygoje.

Suderinę su būsimo darbo vadovu, apie temos pasirinkimą turite pranešti studijų administratorei el. paštu , pridedant baigiamojo darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (CC).
Baigiamojo darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie tai būsite informuoti el. paštu. Laiške nurodykite:

  • Dėstytojo vardą, pavardę.
  • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
  • Savo studijų programą, kursą ir grupę.

SVARBU:

Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.

Rašto darbų gynimai

2020 metų (vasaros laida) baigiamųjų darbų (egzaminų) gynimo komisijas rasite čia ir čia.

Rašto darbas

Užsiųsti į VMA iki:

Gynimas

Magistro baigiamasis darbas

Įkelti į VMA kursą „Informatikos magistrantūros baigiamieji darbai“ iki birželio 4 d. 10:00 val. Birželio 11 d. nuo 10:00 val. nuotoliniu būdu per MS Teams
Magistro I kurso MTD II d. Įkelti į VMA kursą "Informatika mokslo tiriamasis darbas II" iki birželio 26 d. 10:00 val.  


SVARBU: Detalesnė informacija bus skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA kurse „Informatikos magistrantūros baigiamieji darbai“.

SPK posėdžiai

2020-05-22 svarstyta:

  • Naujų kandidatūrų partnerystės profesoriams/docentams 2020-2021, 2021-2022 mokslo metams siūlymas bei esamų pratęsimas.
  • Naujo pasirenkamo dalyko “Išskirstytos sistemos” (Informatikos magistro studijų 3-iame semestre) ir jo aprašo tvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-29.

2019-10-22 svarstyta:

VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-47.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę