Doktorantams

Aktualijos ir dokumentai

Mokymai

Doktorantūros studijų apimtis – ne mažiau nei 33 kreditai. Doktorantas studijuoja ne mažiau kaip 3 dalykus. 3 kreditus doktorantas turi gauti už dalyvavimą bendruosius gebėjimus stiprinančiose veiklose ar doktorantų tarptautinėse vasaros/žiemos mokyklose, doktorantui išvykus į stažuotę ar dalines studijas užsienyje.

Vilniaus universiteto doktorantūros skyrius nuolat skelbia bendrųjų gebėjimų mokymų sąrašą.

Išsamesnę informaciją teikia:
Austė Valinčiūtė, tel. (8 5) 268 7094, e. p. .

Informatikos mokslo krypties doktorantūros studijos

Informacija

Informatikos (N 009) mokslo kryptyse studijuojantys doktorantai savo studijų rezultatus turi pristatyti metinėje ataskaitinėje konferencijoje.

Reikalavimai pristatymui:

 • Disertacijos pavadinimas
 • Darbo vadovas
 • Doktorantūros pradžios ir pabaigos metai
 • Tyrimo objektas, tikslai ir planuojami gauti rezultatai
 • Ataskaitinių metų darbo planas
 • Ataskaita
 • Trumpas per metus gautų mokslinių rezultatų pristatymas
 • Kitų metų darbo planas

Pranešimui skiriama 10 minučių ir papildomos 5 minutės atsakymams į klausimus. Baigusieji doktorantūrą (4 metų doktorantai), privalo turėti parengtą disertaciją komiteto aptarimui. Šių doktorantų pranešimo trukmė 15 minučių ir papildomos 5 minutės atsakymams į klausimus. Likus dienai iki konferencijos būtina:

 • Atsiųsti elektroniniu paštu pranešimo skaidres pdf formatu, mokslinę ir veiklos ataskaitas.

Vieta ir laikas:

 • Konferencija vyksta 203 k., Akademijos g. 4, Vilniuje
 • Kvietimai doktorantams, jų vadovams (vadovų dalyvavimas privalomas) ir doktorantūros komitetų nariams į ataskaitinę konferenciją yra išsiunčiami antroje rugsėjo mėnesio pusėje.

Informatikos studijų komitetas

Pirmininkas:

prof. dr. Olga Kurasova – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas

Nariai:

 • prof. dr. Romas Baronas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • prof. dr. Linas Laibinis – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • doc. dr. Algirdas Lančinskas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • dr. Remigijus Paulavičius – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • doc. dr. Povilas Treigys – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas
 • prof. dr. Julius Žilinskas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas


Komitetas patvirtintas 2018-05-07 VU rektoriaus įsakymu Nr. D–502.

Komiteto pakeitimai patvirtinti 2021-03-22 VU mokslo prorektorės įsakymu Nr. D–156.

Komiteto nutarimai

Visus posėdžių nutarimo protokolus rasite VU dokumentų valdymo sistemoje. Atliekant paiešką nurodykite konkretų protokolo numerį.

2021


2021-03-30 svarstyta:

 • Doktorantų Eglės Zikarienės ir Shubham Juneja, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Povilo Gudžiaus, Vaido Jusevičiaus, Tomo Railos, Pauliaus Danieliaus, Vytauto Dulskio, Sauliaus Grigaičio, Aleksandr Širaliov, Sauliaus Buckos, Bernardo Čiapo, Boleslovo Dapkūno, Nikolaj Kondrat, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro, Arnoldo Budžio, Andriaus Chaževsko, Monikos Danilovaitės, Roko Gipiškio, Mindaugo Kepalo, Vytauto Pauros atestacija.
 • Doktoranto Viktoro Bulavo doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymai.

2021 m. kovo 30 d. Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-23

2021-03-19 svarstyta:

 • Tematikos ,,Bioinformatika ir chemoinformatika" įtraukimas į disertacijų tematikas stojantiems doktorantams 2021 m.
 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2021 m.

2021 m. kovo 9 d. Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-19

2021-01-26 svarstyta:

 • Doktorantūros komiteto nario keitimas.

2021 m. sausio 26 d. Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-13

2021-01-12 svarstyta:

 • Doktoranto Donato Kavaliausko skundas.

2021 m. sausio 12 d. Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-6

2020


2020-12-15 svarstyta:

 • Eksterno Roko Astrausko konsultanto skyrimas ir išlaikytų egzaminų užskaitymas.
 • Doktoranto Lino Stripinio disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-1.

2020-11-10 svarstyta:

 • Doktoranto Donato Kavaliausko disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-16.

2020-10-27 svarstyta:

 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Povilo Gudžiaus, Vaido Jusevičiaus, Tomo Railos, Pauliaus Danieliaus, Vytauto Dulskio, Sauliaus Grigaičio, Vytauto Radzevičiaus, Aleksandr Širaliov, Sauliaus Buckos, Bernardo Čiapo, Boleslovo Dapkūno, Nikolaj Kondrat, Ingridos Pocės, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro atestacija.
 • Doktorantų Anatolij Nečiporenko ir Lino Stripinio, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2020 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • 2020 m. priimtų doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Eksterno Roko Astrausko disertacijos recenzentų skyrimas.
 • Doktoranto Sauliaus Buckos vadovo keitimas.
 • Doktorantų atestacijos terminų tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-14.

2020-09-22 svarstyta:

 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
 • Doktoranto Povilo Gudžiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-12.

2020-06-26 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-10.

2020-06-18 svarstyta:

 • Doktoranto Konstantino Korovkino disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-8.

2020-05-08 svarstyta:

 • Doktoranto Andriaus Vytauto Misiuko Misiūno disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-7.

2020-04-20 svarstyta:

 • Doktorantės Jūratės Vaičiulytės disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Lino Petkevičiaus disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-6.

2020-03-24 svarstyta:

 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.
 • Doktorantų atrankos į doktorantūrą komisijos sudarymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-4.

2020-03-02 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2020 m.
 • Doktoranto Vaido Jusevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-2.

2019


2019-11-27 svarstyta:

 • Doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-58.

2019-11-06 svarstyta:

 • Doktorantės Rimos Kriauzienės disertacija gynimui.
 • Doktorantų Anatolij Nečiporenko, Linas Stripinis, Viktoras Bulavas, Povilas Gudžius, Vaidas Jusevičius, Marta Karaliutė, Tomas Raila, Paulius Danielius, Vytautas Dulskis, Saulius Grigaitis, Vytautas Radzevičius, Aleksandr Širaliov atestacija.
 • Doktorantų, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti:
  Donato Kavaliausko recenzentai doc. dr. Algirdas Lančinskas ir dr. Remigijus Paulavičius.
  Konstantino Korovkino recenzentai prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda ir dr. Virginijus Marcinkevičius.
  Andriaus Vytauto Misiuko Misiūno recenzentai prof. dr. Algimantas Juozapavičius ir prof. dr. Olga Kurasova.
  Lino Petkevičiaus recenzentai prof. dr. Linas Laibinis ir prof. dr. Dalius Navakauskas.
  Jūratės Vaičiulytės recenzentai doc. dr. Gintautas Tamulevičius ir prof. dr. Julius Žilinskas.
 • 2019 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Martos Karaliutės, Tomo Railos ir Eglės Zikarienės egzaminų protokolų tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-53.

2019-09-17 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų papildomas priėmimas.
 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-38.

2019-07-01 svarstyta:

 • Doktorantės Natalijos Pozniak disertacija gynimui.
 • Doktoranto Andriaus Valatavičiaus disertacija gynimui.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-37.

2019-06-26 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-34.

2019-06-11 svarstyta:

 • Doktorantės Rimos Kriauzienės disertacijai įvertinti skiriami recenzentai prof. dr. Romas Baronas ir prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.
 • Doktoranto Andriaus Valatavičiaus paskirto recenzento prof. dr. Lino Laibinio keitimas į prof. habil. dr. Leonidą Sakalauską.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-30.

2019-04-29 svarstyta:

 • Doktoranto Giedriaus Stabingio disertacija gynimui.
 • Doktorantės Dovilės Stumbrienės disertacija gynimui.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-22.

2019-03-13 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2019 m.
 • Doktoranto Anatolij Nečiporenko egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-9.

Informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijos

Informacija

Informatikos inžinerijos (T 009) mokslo kryptyse studijuojantys doktorantai savo studijų rezultatus turi pristatyti metinėje ataskaitinėje konferencijoje.

Reikalavimai pristatymui:

 • Disertacijos pavadinimas
 • Darbo vadovas
 • Doktorantūros pradžios ir pabaigos metai
 • Tyrimo objektas, tikslai ir planuojami gauti rezultatai
 • Ataskaitinių metų darbo planas
 • Ataskaita
 • Trumpas per metus gautų mokslinių rezultatų pristatymas
 • Kitų metų darbo planas

Pranešimui skiriama 10 minučių ir papildomos 5 minutės atsakymams į klausimus. Baigusieji doktorantūrą (4 metų doktorantai), privalo turėti parengtą disertaciją komiteto aptarimui. Šių doktorantų pranešimo trukmė 15 minučių ir papildomos 5 minutės atsakymams į klausimus. Likus dienai iki konferencijos būtina:

 • Atsiųsti elektroniniu paštu pranešimo skaidres pdf formatu, mokslinę ir veiklos ataskaitas.

Vieta ir laikas:

 • Konferencija vyksta 203 k., Akademijos g. 4, Vilniuje
 • Kvietimai doktorantams, jų vadovams (vadovų dalyvavimas privalomas) ir doktorantūros komitetų nariams į ataskaitinę konferenciją yra išsiunčiami antroje rugsėjo mėnesio pusėje.

Informatikos inžinerijos studijų komitetas

Pirmininkas:

prof. dr. Julius Žilinskas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas

Nariai:

 • prof. dr. Valentina Dagienė – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Saulius Gudas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Olga Kurasova – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Linas Laibinis – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Audrius Lopata – Vilniaus universiteto Kauno fakultetas;
 • dr. Virginijus Marcinkevičius – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Aistis Raudys – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas.

Komitetas patvirtintas 2018-05-08 VU rektoriaus įsakymu Nr. D–521.

Komiteto pakeitimai patvirtinti 2021-03-22 VU mokslo prorektorės įsakymu Nr. D–155.

Komiteto nutarimai

Visus posėdžių nutarimo protokolus rasite VU dokumentų valdymo sistemoje. Atliekant paiešką nurodykite konkretų protokolo numerį.

2021


2021-05-11 svarstyta:

 • Doktoranto Juliaus Venskaus disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Andriaus Darandos disertacijos svarstymas.
 • 2021 m. doktorantų atrankos į doktorantūrą komisijos sudarymas.

2021 m. gegužės 11 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-35

2021-03-30 svarstyta:

 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Jaroslavos Arsenjevos, Pauliaus Vaitkevičiaus, Ryčio Bieliausko, Karolio Noreikos, Tomo Šiaulio, Roberto Jurkaus, Ramunės Vaišnorės, Sandros Virbukaitės atestacija.

2021 m. kovo 30 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-24

2021-03-19 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2021 m.

2021 m. kovo 19 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-3

2021-01-26 svarstyta:

 • Doktorantūros komiteto narių keitimas.
 • Disertanto Andriaus Darandos recenzento keitimas.

2021 m. sausio 26 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-14

 

2020


2020-10-27 svarstyta:

 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Jaroslavos Arsenjevos, Pauliaus Vaitkevičiaus, Ryčio Bieliausko, Karolio Noreikos, Tomo Šiaulio atestacija.
 • Doktorantų Andriaus Darandos, Mindaugo Jusio, Alberto Jurgelevičiaus, Mindaugo Morkūno, Raimundo Savukyno ir Juliaus Venskaus, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2020 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • 2020 m. priimtų doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Doktorantų atestacijos terminų tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-15.

2020-09-22 svarstyta:

 • Doktoranto Alberto Jurgelevičiaus, finansuojamo iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-13.

2020-06-26 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-11.

2020-06-18 svarstyta:

 • Doktoranto Manto Vaitonio disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Pauliaus Vaitkevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-9.

2020-03-24 svarstyta:

 • Doktoranto Alberto Jurgelevičiaus, finansuojamo iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-5.

2020-03-02 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2020 m.
 • Doktorantės Jaroslavos Arsenjevos egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Karolio Noreikos paskirto vadovo prof. dr. Juliaus Žilinsko keitimas į prof. dr. Saulių Gudą.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-3.

2019


2019-11-27 svarstyta:

 • Doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-59.

2019-11-06 svarstyta:

 • Doktoranto Audriaus Šaikūno disertacija gynimui.
 • Doktorantų Andriaus Darandos, Viktorijos Dvareckienės, Mindaugo Jusio, Mindaugo Morkūno, Raimundo Savukyno, Juliaus Venskaus, Manto Stankevičiaus, Ričardo Toliušio, Andriaus Adamonio, Jaroslavos Arsenjevos, Aušros Urbaitytės, Pauliaus Vaitkevičiaus atestacija.
 • Doktorantų, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti:
  Manto Vaitonio recenzentai prof. dr. Audrius Lopata ir prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
 • 2019 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Doktorantės Viktorijos Dvareckienės egzaminų protokolų tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-54.

2019-09-17 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų papildomas priėmimas.
 • Doktorantų Alberto Jurgelevičiaus ir Irinos Krikun, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-39.

2019-06-26 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-35.

2019-06-25 svarstyta:

 • Doktoranto Roko Jurevičiaus disertacija gynimui.
 • Doktoranto Audriaus Šaikūno disertacijai įvertinti skiriami recenzentai dr. Saulius Maskeliūnas ir prof. dr. Rimantas Vaicekauskas.
 • Doktoranto Manto Stankevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-33.

2019-04-19 svarstyta:

 • Doktorantės Dainos Gudonienės disertacija gynimui.
 • Doktorantės Gabrielės Stupurienės disertacija gynimui.
 • Doktorantų atrankos į doktorantūrą komisijos sudarymas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-20.

2019-03-13 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2019 m.
 • Doktorantų Alberto Jurgelevičiaus ir Irinos Krikun, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. kovo 31d.
 • Doktorantų Liudo Ališausko ir Mindaugo Jusio egzaminų protokolų tvirtinimas.
 • Doktorantės Viktorijos Dvareckienės studijų dalyko ,,Ontologiniai informacinių sistemų pagrindai" į dalyką ,,Modeliais grindžiama sistemų inžinerija".

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-10.

Matematikos mokslo krypties doktorantūros studijos

Informacija

Matematikos kryptyje (N 001) studijuonatys doktorantai  privalo  prieš  egzaminą  komisijai  pateikti  savo  egzaminų  laikymo protokolą. Dalykų egzaminų komisijų sąrašą rasite čia. Dėl objektyvių  priežasčių  neužpildžius  egzaminų  laikymo  protokolo egzaminavimo dieną, egzamino įvertinimas liks galioti vieną mėnesį. Sąlygą reglamentuoja  matematikos doktorantūros komiteto nutarimas.

Atestacija. Matematikos doktorantų atestacija vyksta  institutuose spalio pabaigoje. Kiekvienas institutas organizuoja posėdį, kurio metu to instituto doktorantai, dalyvaujant jų vadovams, pristato savo metines studijų plano vykdymo ataskaitas. Institutai teikia Matematikos doktorantūros komitetui rekomendacijas dėl doktorantų atestavimo. Lapkričio viduryje komitetas posėdžio metu priima galutinį sprendimą dėl doktorantų atestavimo.

 • Doktoranto užpildytą ataskaitos formą doc formatu iki atestacijos posėdžio pradžios būtina atsiųsti el. paštu.
 • Publikacijų konferencijų darbų rinkiniuose neužtenka, kad galima būtų teikti disetaciją viešam gynimui, daugiau informacijos rasite čia.

Disertacijų ir jų santraukų pavyzdžiai gynimui (kartu su tex failais):

Turite klausimų? Susisiekite:

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 3094
 • Adresu Naugarduko g. 24, 224 kab.

Matematikos studijų komitetas

Pirmininkas:

prof. habil. dr. Artūras Dubickas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas.

Nariai:

 • prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Paulius Drungilas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Ramūnas Garunkštis – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Remigijus Leipus – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • dr. Daniele Ettore Otera – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Artūras Štikonas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • prof. dr. Jonas Šiaulys – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas.

Komitetas patvirtintas 2018-05-20 VU mokslo prorektoriaus įsakymu Nr. D–496;

Komiteto pakeitimas patvirtintas 2019-11-06 VU mokslo prorektoriaus įsakymu Nr. D–1021.

Komiteto nutarimai

Visus posėdžių nutarimo protokolus rasite VU dokumentų valdymo sistemoje. Atliekant paiešką nurodykite konkretų protokolo numerį.

2021


2021-04-01 svarstyta:

 • Doktorantų Tado Danieliaus ir Ugnės Čižikovienės prašymai dėl studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų keitimo.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-25.

2021-03-24 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktoranto Roko Gylio parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-20.

2021-03-08 svarstyta:

 • Matematikos krypties daktaro disertacijų tematikų ir mokslinių vadovų sąrašo 2021 m. priėmimui į doktorantūrą tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KT-18.

2021-01-12 svarstyta:

 • VU matematikos krypties doktoranto Roko Gylio prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
 • Matematikos krypties doktoranto Jean Michel Menjanahary doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo plano tvirtinimas.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-2.

 

2020


2020-11-20 svarstyta:

Užsienio piliečio prašymas priimti į matematikos krypties doktorantūrą projekto lėšomis.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-85.

2020-11-13 svarstyta:

2020 m. priimtų matematikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų tvirtinimas.
2015-2019 m. priimtų matematikos krypties doktorantų atestacija.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-84.

2020-10-23 svarstyta:

Matematikos krypties doktorantų, įstojusiųjų 2020 metais, vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-79.

2020-09-14 svarstyta:

VU matematikos krypties doktoranto Andriaus Buteikio parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-73.

2020-08-28 svarstyta:

Stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2020 metais konkursinės eilės sudarymas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-70.

2020-07-02 svarstyta:

VU matematikos krypties doktoranto Andriaus Buteikio prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-65.

2020-06-01 svarstyta:
Matematikos krypties doktorantūros studijų savianalizės dokumentų parengimo darbo grupės sudėties tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10 E) 110000-KT-32.

2020-03-10 svarstyta:

Doktorantės Laimos Kaziulytės prašymas dėl doktorantūros vadovo pakeitimo.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KT-12.

2020-02-25 svarstyta:

Matematikos krypties daktaro disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų kandidatūrų 2020 m. tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KT-9.

 

2019


2019-11-12 svarstyta:

2019 m. priimtų matematikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų rengimo planų tvirtinimas.

2013-2018 m. priimtų matematikos krypties doktorantų atestacija.

Matematikos krypties doktorantūros studijų dalykų egzaminų komisijų atnaujinto sąrašo tvirtinimas.
Komisijos sudarymas dėl privalomojo doktorantūros studijų dalyko „Matematinė analizė“ aprašo bei konsultuojančių dėstytojų peržiūros.
VU matematikos kr. doktorantės Rūtos Užupytės prašymas skirti doktorantūros konsultantą.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-57.

2019-11-08 svarstyta:

VU matematikos kr. doktoranto Mindaugo Stoncelio parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-56.

2019-11-07 svarstyta:

VU matematikos kr. doktorantės Kristinos Bingelės parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-55.

2019-10-22 svarstyta:

Matematikos krypties doktorantų, įstojusių 2019 metais, vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-49.

2019-10-16 svarstyta:

VU matematikos kr. doktorantės Astos Mincevič parengtos daktaro disertacijos gynimo tarybos sudarymas, gynimo datos ir vietos nustatymas, mokslo centrų ir mokslininkų, kuriems turi būti išsiųsta disertacijos santrauka, patvirtinimas.
VU matematikos kr. doktoranto Mindaugo Stoncelio prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-45.

2019-10-07 svarstyta:

Matematikos krypties doktorantūros komiteto sudėties keitimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-43.

2019-09-20 svarstyta:

VU Matematikos krypties doktorantūros komiteto nutarimu Nr. 110000-KI-40 nutarta patvirtinti matematikos krypties doktorantės Astos Mincevič parengtos daktaro disertacijos recenzentus.

2019-06-27 svarstyta:

Konkursinės eilės stojančiųjų į matematikos krypties doktorantūrą 2019 metais sudarymas.
VU matematikos kr. doktorantės Kristinos Bingelės prašymas leisti ginti daktaro disertaciją.
VU matematikos kr. doktorantės Jurgitos Petuškinaitės prašymas dėl doktorantūros vadovo pakeitimo.
Matematikos krypties doktorantūros komiteto sudėties keitimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-36.

2019-04-16 svarstyta:

Pasirengimas 2019 metų priėmimo į matematikos krypties doktorantūrą konkursui.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-19.

2019-03-13 svarstyta:

Matematikos krypties daktaro disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų kandidatūrų 2019 m. tvirtinimas.
Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. 110000-KI-11.

2019-02-15 svarstyta:

 • Prašymas leisti ginti disertaciją.
 • Disertacjos gynimo tarybos sudarymas, gynimo data, vieta, santraukos siuntimas centrams.

Doktorantūros komiteto posėdžio protokolai Nr. (4.10) 110000-KI-6, (4.10) 110000-KI-7.