Sidebar

Visus posėdžių nutarimo protokolus rasite VU dokumentų valdymo sistemoje. Atliekant paiešką nurodykite konkretų protokolo numerį.

2022


2022-11-22 svarstyta:

 • 2022 m. priimto doktoranto Brendono Stakausko konsultanto tvirtinimo atšaukimas.
 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Doktorantės Sandros Virbukaitės egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-442

2022-10-03 svarstyta:

 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Karolio Noreikos, Roberto Jurkaus, Ramunės Vaišnorės, Sandros Virbukaitės, Dalios Breskuvienės, Mir Hassan ir Vaidos Masiulionytės-Dagienės atestacija.
 • Doktoranto Justino Jucevičiaus, kuris baigė doktorantūros studijas, recenzentų paskyrimas disertacijai įvertinti.
 • 2022 m. priimtų informatikos inžinerijos krypties (T 007) doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Doktoranto Karolio Noreikos doktorantūros studijų programoje numatytų egzaminų laikymo protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-335

2022-06-29 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-249

2022-03-31 svarstyta:

 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Pauliaus Vaitkevičiaus, Karolio Noreikos, Roberto Jurkaus, Sandros Virbukaitės, Dalios Breskuvienės, Mir Hassan ir Vaidos Masiulionytės-Dagienės atestacija.
 • Eksternės Ilonos Veitaitės konsultanto skyrimas ir išlaikytų egzaminų užskaitymas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-116

2022-02-23 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2022 m.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-57

2022-01-27 svarstyta:

 • Eksternės Ilonos Veitaitės disertacijos recenzentų skyrimas.
 • Doktorantės Vaidos Masiulionytės-Dagienės doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymų tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-19

2021


2021-11-30 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-190

2021-11-17 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktoranto priėmimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-170

2021-10-19 svarstyta:

 • Doktoranto Alberto Jurgelevičiaus disertacijos svarstymas.
 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Pauliaus Vaitkevičiaus, Karolio Noreikos, Tomo Šiaulio, Roberto Jurkaus, Ramunės Vaišnorės ir Sandros Virbukaitės atestacija.
 • 2021 m. priimtų doktorantų vadovų tvirtinimas.
 • Doktoranto Tomo Šiaulio egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Tomo Šiaulio doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-150

2021-06-29 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.
 • Doktoranto Mindaugo Jusio disertacijos svarstymas.

2021 m. birželio 29 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-83

2021-06-22 svarstyta:

 • Doktoranto Mindaugo Morkūno disertacijos svarstymas.
 • Doktorantės Irinos Krikun vadovo keitimas.

2021 m. birželio 22 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-75

2021-05-11 svarstyta:

 • Doktoranto Juliaus Venskaus disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Andriaus Darandos disertacijos svarstymas.
 • 2021 m. doktorantų atrankos į doktorantūrą komisijos sudarymas.

2021 m. gegužės 11 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-35

2021-03-30 svarstyta:

 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Jaroslavos Arsenjevos, Pauliaus Vaitkevičiaus, Ryčio Bieliausko, Karolio Noreikos, Tomo Šiaulio, Roberto Jurkaus, Ramunės Vaišnorės, Sandros Virbukaitės atestacija.

2021 m. kovo 30 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-24

2021-03-19 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2021 m.

2021 m. kovo 19 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-3

2021-01-26 svarstyta:

 • Doktorantūros komiteto narių keitimas.
 • Disertanto Andriaus Darandos recenzento keitimas.

2021 m. sausio 26 d. Informatikos inžinerijos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KT-14

 

2020


2020-10-27 svarstyta:

 • Doktorantų Justino Jucevičiaus, Jaroslavos Arsenjevos, Pauliaus Vaitkevičiaus, Ryčio Bieliausko, Karolio Noreikos, Tomo Šiaulio atestacija.
 • Doktorantų Andriaus Darandos, Mindaugo Jusio, Alberto Jurgelevičiaus, Mindaugo Morkūno, Raimundo Savukyno ir Juliaus Venskaus, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2020 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • 2020 m. priimtų doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Doktorantų atestacijos terminų tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-15.

2020-09-22 svarstyta:

 • Doktoranto Alberto Jurgelevičiaus, finansuojamo iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-13.

2020-06-26 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-11.

2020-06-18 svarstyta:

 • Doktoranto Manto Vaitonio disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Pauliaus Vaitkevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-9.

2020-03-24 svarstyta:

 • Doktoranto Alberto Jurgelevičiaus, finansuojamo iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-5.

2020-03-02 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2020 m.
 • Doktorantės Jaroslavos Arsenjevos egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Karolio Noreikos paskirto vadovo prof. dr. Juliaus Žilinsko keitimas į prof. dr. Saulių Gudą.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.20 E) 110000-KP-3.

2019


2019-11-27 svarstyta:

 • Doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-59.

2019-11-06 svarstyta:

 • Doktoranto Audriaus Šaikūno disertacija gynimui.
 • Doktorantų Andriaus Darandos, Viktorijos Dvareckienės, Mindaugo Jusio, Mindaugo Morkūno, Raimundo Savukyno, Juliaus Venskaus, Manto Stankevičiaus, Ričardo Toliušio, Andriaus Adamonio, Jaroslavos Arsenjevos, Aušros Urbaitytės, Pauliaus Vaitkevičiaus atestacija.
 • Doktorantų, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti:
  Manto Vaitonio recenzentai prof. dr. Audrius Lopata ir prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
 • 2019 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Doktorantės Viktorijos Dvareckienės egzaminų protokolų tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-54.

2019-09-17 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų papildomas priėmimas.
 • Doktorantų Alberto Jurgelevičiaus ir Irinos Krikun, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-39.

2019-06-26 svarstyta:

 • Informatikos inžinerijos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-35.

2019-06-25 svarstyta:

 • Doktoranto Roko Jurevičiaus disertacija gynimui.
 • Doktoranto Audriaus Šaikūno disertacijai įvertinti skiriami recenzentai dr. Saulius Maskeliūnas ir prof. dr. Rimantas Vaicekauskas.
 • Doktoranto Manto Stankevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-33.

2019-04-19 svarstyta:

 • Doktorantės Dainos Gudonienės disertacija gynimui.
 • Doktorantės Gabrielės Stupurienės disertacija gynimui.
 • Doktorantų atrankos į doktorantūrą komisijos sudarymas.

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-20.

2019-03-13 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2019 m.
 • Doktorantų Alberto Jurgelevičiaus ir Irinos Krikun, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. kovo 31d.
 • Doktorantų Liudo Ališausko ir Mindaugo Jusio egzaminų protokolų tvirtinimas.
 • Doktorantės Viktorijos Dvareckienės studijų dalyko ,,Ontologiniai informacinių sistemų pagrindai" į dalyką ,,Modeliais grindžiama sistemų inžinerija".

Informatikos inžinerijos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-10.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos