Sidebar

Visus posėdžių nutarimo protokolus rasite VU dokumentų valdymo sistemoje. Atliekant paiešką nurodykite konkretų protokolo numerį.

2023


2023-11-24 svarstyta:

 • 2023 m. papildomai priimtų doktorantų vadovų tvirtinimas.
 • 2023 m. priimtų doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-503.

 

2023-10-02 svarstyta:

 • Doktorantų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų atestacija.
 • Doktorantų, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2023 m. priimtų doktorantų vadovų tvirtinimas.
 • Doktoranto Sauliaus Grigaičio vadovo keitimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-387.

 

2023-06-28 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.
 • Doktoranto Povilo Gudžiaus doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymai.
 • Informatikos krypties doktoranto Povilo Gudžiaus teikiamos gynimui disertacijos krypties keitimas į informatikos inžinerijos kryptį.
 • Doktorantės Martos Karaliutės disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-316.

 

2023-03-23 svarstyta:

 • Doktorantų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų atestacija.
 • Doktoranto Roko Gipiškio egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Alekso Vaitulevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-105

 

2023-02-13 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2023 m.
 • Pagrindinio bendraautoriaus apibrėžties formuluotės siūlymas.
 • Doktoranto Andriaus Chaževsko egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Rolando Griciaus egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Modesto Motiejausko egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-45

 

2022


2022-12-13 svarstyta:

 • 2022 m. priimtos doktorantės Ievos Rizgelienės studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo plano svarstymas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-494

2022-11-22 svarstyta:

 • 2022 m. priimtos doktorantės Ievos Rizgelienės vadovo tvirtinimas.
 • Informatikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-440

2022-10-03 svarstyta:

 • Doktoranto Shubham Juneja, finansuojamo iš ES stuktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų Martos Karaliutės, Romos Puronaitės, Vytauto Dulskio, Bernardo Čiapo, Boleslovo Dapkūno, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Arnoldo Budžio, Andriaus Chaževsko, Roko Gipiškio, Mindaugo Kepalo, Vytauto Pauros, Rolando Griciaus, Modesto Motiejausko ir Alekso Vaitulevičiaus atestacija.
 • Doktorantų Povilo Gudžiaus ir Martos Karaliutės, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų paskyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2022 m. priimtų informatikos krypties (N 009) doktorantų vadovų ir konsultatntų tvirtinimas.
 • Doktorantės Martos Karaliutės doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-336

2022-06-29 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-250

2022-06-21 svarstyta:

 • Doktoranto Vaido Jusevičiaus disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Tomo Railos disertacijos svarstymas.
 • Doktorantės Eglės Zikarienės disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Mindaugo Kepalo egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktorabto Arnoldo Budžio egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-291

2022-03-31 svarstyta:

 • Doktoranto Shubham Juneja, finansuojamo iš ES stuktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų Martos Karaliutės, Romos Puronaitės, Vytauto Radzevičiaus, Bernardo Čiapo, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro, Arnoldo Budžio, Andriaus Chaževsko, Monikos Danilovaitės, Roko Gipiškio, Mindaugo Kepalo, Vytauto Pauros, Rolando Griciaus, Modesto Motiejausko ir Alekso Vaitulevičiaus atestacija.
 • Doktoranto Shubham Juneja egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Žydrūno Vaišnoro egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Sauliaus Tautvaišo egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktorantės Romos Puronaitės egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Tomo Railos doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-114

2022-02-23 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2022 m.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-51

2021


2021-11-25 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Doktoranto Pauliaus Danieliaus egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Sauliaus Grigaičio egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Žydrūno Vaišnoro doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymų tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-184

2021-10-19 svarstyta:

 • Doktorantų Martos Karaliutės, Romos Puronaitės, Pauliaus Danieliaus, Sauliaus Grigaičio, Bernardo Čiapo, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro, Arnoldo Budžio, Andriaus Chaževsko, Monikos Danilovaitės, Roko Gipiškio, Mindaugo Kepalo ir Vytauto Pauros atestacija.
 • Doktorantų Eglės Zikarienės, Vaido Jusevičiaus ir Tomo Railos, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2021 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Doktoranto Bernardo Čiapo egzaminų protokolo tvirtinimas.
 • Doktoranto Bernardo Čiapo doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.
 • Doktoranto Vaido Jusevičiaus doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.
 • Doktoranto Sauliaus Tautvaišo doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (7.17 E) 15600-KT-146

2021-09-29 svarstyta:

 • Doktorantų Eglės Zikarienės ir Shubham Juneja, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d..

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-95

2021-06-29 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.
 • Eksterno Roko Astrausko disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-79

2021-06-22 svarstyta:

 • Doktoranto Anatolij Nečiporenko disertacijos svarstymas.
 • Doktorantės Neringos Urbonaitės egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-74

2021-03-30 svarstyta:

 • Doktorantų Eglės Zikarienės ir Shubham Juneja, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, atestacija.
 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Povilo Gudžiaus, Vaido Jusevičiaus, Tomo Railos, Pauliaus Danieliaus, Vytauto Dulskio, Sauliaus Grigaičio, Aleksandr Širaliov, Sauliaus Buckos, Bernardo Čiapo, Boleslovo Dapkūno, Nikolaj Kondrat, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro, Arnoldo Budžio, Andriaus Chaževsko, Monikos Danilovaitės, Roko Gipiškio, Mindaugo Kepalo, Vytauto Pauros atestacija.
 • Doktoranto Viktoro Bulavo doktorantūros studijų programoje numatytų bendrųjų gebėjimų mokymai.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-23

2021-03-19 svarstyta:

 • Tematikos ,,Bioinformatika ir chemoinformatika" įtraukimas į disertacijų tematikas stojantiems doktorantams 2021 m.
 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2021 m.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-19

2021-01-26 svarstyta:

 • Doktorantūros komiteto nario keitimas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-13

2021-01-12 svarstyta:

 • Doktoranto Donato Kavaliausko skundas.

Informatikos krypties doktorantūros komiteto posėdžio protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-6

2020


2020-12-15 svarstyta:

 • Eksterno Roko Astrausko konsultanto skyrimas ir išlaikytų egzaminų užskaitymas.
 • Doktoranto Lino Stripinio disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KT-1.

2020-11-10 svarstyta:

 • Doktoranto Donato Kavaliausko disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-16.

2020-10-27 svarstyta:

 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Povilo Gudžiaus, Vaido Jusevičiaus, Tomo Railos, Pauliaus Danieliaus, Vytauto Dulskio, Sauliaus Grigaičio, Vytauto Radzevičiaus, Aleksandr Širaliov, Sauliaus Buckos, Bernardo Čiapo, Boleslovo Dapkūno, Nikolaj Kondrat, Ingridos Pocės, Sauliaus Tautvaišo, Neringos Urbonaitės, Žydrūno Vaišnoro atestacija.
 • Doktorantų Anatolij Nečiporenko ir Lino Stripinio, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti.
 • 2020 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • 2020 m. priimtų doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.
 • Eksterno Roko Astrausko disertacijos recenzentų skyrimas.
 • Doktoranto Sauliaus Buckos vadovo keitimas.
 • Doktorantų atestacijos terminų tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-14.

2020-09-22 svarstyta:

 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
 • Doktoranto Povilo Gudžiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-12.

2020-06-26 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-10.

2020-06-18 svarstyta:

 • Doktoranto Konstantino Korovkino disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-8.

2020-05-08 svarstyta:

 • Doktoranto Andriaus Vytauto Misiuko Misiūno disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-7.

2020-04-20 svarstyta:

 • Doktorantės Jūratės Vaičiulytės disertacijos svarstymas.
 • Doktoranto Lino Petkevičiaus disertacijos svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-6.

2020-03-24 svarstyta:

 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.
 • Doktorantų atrankos į doktorantūrą komisijos sudarymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-4.

2020-03-02 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2020 m.
 • Doktoranto Vaido Jusevičiaus egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.19 E) 110000-KP-2.

2019


2019-11-27 svarstyta:

 • Doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planų svarstymas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-58.

2019-11-06 svarstyta:

 • Doktorantės Rimos Kriauzienės disertacija gynimui.
 • Doktorantų Anatolij Nečiporenko, Linas Stripinis, Viktoras Bulavas, Povilas Gudžius, Vaidas Jusevičius, Marta Karaliutė, Tomas Raila, Paulius Danielius, Vytautas Dulskis, Saulius Grigaitis, Vytautas Radzevičius, Aleksandr Širaliov atestacija.
 • Doktorantų, kurie baigė doktorantūros studijas, recenzentų skyrimas disertacijoms įvertinti:
  Donato Kavaliausko recenzentai doc. dr. Algirdas Lančinskas ir dr. Remigijus Paulavičius.
  Konstantino Korovkino recenzentai prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda ir dr. Virginijus Marcinkevičius.
  Andriaus Vytauto Misiuko Misiūno recenzentai prof. dr. Algimantas Juozapavičius ir prof. dr. Olga Kurasova.
  Lino Petkevičiaus recenzentai prof. dr. Linas Laibinis ir prof. dr. Dalius Navakauskas.
  Jūratės Vaičiulytės recenzentai doc. dr. Gintautas Tamulevičius ir prof. dr. Julius Žilinskas.
 • 2019 m. priimtų doktorantų vadovų ir konsultantų tvirtinimas.
 • Doktorantų Viktoro Bulavo, Martos Karaliutės, Tomo Railos ir Eglės Zikarienės egzaminų protokolų tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-53.

2019-09-17 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų papildomas priėmimas.
 • Doktorantės Eglės Zikarienės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų, atestacija už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-38.

2019-07-01 svarstyta:

 • Doktorantės Natalijos Pozniak disertacija gynimui.
 • Doktoranto Andriaus Valatavičiaus disertacija gynimui.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-37.

2019-06-26 svarstyta:

 • Informatikos krypties doktorantų priėmimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-34.

2019-06-11 svarstyta:

 • Doktorantės Rimos Kriauzienės disertacijai įvertinti skiriami recenzentai prof. dr. Romas Baronas ir prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.
 • Doktoranto Andriaus Valatavičiaus paskirto recenzento prof. dr. Lino Laibinio keitimas į prof. habil. dr. Leonidą Sakalauską.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-30.

2019-04-29 svarstyta:

 • Doktoranto Giedriaus Stabingio disertacija gynimui.
 • Doktorantės Dovilės Stumbrienės disertacija gynimui.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-22.

2019-03-13 svarstyta:

 • Disertacijų tematikų atranka stojantiems doktorantams 2019 m.
 • Doktoranto Anatolij Nečiporenko egzaminų protokolo tvirtinimas.

Informatikos krypties Doktorantūros komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (4.10) 110000-KI-9.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos