Studijų programos komitetas

Vydas Cekanavicius

Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius – komiteto pirmininkas;

  • Vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
  • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
  • Doc. dr. Rūta Levulienė;
  • Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
  • Asist. dr. Tomas Plankis;
  • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
  • Doc. dr. Viktor Skorniakov;
  • Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, „Telia");
  • Mija Aneta Stasiulionytė, studentų atstovė;
  • Dominykas Venclovas, studentų atstovas.