Studijų programos komitetas

2020 02 21 Gintautas Bareikis200x260 

Doc. dr. Gintautas Bareikis – komiteto pirmininkas;

  • Prof. dr. Saulius Gražulis;
  • Lekt. Irus Grinis;
  • Prof. dr. Audronė Jakaitienė;
  • Doc. dr. Martynas Manstavičius;
  • M. darbuot. dr. Andrius Merkys;
  • M. darbuot. dr. Kliment Olechnovič;
  • Prof. dr. (HP) Edita Sužiedėlienė;
  • Justina Januševičienė, socialinių partnerių atstovė, LR sveikatos apsaugos ministerija;
  • Rita Žilinskaitė, studentų atstovė.