Bendra informacija

Pateikiame studijų dalykų konspektus:

Rašto darbai

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

LaTeX baigiamųjų darbų šablonai

Kita informacija:

Rašto darbas

Pateikti į VMA iki:

Gynimas per MS Teams

   

 

Detalesnė informacija yra skelbiama ir nuolat atnaujinama VMA.

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA iki:

Gynimas per MS Teams

   

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Egzaminų perlaikymai šiuo metu nevyksta.

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba[1]
Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus[2]
Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.
Darbo apimtis: 5-15 psl.

[1] išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas.

[2] VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.

Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

  • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
  • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2020.pdf .

SVARBU: Jeigu ataskaitą jau pateikėte PDF formatu el. paštu studijų administratorei arba spausdintą pristatėte į MIF Studijų skyrių dėl praktikos laiko ankstinimo, ją reikia pateikti iš naujo per VMA PDF formatu.

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susidės iš VU praktikos vadovo ir Įmonės praktikos vadovo vertinimų vidurkio, kurį koreguoti turės teisę paskirta VU vertinimo komisija.

Detalesnę informaciją dėl praktikos ataskaitų pateikimo ir gynimo el. paštu jums atsiųs studijų administratorė Rūta Šlaustienė.

  • El. paštu
  • Telefonu (8 5) 219 3055
  • Adresu Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK posėdžiai

2020-12-15 svarstyta:

  • Studijų dalyko „Informacijos teorija ir duomenų struktūra“ pavadinimo keitimas į „Mašininio mokymosi pagrindai“ („Machine learning primer“).
  • Studijų dalyko „Kompleksinio kintamojo funkcijų teorijos papildomi skyriai“ naikinimas ir vietoje jo naujo – „Kategorijų teorijos pagrindai“ – siūlymas.

Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programos „Matematika“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-87.

2019-10-16 svarstyta:

  • Remiantis VU Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019-09-27 protokolu Nr. (1.5)110000-TPN-37, kontaktinių (auditorinių) valandų skaičiaus bakalaurų studijų programoje „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programoje „Matematika“ mažinimas.

Bakalauro studijų programos „Matematika ir matematikos taikymai“ ir magistrantūros studijų programos „Matematika“ komiteto posėdžio protokolas.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu