Bendra informacija

BENDRIEJI DOKUMENTAI

DĖMESIO: Kol bus atnaujintos rašto darbų rengimo nuostatos, radus skirtingus terminus dokumentuose ir nurodytus MIF internetinės svetainės puslapyje arba VMA, vadovaukitės terminais, nurodytais svetainėje, VMA arba atsiųstais el. paštu iš studijų administratorės. 

Rašto darbai

Bakalauro baigiamojo darbo temos registracija

Informatikos studijų programoje bakalauro baigiamojo darbo tema ir vadovas lieka tokie patys, kaip buvo jūsų kursinio darbo (6 sem.) ir kursinio darbo projekto (7 sem.) – tai yra visų jūsų pradėtų darbų tęsinys. Dėl šios priežasties, naujos bakalauro baigiamojo darbo temos nėra skelbiamos.

Jei vis tik esate nusprendęs temą ir / ar vadovą keisti, galite siūlyti savo temą arba peržvelgti šiuo metu skelbiamas kursinių darbų temas Informatikos trečiakursiams (žr. žemiau) ir derinti su dėstytoju asmeniškai.

Tie, kurie ketinate gintis bakalauro baigiamąjį darbą šių metų birželio mėn., turite užpildyti šią trumpą BD temos registracijos formą.

Prašymas skirtas ir tiems, kurie jau rašėte el. laiškus nuo šio semestro pradžios, apie vadovo pakeitimą, temos korekcijas ar informavote studijų administratorę apie grįžimą po studijų stabdymo.

Kursinio darbo temos registracija:

1. pasirinkite dominančią kursinio darbo temą;
2. kreipkitės į temą pasiūliusį dėstytoją (el. paštu) ir suderinkite su juo, ar jis sutinka būti jūsų kursinio darbo vadovu;
3. praneškite studijų administratorei el. paštu pasirinktą ir vadovo patvirtintą kursinio darbo temą. Laiško pavadinimas: Kursinio darbo registracija, laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą ir kursą.

4. pridėkite kursinio darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (angl. CC).

Kursinio darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie sėkmingą registraciją būsite informuoti el. paštu asmeniškai.

Skelbiamas 2020 – 2021 m.m. kursinių darbų temų sąrašas.

SVARBU:

 • Temos bus registruojamos VU IS.
 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.
 • Dėstytojų el. paštą, jei kursinių darbų sąrašo lentelėje nenurodytas, tikrinkite VU telefonų knygoje.   

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Kita informacija:

 • Studentai taip pat gali siūlyti savas temas.
 • Renkantis temą, pirmiausia būtina suderinti šį sprendimą su galimu vadovu.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

Rašto darbas

Pateikti į VMA iki:

Gynimas per MS Teams

   
   

 

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti į VMA iki:

Gynimas per MS Teams

   
   

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Egzaminų perlaikymai šiuo metu nevyksta.

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

Informatikos bakalauro studijų programos profesinės praktikos atsiskaitymo tvarka nuotoliniu būdu

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Praktikos ataskaita – vienas iš pagrindinių dokumentų, liudijančių apie įgytas praktines žinias ir gebėjimus, todėl jos formai ir turiniui reikėtų skirti pakankamai dėmesio.

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba (išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas)

Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus (VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.)

Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.

Rekomenduojama darbo apimtis: 8-15 psl.

Išsamesni metodiniai nurodymai ir praktikos ataskaitos titulinio lapo pavyzdys pateikti šioje nuorodoje : https://mif.vu.lt/lt3/dokumentai/dokumentai/INF/Profesines_praktikos_ataskaita.pdf

SVARBU:

 • Rengdami praktikos ataskaitą, dėl detalesnio jos turinio rengimo konsultuokitės su savo universiteto praktikos vadovu.
 • Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Pandemiojs metu parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).
 • Jums nereikia rūpintis ir mums pranešti, kokiu balu jus įvertina įmonės vadovas - tuo pasirūpinsime mes.

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaitą privaloma pateikti virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse „Informatika: profesinė praktika“ tam tikslui suformuotoje užduotyje. Detalesnę informaciją skaitykite VMA.

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 3055
 • Adresu Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK posėdžiai

2021-05-10 svarstyta:

 • Informatikos bakalauro SP pasirenkamųjų dalykų sąrašo papildymas 5-ame semestre.
 • Pasirenkamo dalyko “Transliavimo metodai” atnaujinto aprašo (pasikeitus dėstytojui) patvirtinimas.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-KT-34.

2020-09-09 svarstyta:

 • Privalomo dalyko "Kompiuterių architektūra" (bakalauro studijų 3-as semestras) naujo aprašo tvirtinimas.
 • Privalomo dalyko "Matematinė logika" (bakalauro studijų 4-as semestras) atnaujinto aprašo tvirtinimas.
 • Papildomo pasirinktinio dalyko "Mainframe technologijos" (bakalauro studijų 5-as ir 7-as semestrai) įtraukimas į programą 2020/2021 mokslo metams ir jo aprašo tvirtinimas.
 • Pasirenkamų dalykų skaidymo į grupes atsisakymas (bakalauro studijų 5-ame semestre).

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-72.

2019-10-22 svarstyta:

 • VU MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

Informatikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų jungtinio komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KI-47.

2019-08-30 svarstyta:

 • Dėl anglų kalbos dėstymo taikant inovatyvią metodiką.
 • Dėl dalyko „Diskrečiosios matematikos“ aprašo atnaujinimo.

Informatikos bakalauro studijų programos komiteto elektroninio posėdžio nutarimo protokolas Nr. 110000-KT-2.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę