Bendra informacija

Rašto darbai

Skelbiamos 3 k. studentams kursinių darbų temos 2022 - 2023 m. pavasario semestre.

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Kursinio projektinio darbo temą prašome registruoti el. paštu siunčiant laišką studijų administratorei. Registracijos laiške, kurio pavadinimas turi būti „Kursinio projektinio darbo temos registracija", nurodyti:

 • dėstytojo vardą ir pavardę,
 • temą lietuvių ir anglų kalbomis.

Daugiau informacijos apie VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarką

Kita informacija:

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti VMA iki:

Gynimas

Kursinis / kursinio projektas  ----- 2023 m. rugsėjo 8 d., 13 val., 419 aud.

 

Rašto darbą iki rugsėjo 6 d. 15 val. išsiųsti vienu el. laišku vadovui ir studijų administratorei ()

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

 • Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba (išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas)
 • Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus 
 • Darbo turinys: titulinis lapas, turinys, įvadas, įmonės/įstaigos apibūdinimas, praktikos veiklos aprašymas, rezultatai, išvados ir pasiūlymai, priedai. Darbo apimtis: ne mažiau 6 psl.
 • Praktikos ataskaitos titulinis lapas 

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje.

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susideda iš šių dalių:

 • Įmonės vadovo praktikos vertinimas,
 • Universiteto vadovo praktikos vertinimas,
 • Komisijos narių praktikos vertinimo vidurkio.

Įmonės vadovo vertinimo anketa jums rūpintis nereikia.

Praktikos ataskaitos titulinis lapas.

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 5027
 • Adresu Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

2020 02 21 Gintautas Bareikis200x260 

Doc. dr. Gintautas Bareikis – komiteto pirmininkas;

 • Prof. dr. Saulius Gražulis;
 • Lekt. Irus Grinis;
 • Prof. dr. Audronė Jakaitienė;
 • Doc. dr. Martynas Manstavičius;
 • M. darbuot. dr. Andrius Merkys;
 • M. darbuot. dr. Kliment Olechnovič;
 • Prof. dr. (HP) Edita Sužiedėlienė;
 • Justina Januševičienė, socialinių partnerių atstovė, LR sveikatos apsaugos ministerija;
 • Aušrinė Zeleckytė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2022-12-06 svarstyta:

 • Bioinformatikos programos pakeitimas, t. y, dėl 60 kreditų priskyrimo laisvai pasirenkamiems dalykams.
 • Diskrečiųjų struktūrų dalyko turinio koregavimas.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-27.

2022-08-31 svarstyta:

 • Bioinformatikos programos privalomų dalykų Kompiuterio architektūra, Programavimo metodikos pagrindai ir Loginis programavimas aprašų keitimas.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-58.

2022-05-25 svarstyta:

 • Bioinformatikos programos pakeitimas, keičiant Fizikinės chemijos dalyką Bendrosios chemijos dalyku.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-25.

2021-10-13 svarstyta:

 • Dėl Bioinformatikos programos pakeitimo iš nacionalinės į tarptautinę.
 • Dėl Diferencialinių lygčių kurso įtraukimo į studijų programą.
 • Pasirenkamųjų dalykų optimizavimo klausimas.
 • Dėl problemų pasirenkant praktikos vietas.
 • Studentų pastabos apie programą.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-26.

2020-09-30 svarstyta:

 • Atnaujinti „Molekulinės biologijos“ dalyko aprašą: prie teorinės dalies 48 valandų, papildomai pridėti 16 valandų darbui laboratorijose.

Bioinformatikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžio nutarimo protokolas Nr. (2.1) 110000-V-107.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų skyriaus administratorę Juliją Kurilovą ().