Sidebar

Studentams

PIRMAKURSIAMS

Sėkmingai pradžiai >>>

LSP (Lietuvos studento pažymėjimas)

Lietuvos studento pažymėjimą galite užsisakyti čia. Daugiau informacijos galite rasti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Studentų atstovybės svetainėje.

VU ELEKTRONINIS PAŠTAS ir prisijungimas prie VUSIS

Pasirašius studijų sutartį su VU, įsipareigojate reguliariai naudotis VU el.paštu, registracija vykdoma E. tapatybių valdymo sistemoje. Neturintieji VU elektroninio pašto dėžutės negalės prisijungti prie VU informacinės sistemos (VUSIS) ir registruotis į pasirenkamuosius (PD) ir laisvuosius (LD) dalykus, nematys studijų rezultatų. 

MIF NAUDOTOJO VARDAS IR SLAPTAŽODIS

Kiekvienas MIF studentas pirmų užsiėmimų metu kompiuterių klasėse gauna unikalų MIF naudotojo vardą ir slaptažodį, kurį reikia pasikeisti. Naudotojo vardas susideda iš pirmųjų vardo ir pavardės raidžių bei 4 skaitmenų, pvz. Vardenis Pavardenis – vapaxxxx. Naudotojo vardą galima sužinoti mif.vu.lt/user, o slaptažodį galima pasikeisti mif.vu.lt/passwd arba prie kompiuterių paspaudus Pagalba. Pamiršus slaptažodį, galima jį pasikeisti mif.vu.lt/passwd2 prisijungus su VU el.pašto duomenimis.

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

VU teikiamas e.paslaugas rasite adresu www.epaslaugos.vu.lt. Informaciją apie MIF e.paslaugas (bevielis tinklas, programinė įranga, tapatybė ir pan.) rasite adresu mif.vu.lt/itwiki.

BANKO SĄSKAITA

Kad ateityje būtų galima Jums pervesti stipendiją, atsidarykite sąskaitą viename iš šių bankų: SEB, SWEDBANK, NORD/LB, DANSKE. Tai padarę, užregistruokite savo banko sąskaitą prisijungę prie VUSIS (Prašymas dėl banko sąskaitos užregistravimo).

PASIRENKAMIEJI (PD) ir LAISVIEJI (LD) DALYKAI

Studijų programos susideda iš privalomųjų, pasirenkamųjų ir laisvųjų dalykų. Privalote prisijungę prie VUSIS pasirinkti Jūsų programoje nurodytus pasirenkamuosius (PD) ir (ar) laisvuosius (LD) dalykus. Laiku dalyko nepasirinkęs studentas nesurenka atitinkamo kreditų skaičiaus ir tampa skolininku. Jeigu studijų programoje numatytos kelios pasirenkamųjų (PD) dalykų grupės (A, B, C), reikia rinktis dalykus iš kiekvienos grupės.

AKADEMINĖS SKOLOS

Neišlaikęs egzamino (įskaitos) studentas turi teisę vieną kartą jį (ją) laikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites. Jeigu vis tiek nepavyksta išlaikyti egzamino, studentas turi kartoti kursą arba laikyti egzaminą eksternu (abiem atvejais studentas turi teisę laikyti egzaminą du kartus bendra tvarka). Neperlaikius egzamino ar gavus neigiamą įvertinimą įgijama akademinė skola. Akademinė skola – žemesnis nei slenkstinis dalyko (modulio) studijų pasiekimų lygmuo, pasiektas akademinio kamieninio padalinio nustatyta tvarka išnaudojus vieną iš šiuose nuostatuose numatytų galimybių: pakartojus dalyką (modulį), perlaikius dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo arba dalyką (modulį) pakeitus kitu. 

APELIACIJŲ, GINČŲ IR ETIKOS PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS

Apeliacijas dėl galutinio dalyko pasiekimo įvertinimo ar procedūrinių pažeidimų nagrinėja MIF Ginčų nagrinėjimo komisija. Nusiskundimus dėl akademinės etikos bendruomenės narių, dirbančių ar studijuojančių fakultete, nagrinėja MIF Akademinės etikos komisija. Daugiau informacijos apie komisijas, skundų/apeliacijų teikimo terminus ieškokite šiame puslapyje.

PROFESINĖ PRAKTIKA

Privaloma profesinė praktika paprastai atliekama paskutiniais studijų metais pagal studijų programos planą ir tvarkoma MIF praktikų sistemoje. Norint praktiką atlikti anksčiau nei numatyta, reikia kreiptis į Studijų skyrių.

NAUDINGOS NUORODOS

- Nemokami vadovėliai el. formatu