Papildomosios studijos

Papildomosios studijos – tai laipsnio nesuteikiančios studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos studijų krypties aukštesnės pakopos studijoms. Šios studijos yra rekomenduojamos:

 • Asmenims, kurių baigtų universitetinių bakalauro studijų krypčių grupė nesutampa su pasirinkta magistrantūros studijų krypčių grupe.
 • Asmenims, baigusiems kolegines studijas ir norintiems įgyti magistro laipsnį.

Matematikos ir informatikos fakultete yra vykdomos informatikos krypties papildomosios studijos:

 • Studijų trukmė: 1 metai;
 • Studijų apimtis: 30 kreditų;
 • Studijų kalba: lietuvių;
 • Studijų kaina: 900 EUR.

Sėkmingai baigę papildomųjų studijų programą absolventai įgyja teisę bendra tvarka stoti į VU Matematikos ir informatikos fakulteto informatikinių krypčių magistrantūros studijų programas:

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 15.0 2 SEMESTRAS 15.0
Diskrečioji matematika 5.0 Objektinis programavimas 5.0
Algoritmai ir duomenų struktūros 5.0 Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0
Kompiuterių architektūra 5.0 Programų sistemų architektūra 5.0

Studijoms priimami asmenys

Studijoms priimami asmenys turintys:

 • Aukštąjį universitetinį išsilavinimą (visų sričių, visų krypčių).
 • Profesinį fizinių mokslų srities bakalaurą.

Prašymų studijoms pateikimas

Pateikiant prašymą su savimi turėti:

 • Aukštojo mokslo diplomą ar kitą jam prilygintą dokumentą (arba notaro patvirtintą nuorašą).
 • Diplomo priedėlį (arba notaro patvirtintą jo nuorašą).
 • Asmens tapatybės ddokumentą (jeigu pavardė pase arba asmens tapatybės kortelėje neatitinka pavardės diplome, būtina turėti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, kopiją).

Prašymai priimami rugpjūčio 17–21 d. 108 kab. Naugarduko 24, Vilnius.

Priėmimo laikas: rugpjūčio 17–20 d. 9.00–16.00 val., rugpjūčio 21 d. 9.00–15.00 val. (pietų pertrauka 12.00–13.00 val.)

Turite klausimų? Susisiekite:

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 3055
 • Adresu Naugarduko g. 24, 108 kab.