Papildomosios studijos

Papildomosios studijos – tai laipsnio nesuteikiančios studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos studijų krypties aukštesnės pakopos studijoms. Šios studijos yra rekomenduojamos:

 • Asmenims, kurių baigtų universitetinių bakalauro studijų krypčių grupė nesutampa su pasirinkta magistrantūros studijų krypčių grupe.
 • Asmenims, baigusiems kolegines studijas ir norintiems įgyti magistro laipsnį.

Matematikos ir informatikos fakultete yra vykdomos informatikos krypties papildomosios studijos:

 • Studijų trukmė: 1 metai;
 • Studijų apimtis: 30 kreditų;
 • Studijų kalba: lietuvių;
 • Studijų kaina: 900 EUR.

Sėkmingai baigę papildomųjų studijų programą absolventai įgyja teisę bendra tvarka stoti į VU Matematikos ir informatikos fakulteto informatikinių krypčių magistrantūros studijų programas:

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 15.0 2 SEMESTRAS 15.0
Diskrečioji matematika 5.0 Objektinis programavimas 5.0
Algoritmai ir duomenų struktūros 5.0 Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0
Kompiuterių architektūra 5.0 Programų sistemų architektūra 5.0

Studijoms priimami asmenys

Studijoms priimami asmenys turintys:

 • Aukštąjį universitetinį išsilavinimą (visų sričių, visų krypčių).
 • Profesinį fizinių mokslų srities bakalaurą.

Prašymų studijoms pateikimas

Dėl dokumentų pateikimo prašome kreiptis el. paštu

Pildant prašymą taip pat reikės pateikti:

 • Aukštojo mokslo diplomą ar kitą jam prilygintą dokumentą (arba notaro patvirtintą nuorašą).
 • Diplomo priedėlį (arba notaro patvirtintą jo nuorašą).
 • Asmens tapatybės dokumentą (jeigu pavardė pase arba asmens tapatybės kortelėje neatitinka pavardės diplome, būtina turėti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, kopiją).

Prašymai priimami rugpjūčio 16–20 d. el. paštu. Jei pageidaujate atvykti, būtina suderinti dieną ir laiką el. paštu

Turite klausimų? Susisiekite:

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 3055
 • Adresu Naugarduko g. 24, 108 kab.