Informatika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (2 metai)

Studijų apimtis: 120 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/anglų k.

Metinis studijų mokestis (2020 m. kaina): 4250 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų magistras


Informatikos programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, sugebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, tęsti doktorantūros studijas Lietuvos bei užsienio universitetuose, o taip pat galinčius vykdyti programinės įrangos kūrimo bei priežiūros projektus ir sėkmingai konkuruoti dėl informacinių technologijų darbo vietų Lietuvos ir užsienio įmonėse.

Studijuoti verta, nes:

 • Studijų programa remiasi tradiciniu informatikos supratimu, apima taikomuosius ir teorinius informatikos aspektus ir suteikia mokslo tiriamojo darbo įgūdžius.

Karjeros galimybės:

Informatikos magistras gali dirbti tyrėju, analitiku, projektuotoju bei programuotoju, o įgavęs patirties, ir grupių bei projektų vadovu privačiame bei valstybiniame sektoriuose arba būti atsakingas už bendrasisteminės bei taikomosios programinės įrangos priežiūrą. Taip pat galima tęsti studijas informatikos, informatikos inžinerijos ar gretimos krypties doktorantūroje Lietuvoje ar užsienyje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Reikalavimai stojantiesiems

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas. Taip pat baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Informatikos papildomąsias studijas Vilniaus universitete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2018 - 2019 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Stojamojo egzamino programa

Informatika

Stojamasis egzaminas

Stojamasis egzaminas (Papildomo priėmimo etape) vyks 2019 m. rugpjūčio 26 d. 10:00 val., Naugarduko g. 24, 301 aud.

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Dirbtiniai neuroniniai tinklai 10.0
Duomenų tyrimas 5.0
Mokslo tiriamasis darbas 5.0
Pasirenkamieji dalykai  
Intelektualios sistemos 5.0
Kriptografijos metodai 5.0
Euristiniai algoritmai NP-pilniems uždaviniams 5.0
Objektinės duomenų bazės 5.0
2 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Programų sistemų modeliavimas ir verifikavimas 10.0
Programų sistemų inžinerija 5.0
Mokslo tiriamasis darbas 5.0
Pasirenkamieji dalykai  
Daugiamačių duomenų vizualizacija 5.0
Rinktiniai kodavimo teorijos skyriai 5.0
IT projektų valdymas 5.0
Žmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimas 5.0
Randomizuoti algoritmai 5.0
Objektinės technologijos 5.0
Programų sistemų kūrimo metodai ir įrankiai 5.0
3 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Profesinė praktika 15.0
Mokslo tiriamasis darbas 10.0
Pasirenkamieji dalykai  
Grafika ir vizualizacijos pagrindai 5.0
Programavimas debesijos aplinkoje 5.0
Programų sistemų architektūra 5.0
4 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Magistro baigiamasis darbas 30.0


Studijų programos aprašas:

Informatika

Numatomi programos rezultatai:

Baigęs Informatikos studijų programą, absolventas sukaupia pakankamų srities žinių, geba išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus ir sukurti jų informacinius modelius, įgyja profesinę kompetenciją savarankiškai atlikti informacinių technologijų sudėtingų sistemų kūrimo darbus. Informatikos absolventai sugeba dirbti analitikais, projektuotojais ir programuotojais dideliuose projektuose, savarankiškai įsisavinti naujus metodus ir technologijas bei taikyti juos praktikoje.

Alumni

2020 04 23 Tomas Martinkenas Tomas Martinkėnas, „Vinted“ informacinio saugumo direktorius, Lietuva

„Savo profesinės karjeros sėkmę glaudžiai sieju su studijomis Vilniaus universitete Matematikos ir informatikos fakultete. Dėstytojai mokė ne tik pagal programą, bet ir širdimi – padėjo siekiant karjeros, patarė, o profesinės diskusijos dažnai užsitęsdavo iki vėlyvo vakaro. Praėjus jau keliems metams žvilgsnis pravažiuojant užkliūva už fakulteto auditorijos langų, net pavydu tiems, kurie turi galimybę šiuo metu semtis žinių universitete.“

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055

Studijų programos komitetas

Linas Laibinis

Prof. dr. Linas Laibinis - komiteto pirmininkas;

 • Asist. dr. Adomas Birštunas;
 • Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Doc. dr. Karolis Petrauskas;
 • Doc. dr. Vilius Stakėnas;
 • Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 • Giedrius Daugiala (socialinių partnerių atstovas, UAB „Asseco Lietuva“);
 • du Fakulteto studentų atstovybės deleguoti atstovai.