Aukštųjų technologijų verslas

2021 03 22 Aukstuju technologiju verslas

Apie programą

Padalinys Verslo mokykla Trukmė 1,5 metų
Krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Verslas Studijų programos kreditai 90
Kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos magistras 2021-2022 m. metinė studijų kaina

4477,50 Eur / 4975 Eur / (VU) 3989 Eur*

 * Stojantiesiems, pateikusiems prašymą pagrindinio priėmimo I–ojo etapo metu, metinė studijų programos kaina – 4477,50 EUR, pateikusiems prašymą kituose etapuose – 4975 EUR.
Vilniaus universiteto ir VšĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokyklos absolventams, VšĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokyklos ir Verslo mokyklos papildomųjų studijų absolventams, pateikusiems prašymą bet kurio priėmimo etapo metu, taikoma 3989 EUR metinė studijų programos kaina.

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos studentai yra nepaprastos mokslininkų, antreprenerių, organizacijų, mokslinių tyrimų centrų, laboratorijų, studentų ir alumnų ekosistemos visoje Lietuvoje ir Europoje dalis.

Aukštųjų technologijų verslas (angl. DeepTech Entrepreneurship) yra unikali magistrantūros studijų programa, kuri sujungia akademines žinias, startuolių akseleratorius ir praktinę patirtį tam, jog paruoštų studentus tapti naujos kartos technologijų antrepreneriais.

Į ateities perspektyvas orientuotos organizacijos ieško darbuotojų, turinčių kitokią – antreprenerišką – mąstyseną. Ši studijų programa būtent ir siekia ugdyti lyderius, gebančius veikti mokslo ir verslo sankirtoje, turinčius gilų supratimą apie technologijas, duomenų mokslą, inovacijų valdymą ir antreprenerystę.

Aukštųjų technologijų verslo studijų programa yra tarpdisciplininė, apjungianti technologijų, antreprenerytės ir strateginės lyderystės sferas. Programa yra sukurta ir vykdoma kartu su Matematikos ir informatikos, Fizikos fakultetais bei Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (angl. European Organisation for Nuclear Research, CERN).

Šioje programoje numatytas studijų vizitas į CERN, Šveicariją*

* Informacija dėl studijų vizito gali keistis, atsižvelgiant į situaciją Lietuvoje ir Šveicarijoje dėl COVID-19.

Karjeros galimybės:

Studijų programos metu įgytos kompetencijos gali būti sėkmingai pritaikomos tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose – vystant novatoriškus verslus, diegiant inovacijas korporacijose, vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose.

Aukštųjų technologijų verslo studijų programą baigę specialistai galės rinktis vieną ar kelis iš šių karjeros kelių:

 • kurti inovatyvius startuolius;
 • vadovauti inovacijų kūrimui ir diegimui;
 • būti verslo vystytoju;
 • dirbti rinkodaros profesionalu, atsakingu už organizacijos augimą;
 • rinktis technologijų antreprenerio kelią.

Tolimesnių studijų galimybės

 • Mokymasis visą gyvenimą ir nuolatinis profesinis bei asmeninis tobulinimasis.
 • Doktorantūros studijos.

Studijų turinys

Sturdijų programos planas

DalykaiKreditai
1 rudens semestras
Privalomieji dalykai 25.0
Aukštųjų technologijų rinka ir verslo modeliai 10.0
Inžinerinių produktų kūrimas ir diegimas 10.0
Lyderystė ir strateginis valdymas 5.0
Pasirenkamieji dalykai 5.0
Lazerinės technologijos 5.0
Praktinė statistika su R rinkos tyrimuose 5.0
Projektų valdymas 5.0
2 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 25.0
Dirbtinis intelektas ir duomenų analizė 10.0
Investicijų pritraukimas ir partnerystės 5.0
Technologijų ir inovacijų valdymas 10.0
Pasirenkamieji dalykai 5.0
Kūrybiškumas ir komunikacija 5.0
Nano- ir mikrodarinių technologijos 5.0
Programų kūrimo procesas 5.0
3 rudens semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Magistro darbo projektas (startuolio kūrimas) (kryptis: verslas) 30.0

 

Studijų metu studentai dalyvaus viename iš pasirinktų išvažiuojamųjų studijų vizitų:

 • Indijoje (technologijų verslas)
 • Nyderlandų karalystėje (socialinis verslas)
 • Lietuvoje (kūrybinis verslas)

Numatomi programos rezultatai

Aukštųjų technologijų verslo studijų programa sujungia teorinę ir empirinę perspektyvas su praktiniais įgūdžiais ir galimybėmis taikyti šias žinias realiame gyvenime kuriant ir valdant novatoriškas įmones.

Baigę šią studijų programą studentai gebės:

 • integruoti skirtingų sričių žinias ir jas įveiklinti;
 • spręsti kompleksines problemas neapibrėžtose situacijose;
 • integruoti aukštųjų technologijų galimybes;
 • numatyti ir inicijuoti pokyčius;
 • efektyviai komunikuoti;
 • įtraukti ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis;
 • efektyviai dirbti įvairiose aplinkose.

Reikalavimai stojantiesiems

Konkurso tvarka priimami asmenys:

 • baigę pirmosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės arba vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos studijų krypties studijas;
 • turintys universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir yra išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų verslo ir/arba ekonomikos dalykų;
 • turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį universitetinį kitos krypties išsilavinimą liudijantį diplomą ir turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su pageidaujama/ketinama studijuoti studijų programa susijusioje srityje.
 • turintys profesinį bakalaurą ir išklausę papildomąsias studijas (papildomosios studijos turi būti baigtos VU Verslo mokykloje arba atitikti VU VM reikalavimus papildomosioms studijoms ir galėtų būti joms prilygintos).

Visi stojantieji, atitinkantys priėmimo reikalavimus yra kviečiami į motyvacinį pokalbį.

Daugiau informacijos konkursinio balo sandaros lentelėje.

Rekomenduojamas anglų kalbos lygis – ne žemesnis kaip B2.

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

 • El. paštu 
 • Telefonu (8 5) 236 61 96, +370 612 46 044