Sidebar

Kompiuterinis modeliavimas

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (1,5 metai)

Studijų apimtis: 90 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 3242 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų magistras


Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informatikos ir informacinių technologijų modeliavimo specialistus, gebančius būti lyderiais pramonėje, versle, moksle, užimti analitikų, projektuotojų, projektų vadovų, programuotojų dideliuose IT projektuose, virtualiose įmonėse pozicijas, tęsti studijas doktorantūroje. Kompiuterinio modeliavimo programa sudaryta atsižvelgiant ypač į tai, kad Lietuvoje trūksta ir ateityje dar labiau truks skaitmeninių tyrimų, vaizdų ir signalų analizės, informacijos saugos ir duomenų apsaugos, saugių ir sudėtingų kompiuterinių tinklų, kompiuterinės infrastruktūros (apimant grid skaičiavimus ir debesų kompiuteriją) specialistų.

Studijuoti verta, nes:

  • Fakultete sudarytos geros sąlygos kokybiškoms žinioms įgyti: fakulteto Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centras disponuoja įvairios architektūros superkompiuteriais, dėstomi dalykai apima debesų kompiuteriją, informacijos saugos, saugių sistemų (kompiuterių ir interneto tinklų, kt.), duomenų analizės, web servisų, vaizdų ir signalų apdorojimo ir analizės, kitas temas.

  • Dabartiniu metu, kai į Lietuvą atėjo tokios tarptautinės kompanijos, kaip Barclays informacinių technologijų centras, tarptautinė kompanija CSC, Lietuvos-IBM mokslo tyrimų centras, kelios kitos kompanijos, Fakultetas turi su šiomis kompanijomis sudaręs bendradarbiavimo sutartis, tariasi dėl bendrų tyrimų projektų vykdymo. Toks bendravimas apima taip pat IBM, Bull ir Oracle kompanijas, medicinos tyrimų, inovatyvios farmakologijos, viešojo administravimo įstaigas ir institucijas. Į visus tokius aktyvumus ir projektus įtraukiami magistrantai ir studentai, numatoma (dabartiniu metu vyksta tikslinės derybos), kad bendradarbiaujančios kompanijos ir firmos skirs tikslines stipendijas aktyviausiems ir išradingiausiems studentams.

 

Karjeros galimybės:

Absolventas gali dirbti mokslo institucijose, aukštųjų technologijų pramonėje, socialinių tyrimų ir informacijos analizės įmonėse, valdymo institucijose, švietimo institucijose bei daryti karjerą kitose srityse, kur reikalingas matematikos suvokimas, analitiniai gebėjimai bei darbo su specializuota programine įranga įgūdžiai. Taip pat galima studijuoti matematikos, informatikos ir gretimų fizinių mokslo sričių doktorantūroje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.