2020 08 07 Matematika ir matematikos taikymaiB

Apie programą

Padalinys Matematikos ir informatikos fakultetas Trukmė 4 metai
Krypčių grupė Matematikos mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Matematika Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Matematikos mokslų bakalauras 2021-2022 m. metinė studijų kaina 3500 EUR

 

Sparčiai plėtojantis šiuolaikinėms technologijoms, matematikos programa suteikia kertinių žinių, padedančių šias technologijas įvaldyti bei kurti. Studijų metu išlavinti tikslaus ir inovatyvaus mąstymo įgūdžiai, dėsningumų ir struktūrų išmanymas leis pritaikyti savo žinias nuolat kintančioje darbo rinkoje. Be to, šią studijų programą galima pritaikyti savo poreikiams – net 1/4 studijų apimties galima pasirinkti pačiam!

Dalis mokomųjų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Matematiką ir matematikos taikymus studijuoti Vilniaus universitete verta, nes: Absolventai dirba:
 • paskaitas skaito geriausi šalies specialistai, o juos papildo jauni doktorantai – taip sukuriamos optimalios sąlygos semtis žinių;
 • aukštųjų technologijų ir inovacijų versle;
 • dėstytojai intensyviai plėtoja mokslinius tyrimus – ideali terpė norintiems siekti mokslinių aukštumų, nes tik šiame fakultete galima įgyti matematikos daktaro laipsnį;
 • finansų, draudimo įmonėse, valdymo įstaigose;
 • Bentley Systems Europe B.V.;
 • iki 50 proc. studijų trukmės galėsi studijuoti užsienio universitetuose;
 • Swedbank;
 • galima stažuotis Lietuvos ir užsienio institucijose ar įmonėse;
 • Western Union Processing Lithuania;
 • pasirinkus gretutines pedagogikos studijas įgyjama pedagogo kvalifikacija bei kas mėnesį mokama 300 EUR dydžio skatinamoji stipendija (studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose).
 • SEB banke;
 
 • Euromonitor International – Eastern Europe.

 

Studijų turinys

Studijų programos planas

DalykaiKreditai
1 rudens semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Diskrečiosios matematikos pagrindai 5.0
Informatika I/II d. 5.0
Matematinė analizė I/III d. 10.0
Tiesinė algebra ir geometrija 5.0
Užsienio kalba C1 I/II d. 5.0
2 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 25.0
Algebra I/II d. 5.0
Informatika II/II d. 5.0
Matematinė analizė II/III d. 10.0
Užsienio kalba C1 II/II d. 5.0
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 5.0
3 rudens semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Algebra II/II d. 5.0
Diferencialinės lygtys I/II d. 5.0
Geometrija 5.0
Kombinatorika ir grafų teorija 5.0
Matematinė analizė III/III d. 10.0
4 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Diferencialinės lygtys II/II d. 5.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0
Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija 5.0
Mato ir integralo teorija 5.0
Skaitiniai metodai I/II d. 5.0
Tikimybių teorija ir matematinė statistika I/II d. 5.0
5 rudens semestras
Privalomieji dalykai 15.0
Funkcinė analizė 5.0
Skaitiniai metodai II/II d. 5.0
Tikimybių teorija ir matematinė statistika II/II d. 5.0
Pasirenkamieji dalykai 10.0
Interneto technologijos 5.0
JAVA technologijos 5.0
Kompleksinio kintamojo funkcijų teorijos papildomi skyriai 5.0
Matematikos istorija ir filosofija 5.0
Mechanika 5.0
Vizualus programavimas 5.0
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 5.0
6 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 20.0
Fizika 5.0
Matematinės fizikos lygtys 5.0
Skaičių teorija 5.0
Taikomoji statistika 5.0
Pasirenkamieji dalykai 10.0
Harmoninė analizė 5.0
Įvadas į algebrinę skaičių teoriją 5.0
Įvadas i Galua teoriją 5.0
Operatorių teorijos pagrindai 5.0
Papildomi kombinatorikos skyriai 5.0
Papildomi matematinės analizės skyriai 5.0
Variacinis skaičiavimas ir optimalus valdymas 5.0
7 rudens semestras
Privalomieji dalykai 10.0
Matematinio modeliavimo pagrindai 5.0
Patikimumo teorija 5.0
Pasirenkamieji dalykai 15.0
Algoritminė skaičių teorija 5.0
Diferencialinių lygčių asimptotiniai metodai 5.0
Finansų rinkų matematika 5.0
Informacijos teorija ir duomenų struktūra 5.0
Kodavimas ir kriptografija 5.0
Matematikos istorija ir filosofija 5.0
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 5.0
8 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: matematika) 15.0
Profesinė praktika 15.0

 
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai)

Studijų programos aprašas

Numatomi studijų rezultatai

Baigęs Matematikos ir matematikos taikymų studijų programą, studentas geba suprasti matematinius teiginius, jų įrodymus bei tarpusavio sąryšius. Pasiruošęs taikyti matematiką įvairiose technologijose, ekonomikoje, finansuose, fizikoje ar kituose fundamentaliuosiuose moksluose. Sugeba kitos srities problemą suformuluoti matematiniais ar logikos terminais, ją analizuoti, interpretuoti ir daryti išvadas. Moka naudotis kompiuterinės technikos priemonėmis. Jis geba analitiškai mąstyti, yra pasirengęs toliau studijuoti, savarankiškai atnaujinti ir kaupti žinias bei įsisavinti naujas technologijas.

Alumni

Aidas Medziunas

Kristina Kaulakytė, docentė, vyresn. mokslo darbuotoja Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete, Lietuva

„MMT studijos buvo pirmas žingsnis mano svajonių darbo link. Studijų metu įgytos žinios pravertė studijuojant matematikos magistrantūroje, o vėliau ir doktorantūroje. Jau doktorantūros laikotarpiu buvau įtraukta į mokslinius projektus. Mokslininko darbas visada yra iššūkis ir niekada nebūna monotoniškas ar neįdomus. Tiesa, rezultatai pasiekiami ne taip greitai. Kartais prireikia ir pusės metų ar daugiau išspręsti vienam uždaviniui.“

Aidas Medziunas

Aidas Medžiūnas, doktorantas Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete, Lietuva

„Matematikas geba įžvelgti abstrakcijas, kuriose galima atrasti loginius dėsningumus, ir iš to padaryti išvadas. Iš šalies atrodo, kas čia sudėtingo – informacijos apdorojimas ar elektros judėjimas, ar NASA duomenų siuntimas, tačiau būtent matematikai sėdi ir galvoja, kaip tai padaryti ir kaip efektyviau išspręsti kilusias problemas. Matematikos ir jos taikymo studijų bakalaurai jau po dvejų studijų metų moka susirasti informaciją, ją perprasti, ištirti, apdoroti ir kurti naują informaciją. Tai labai reikalingi įgūdžiai.“

2020 04 27 Jevgenija Pavlova

Jevgenija Pavlova, „L3Harris Commercial Aviation“ programos vadovė, Jungtinė Karalystė

„Matematikos studijos VU man atvėrė galimybes užsienyje kelerius metus dirbti prie matematinių kraujo tekėjimo modelių, kurti apsaugą nuo ledo civiliniams ir kariniams orlaiviams, orlaivių sistemas imituojamo skrydžio treniruokliams. Dabar įgytas žinias sėkmingai taikau dirbdama projektų vadove aviacijos, gynybos ir saugumo srityje.“

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 5027

Studijų programos komitetas

Gediminas Stepanauskas

Prof. dr. Gediminas Stepanauskas komiteto pirmininkas;

 • Doc. dr. Gintautas Bareikis;
 • Prof. dr. (HP) Ramūnas Garunkštis;
 • Vyresn. m. d. dr. Daniele Ettore Otera;
 • Prof. habil. Dr. Konstantinas Pileckas;
 • Prof. dr. (HP) Artūras Štikonas;
 • Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas, „Lietuvos bankas“);
 • Rūta Ciparytė, studentų atstovė.