2020 08 07 Finansu ir draudimo matematikaBM

Apie programą

Padalinys Matematikos ir informatikos fakultetas Trukmė 4 metai
Krypčių grupė Matematikos mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Taikomoji matematika Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Matematikos mokslų bakalauras 2021-2022 m. metinė studijų kaina 3500 EUR

 

Jei svajojate apie įdomų darbą finansų įstaigose, norite kurti ir vertinti naujus finansinius instrumentus, padėti suvaldyti įvairias rizikas – rinkitės finansų ir draudimo matematikos specialybės studijas. Čia susipažinsite su matematiniais metodais, skirtais atsitiktinumui ir rizikoms modeliuoti, išmoksite vertinti įvairius finansinių ir draudimo sutarčių portfelius, draudimo nuo potencialių žalų principus, o svarbiausia – logiškai ir kritiškai mąstyti, taikyti matematikos ir informacinių technologijų žinias ir įgūdžius.

Dalis mokomųjų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Finansų ir draudimo matematiką studijuoti Vilniaus universitete verta: Absolventai dirba:
 • paskaitas skaito geriausi aktuarinės srities specialistai;
 • draudimo kompanijose;
 • išmoksite analizuoti ir vertinti finansinius produktus bei rizikas;
 • įvairiose finansų institucijose;
 • išmoksite sudaryti ir naudoti finansinių reiškinių matematinius modelius;
 • viešajame sektoriuje (ligonių kasos, socialinis draudimas, Finansų ministerija);
 • programa moko ne tik vertinti bei analizuoti, bet ir patiems kurti naujus draudimo produktus;
 • srityse, kuriose reikalingas finansinių rizikų valdymas;
 • galima stažuotis Lietuvos ir užsienio institucijose ar įmonėse;
 • Lietuvos banke;
 • puikios tiek įsidarbinimo, tiek atlyginimo galimybės;
 • IT bendrovėse;
 • iki 50 proc. studijų trukmės galėsite studijuoti užsienio universitetuose.
 • investicijų valdymo įmonėse.

 

Studijų turinys

DalykaiKreditai
1 rudens semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Algebra ir geometrija 5.0
Diskrečioji matematika 5.0
Informatika I/II d. 5.0
Įvadas į finansų ir draudimo matematiką 5.0
Matematinė analizė I/III d. 10.0
2 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Algebra 5.0
Finansiniai skaičiavimai 5.0
Informatika II/II d. 5.0
Matematinė analizė II/III d. 10.0
Užsienio kalba C1 I/II d. 5.0
3 rudens semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Matematinė analizė III/III d. 5.0
Mikroekonomika 5.0
Praktinė informatika I/II d. 5.0
Tikimybių teorija 10.0
Užsienio kalba C1 II/II d. 5.0
4 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 20.0
Diferencialinės ir integralinės lygtys 5.0
Makroekonomika 5.0
Praktinė informatika II/II d. 5.0
Statistika 5.0
Pasirenkamieji dalykai 5.0
Grupė A 5.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0
Finansinė analizė 5.0
Fizika 5.0
Lošimų teorija 5.0
Mokslinis seminaras I/II d. 5.0
Statistinis modeliavimas 5.0
Statistinių sprendimų teorija 5.0
Vizualus programavimas 5.0
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 5.0
5 rudens semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Baigtinių populiacijų statistika 5.0
Funkcinė analizė 5.0
Investicijų teorija 5.0
Išgyvenamumo demografiniai modeliai 5.0
Praktiniai investavimo pagrindai 5.0
Regresiniai modeliai 5.0
6 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 20.0
Aktuarinė matematika 5.0
Atsitiktiniai procesai 5.0
Finansinių rizikų valdymas 5.0
Ne gyvybės draudimo modeliai 5.0
Pasirenkamieji dalykai 5.0
Grupė A 5.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0
Finansinė analizė 5.0
Fizika 5.0
Lošimų teorija 5.0
Mokslinis seminaras I/II d. 5.0
Statistinis modeliavimas 5.0
Statistinių sprendimų teorija 5.0
Vizualus programavimas 5.0
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 5.0
7 rudens semestras
Privalomieji dalykai 20.0
Diskretaus laiko finansų modeliai 5.0
Laiko eilutės 5.0
Mokslinio darbo pagrindai 5.0
Sveikatos draudimas 5.0
Pasirenkamieji dalykai 5.0
Grupė B 5.0
Cenzūruotų imčių analizė 5.0
Dinaminės sistemos 5.0
Duomenų tvarkyba ir transformavimas R aplinkoje 5.0
Eilių teorija 5.0
Funkcinių duomenų statistika 5.0
JAVA technologijos 5.0
Kategorinių duomenų analizė 5.0
Mokslinis seminaras II/II d. 5.0
Skaitiniai metodai 5.0
Viešieji finansai 5.0
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 5.0
8 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: taikomoji matematika) 15.0
Profesinė praktika 15.0


Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 

Programos aprašymas

Numatomi studijų rezultatai:

Finansų ir draudimo matematikos bakalauras, baigęs finansų ir draudimo matematikos programą, sugeba abstrakčiai, logiškai ir kritiškai mąstyti, veikti įvairioje profesinėje aplinkoje, taip pat geba demonstruoti reikiamus įgūdžius siekdamas akademinės karjeros.

Bendradarbiavimas

Programos partneriai

 • Danske Bank A/S – „Danske Bank“ yra Šiaurės Europos regiono bankas, veikiantis 16-oje šalių ir aptarnaujantis 3,4 milijono privačių, verslo ir institucinių klientų. Pagrindinė „Danske Bank“ būstinė yra Kopenhagoje. „Danske Bank“ Lietuvoje teikia bankininkystės paslaugas, taip pat yra įsteigęs vieną sparčiausiai augančių IT organizacijų, bei globalių paslaugų centrą.
 • ERGO Insurance SE – draudimo bendrovė, tarptautinės ERGO grupės „ERGO Group AG“ dalis, kuri atstovaujama daugiau nei 30 šalių Europoje bei Azijoje. Grupėje dirba apie 44000 darbuotojų. Grupės metinės įmokos sudaro daugiau kaip 17 mlrd. eurų, o klientams apmokėtų žalų suma siekia 16 mlrd. eurų.
 • Citco Vilnius;
 • CGI Lithuania;
 • Gjensidige Baltic.

Alumni

2020 04 09 Irmantas Mikulenas

Irmantas Mikulėnas, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų politikos departamento direktorius, Lietuva

„Programa suteikia stiprų matematinį išsilavinimą. Tačiau svarbiausia, kad įgyjamas ne tik matematinių teoremų ir finansinių žinių išmanymas, bet išugdomas ir algoritminis bei procesinis mąstymas. Tai universalus įgūdis, kuris reikalingas besikeičiančioje aplinkoje bei padeda absolventams greitai adaptuotis prie sudėtingų užduočių bei jų sprendimo. Būtent šią savybę darbdaviai itin vertina, nes žino, kad absolventai turi patikimą matematinį mąstymą, yra greitai besimokantys ir gebantys išmokti sudėtingus dalykus.“

2020 04 23 Mantas Dirma

Mantas Dirma, „Lietuvos bankas“ vyresnysis ekonomistas, Lietuva

„Studijos išsiskiria įvairialypiškumu, suteikia platų matematinių-analitinių žinių bagažą, padeda ugdyti loginį mąstymą bei pasirengti tiek studijoms magistrantūroje, tiek darbui finansų, draudimo sektoriuje. Didelis dėmesys skiriamas teorinės matematikos disciplinoms, tačiau jos derinamos su labiau praktinėmis finansų, ekonomikos, investavimo, bei draudimo krypčių paskaitomis. Svarbu išskirti, kad studijų metu kartu nuosekliai lavinami programavimo, modeliavimo bei duomenų mokslo įgūdžiai, itin naudingi ir vertinami šiuolaikinėje darbo rinkoje.“

2020 04 23 Ieva Vareikaite

Ieva Vareikaitė, „CGI Lithuania“ verslo informacinių technologijų konsultantė, Lietuva

„Studijų metu ne tik įgavau be galo daug naujų žinių bei susipažinau su įdomiais žmonėmis, bet ir išsiugdžiau gerą kritinį bei analoginį mąstymą. Be galo tai vertinu, nes būtent pastarąsias savybes labiausiai pritaikau kasdieniniame darbe.“

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 5027

Studijų programos komitetas

Martynas Manstavicius

Doc. dr. Martynas Manstavičius – komiteto pirmininkas;

 • Doc. dr. Sigitas Dapkūnas;
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Prof. habil. dr. Vigirdas Mackevičius;
 • Vyresn. m. darb. dr. Viktor Medvedev;
 • Asist. dr. Aldona Skučaitė;
 • Prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys;
 • Partn. prof. dr. Gintaras Bakštys (socialinių partnerių atstovas, „ERGO Life Insurance SE“);
 • Paulina Bilinskaitė, studentų atstovė;
 • Rimantas Stražinskas, studentų atstovas.

Klausk studento

Užduok klausimą studentui!

2020 06 19 Rimantas890x890 Rimantas Stražinskas   IV kursas

Baigęs mokyklą nežinojau, kur stoti, o pasirinkimų buvo daugybė. Kadangi geriausiai sekėsi ir labiausiai patiko matematika, tai finansų ir draudimo matematika atrodė geriausias pasirinkimas. Studijuodamas supratau, kad pasirinkau teisingai, nes čia suteikiamas ne tik matematinis mąstymas, bet ir programavimo, ekonomikos bei duomenų analizės elementai. Studijos man patinka ir tikrai jų nekeisčiau.

Susisiekti