Sidebar

Statistika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k.

Metinis studijų mokestis: 1548 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")Statistikas – tai duomenų analizės profesionalas,  kurio pagrindinis tikslas – remiantis turimais realiais duomenimis sukurti tiriamo reiškinio (proceso) matematinį modelį, leidžiantį gauti praktiškai naudingas išvadas. Absolventai turi platų darbo rinkoje labai vertinamų praktinių įgūdžių spektrą - geba planuoti ir atlikti statistinius tyrimus, sisteminti ir vizualizuoti tyrimų duomenis, programuoti, tvarkyti duomenų bazes. Bendras programos tikslas yra suteikti bendrą matematinį išsilavinimą ir parengti specialistus, galinčius dirbti matematinės statistikos ir jos taikymų srityse.

 

Studijuoti verta, nes:

  • galima dirbti su naujausiais Lietuvos statistikos departamento duomenimis;
  • galima rinktis gretutines studijas arba įgyti pedagogo kvalifikaciją;
  • yra suteikiama galimybė stažuotis Lietuvos ir užsienio institucijose ar įmonėse.

Karjeros galimybės:

Absolventai gali dirbti valstybės institutuose (pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamente, Lietuvos muitinės statistikos analizės skyriuose); pramonės įmonių kokybės valdymo ir kontrolės skyriuose; įmonėse, kurioms tenka statistiškai analizuoti didelius savo duomenų masyvus (pavyzdžiui, LESTO, telekomunikacijų bendrovės, bankai, prekybos įmonės); įstaigose ir firmose, kuriose analizuojami medicininiai duomenys (pavyzdžiui, Santariškių klinikose, Scope Baltija); informatikos-didelių duomenų (big data) analizės įmonėse. Taip pat galima tęsti studijas studentai gali statistikos krypties ar gretimų mokslo krypčių magistrantūros programose Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.