Programų sistemos

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k. ir anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2242 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")


Programų sistemų disciplina yra ne kas kita, kaip klasikinių, jau šimtmečiais žmonijos tobulinamų inžinerijos ir sudėtingų sistemų kūrimo principų taikymas programinės įrangos kūrime. Ji remiasi pažangiausiais metodais ir modeliais, efektyviais įrankiais, ilgamete tradicija ir patirtimi bei šiuolaikiniais moksliniais tyrimais. Programavimas yra sudėtinė programų sistemų kūrimo dalis. Programų sistemos skirtos informacijos valdymo efektyvumui didinti, todėl yra ypač svarbios informacijos amžiuje bei žinių ekonomikoje. Programų sistemų inžinerijos tikslas yra užtikrinti rinkos lūkesčius atliepiančių aukštos kokybės programų sistemų sukūrimą. Jugdama klasikines inžinerijos žinias ir pažangiausius srities metodus ši studijų programa rengia puikiai visą sistemos kūrimo procesą išmanančius vadovus bei lyderius.

Studijuoti verta, nes:

 • studijų programoje teoriniai dalykai derinami su jų praktiniais taikymais, akcentuojamas komandinis darbas ir užduočių atlikimas laiku;
 • dėstytojai – mokslininkai, savo sričių ekspertai, turintys didelę programų sistemų kūrimo patirtį Lietuvos bei užsienio užsakovams;
 • studijų programa subalansuota, norintys nesunkiai randa darbą pagal specialybę dar studijų metu;
 • galima rinktis gretutines studijas arba įgyti papildomą pedagogo kvalifikaciją.

Karjeros galimybės

Programų sistemų absolventai dirbs analitikais, projektuotojais, programuotojais dideliuose projektuose, grindžiamuose naujausiomis technologijomis, ir virtualiose įmonėse, o įgavę daugiau praktinės patirties – ir projektų vadovais privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje. Jie gali steigti privačią informacinių technologijų įmonę, vadovauti nedidelėms komandoms, savarankiškai įsisavinti naujus metodus bei technologijas ir taikyti juos praktikoje. Programų sistemų bakalaurai gali tęsti studijas programų sistemų ar kitose magistrantūros programose Lietuvoje ir užsienyje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Stojantiesiems

Konkursinio balo sandara

Egzaminai Koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Informacinės technologijos arba fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0 Statistinė duomenų analizė 5.0
Privalomieji dalykai   Pasirenkamieji dalykai (grupė: C)  
Matematika programų sistemoms I 5.0 Bioinformatika
5.0
Diskrečioji matematika 5.0 Dirbtinis intelektas 5.0
Kompiuterių architektūra 5.0 Elektroninės komercijos technologijų pagrindai 5.0
IProcedūrinis programavimas 5.0 Finansinis intelektas 5.0
IT ir komunikacijos įgūdžiai 5.0 Funkcinis programavimas 5.0
Užsienio kalba I 5.0

Informacinių technologijų

veiklos valdymas organizacijoje

5.0
2 SEMESTRAS 30.0 Įvadas į verslo procesų vadybą 5.0
Privalomieji dalykai   Judrusis programavimas Ruby 5.0
Matematika programų sistemoms II 5.0 Kompiuterinė grafika 5.0
Algoritmų teorija 5.0 Kompiuterinių žaidimų projektavimas ir kūrimas 5.0
Algoritmai ir duomenų struktūros 5.0 Kompiuterių tinklai II 5.0
Objektinis programavimas 5.0 Lygiagretusis programavimas 5.0
Užsienio kalba 5.0 Loginis programavimas 5.0
BUS* 5.0 Oracle PL/SQL programavimas 5.0
3 SEMESTRAS 30.0 Programavimas Windows API 5.0
Privalomieji dalykai  

Taikomųjų programų kūrimas mobiliesiems

įrenginiams ir autonominėms sistemoms

5.0
Programų sistemų inžinerija 10.0 Transliavimo metodai 5.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0 Žinių vaizdavimas 5.0
Objektinis programavimas II 5.0 6 SEMESTRAS 30.0
Matematinė logika 5.0 Privalomieji dalykai  
BUS* 5.0 Programų sistemų kūrimas 5.0
4 SEMESTRAS 30.0 Kursinis darbas 5.0
Privalomieji dalykai   Profesionalumas ir etika 5.0
Programų sistemų inžinerija II 10.0 BUS* 5.0
Matematika programų sistemoms III 5.0 Pasirenkamieji dalykai  
Kompiuterių tinklai 5.0 Duomenų bazių valdymo sistemų papildomi skyriai
5.0
Pasirenkamieji dalykai (grupė: H)
  Elektroninės komercijos technologijų pagrindai 5.0
Buhalterinė apskaita 5.0 Finansinis intelektas 5.0
Informatikos teisė 5.0 Kompiuterinė technika 5.0
Vadybos pagrindai 5.0 Kompiuterių tinklai profesionalams I 5.0
Pasirenkamieji dalykai (grupė: S)   Geografinės informacinės sistemos 5.0
Elektronikos fizikiniai pagrindai 5.0 Operacinės sistemos 5.0
Fizika informatikams 5.0 Oracle PL/SQL programavimas 5.0
5 SEMESTRAS 30.0 Programavimas PYTHON kalba 5.0
Privalomieji dalykai   Skaitmeninis intelektas ir sprendimų priėmimas 5.0
Programų sistemų testavimas 5.0 Dirbtinis intelektas 5.0
Interneto technologijos 5.0 7 SEMESTRAS 30.0
Žmogaus-kompiuterio sąveika 5.0 Privalomieji dalykai  
Programų sistemų projektavimas 5.0 Programų kūrimo procesas 5.0
Pasirenkamieji dalykai (grupė: M)
  Programų sistemų projektų ir kokybės valdymas 5.0
Diferencialinės lygtys 5.0 Pasirenkamieji dalykai (grupė: C) 15.0
Kodavimo teorija 5.0 Pasirenkamieji dalykai (grupė: M) 15.0
Kombinatorika ir grafų teorija 5.0 8 SEMESTRAS 30.0
Matematinė analizė 5.0 Privalomieji dalykai  
Optimizavimo metodai 5.0 Profesinė praktika 15.0
Skaitiniai metodai 5.0 Bakalauro baigiamasis darbas 15.0

*BUS - bendrųjų universitetinių studijų dalykas. BUS modulių sąrašą galima rasti čia.

Gretutinės studijos

Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos krypties programą. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro.Gretutinių studijų sąrašas.

Studijų programos aprašas  LT

Numatomi programos rezultatai

Baigęs studijų programą studentas gebės:

 • perteikti informaciją valstybine ir užsienio kalba;
 • efektyviai dirbti komandose ir savarankiškai organizuoti savo darbą;
 • suvokti mokymosi visą gyvenimą būtinybę;
 • atlikti literatūros paiešką ir analizę, įsisavinti naujas žinias, metodus ir įrankius bei taikyti juos praktikoje;
 • suprasti etinę ir profesinę atsakomybę. Analizuoti priimamų sprendimų poveikį;
 • suprasti pagrindines programų sistemų inžinerijos koncepcijas bei sąvokas;
 • taikyti teorines žinias ir principus, abstrakčiai mąstyti, naudoti formalius aprašymo metodus;
 • įžvelgti naujas programų sistemų taikymo galimybes, įvertinti sprendimų įgyvendinamumą;
 • analizuoti problemą, identifikuoti poreikius ir apibrėžti reikalavimus;
 • projektuoti, įgyvendinti ir įvertinti sprendimą, atitinkantį reikalavimus;
 • derinti teoriją ir praktiką uždavinių įvairiose srityse sprendimui;
 • parinkti ir panaudoti tinkamus šiuolaikinius metodus, modelius, įrankius, techninę ir programinę įrangą;
 • perprasti ir taikyti perspektyvias technologijas;
 • atlikti eksperimentus bei kitus praktinius tyrimus;
 • žinoti projektų valdymo, kokybės užtikrinimo ir proceso gerinimo praktinius principus ir juos taikyti.

Bendradarbiavimas

Programos partneriai

 • Visma Lietuva;
 • Tieto Lietuva;
 • Unity technologies LT;
 • Baltic Amadeus;
 • Metasite Business Solutions.

Alumni

Sėkmės istorijos

Linas Petrauskas, "Google" programinės įrangos inžinierius

"Šioje studijų programoje teorinės informatikos žinios suderintos su praktiniais įgūdžiais bei vadybos pagrindais. Pabaigę šią programą turėsite platų pasirinkimą, kokias studijas tęsti ar kokią karjerą plėtoti IT srityje. Jūsų lauks daugybė darbo pasiūlymų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje."

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

doc. dr. Kristina Lapin - komiteto pirmininkė

 • prof. dr. Romas Baronas,
 • dr. Evaldas Drąsutis - socialinis partneris (UAB "Asseco Lietuva"direktorius plėtrai),
 • doc. dr. Karolis Petrauskas,
 • doc. dr. Rimantas Vaicekauskas,
 • Jonas Brusokas - studentų atstovas.


Atsakingas padalinys

Programų sistemų katedra