Sidebar

Informacinių sistemų inžinerija

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybės: nėra

Kaina: 2248 EUR


Informacinių sistemų inžinerija yra matematikos, verslo, programų sistemų, duomenų bazių, duomenų analitikos kartu su šiuolaikinėmis technologijomis, tokiomis kaip virtualizacija, debesų kompiuterija, socialiniai tinklai ir saugumas, kompetencijų rinkinys. Informacinių sistemų inžinerija – tai ne tik skambus trijų žodžių rinkinys, tai galimybė valdyti pasaulį. Sistema pasižymi savybėmis, kurių atskiri ją sudarantys elementai neturi. Inžinerija – tai disciplina, praktiškai pritaikanti fizikos, chemijos, matematikos, medžiagos mokslo, matematinio modeliavimo, ekonomikos bei praktinės veiklos žinias įvairiose technikos sferose – įrengimų, mašinų ir kitokių įtaisų, technologinių sistemų ir procesų projektavime, kūrime ir jų derinime. Informacinių sistemų inžinerija – tai platesni žinių, gebėjimų ir tyrimų horizontai mėgstantiems informatiką ir norintiems aktyviai dalyvauti pasauliniuose technologijų pažangos procesuose.

Šios programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius nustatyti informacinių sistemų kūrimo ir atnaujinimo tikslus, projektuoti ir kurti šiuolaikines informacines sistemas, taikyti įgytas sprendimų analizės, inovatyvių technologijų panaudojimo, integracijos, tyrimų vykdymo ir duomenų analitikos kompetencijas. Įgytos žinios, gebėjimai ir kompetencijos leis lengvai prisitaikyti prie nuolatinės technologijų pažangos, sėkmingai įsidarbinti ir siekti profesinės karjeros arba tęsti studijas magistrantūroje.

Karjeros galimybės:

Baigusiems šią studijų programą atsiveria puikios karjeros galimybės. Absolventai, baigę studijų programą, gali dirbti:

  • programinės įrangos kūrėjais (Java, C#, C++, C, ir kt.);
  • verslo procesų ir verslo sistemų architektais (AutomationAnywhare, BPMN, RoboTask ir kt.);
  • dirbtinio intelekto sprendimų ir didžiųjų duomenų analitikos specialistais (Cloudera, Amazon ir kt.);
  • vaizdo ir garso (multimedijos) signalų apdorojimo specialistais (OpenCv, Smile, Google Cloud, ir kt.);
  • programėlių išmaniesiems įrenginiams kūrėjais (Android, iOS, Windows).

Studijuoti verta, nes:

  • programa išskirtinė – orientuota į pažintį su verslo procesais, analitika, programų kūrimu ir technologijų taikymu sprendžiant verslo įmonėms kylančius uždavinius.
  • unikalus programos turinys – dvi praktikos po 10 ir 15 kreditų studijų pabaigoje; net 60 kreditų pasirenkamųjų dalykų, leidžiančių gilintis į programavimo, multimedijos, duomenų apdorojimo, verslo procesų analizės klausimus, praktinių gebėjimų ugdymą ir taikymą, o tai yra sėkmingos karjeros modernioje įmonėje garantas.
  • programos dėstytojai – nuolat tobulėjantys, dirbantys pedagoginį ir praktinį darbą projektuose, atliekantys tyrimus verslo ir projektų valdymo, multimedijos, dirbtinio intelekto, optimizavimo, našių skaičiavimų, vaizdų ir garso signalų atpažinimo srityse.