Tarptautiniai projektai

Tarptautiniai mokslo projektai

Projekto

laikotarpis

Programa/oficialus kodas

Projekto pavadinimas

Projekto vadovas

2022-06-01 - 2022-11-15 Sutarties Nr. 2022/8 su Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuru Didinant kibernetinio saugumo supratimą: nematoma skaitmeninių pėdsakų galia Dr. A. Brilingaitė
2021-2024 m. Baltijos mokslinių tyrimų programa, EEE/ S-BMT-21-6 (LT08-2-LMT-K-01-051) Kibernetinio saugumo kompetencijų gerinimas, ADVANCES Dr. A. Brilingaitė
2018-2023 m. COST/CA18231 Microbiome: Statistinio ir mašininio mokymosi metodai žmogaus mikrobiomo tyrimuose (Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies) Dr. V. Marcinkevičius
2020-2022 m. Horizontas 2020/ Projekto numeris 951732 EURO HPC programos pagrindu Nacionalinių kompetencijos centrų steigimas, H2020 Projekto dalyviai – VU Fizikos fakultetas ir Matematikos ir informatikos fakultetas, kuriam atstovauja: P. Treigys, J. Bernatavičienė, G. Tamulevičius, Š. Guobys, A. Grikietė, E. Kutka, R. Naujikas
2020-2024 m. COST/CA19122 Europos tinklas: lyčių pusiausvyra informatikoje  (European Network For Gender Balance in Informatics) Dr. (HP) V. Dagienė, dr. A. Juškevičienė
2019-2023 m. COST/CA18231 Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation Dr. G. Korvel, G. Navickas
       
2020-2021 m.   Nacionalinis HPC kompetencijos centras  Doc. dr. P. Treigys
2018-2020 m. NordPlus Horizontal/
NPHZ-2018/10063
Culturally Diverse Approches to Lerning Mathematics and Conputational Thinking Prof. dr. (HP) V. Dagienė
2017-2020 m. NATO STO IST-141 IST-141-RTG on Exploratory Visual Analytics (28V-159/1.78 SU-710) Dr. V. Marcinkevičius
2016-2020 m. COST/CA15225 FractionalSystems: Frakcinės eilės sistemos – analizė, sintezė ir jų svarba ateities konstravimui (Fractional-order systems - analysis, synthesis and their importance for future design) Doc. dr. G. Tamulevičius, dr. G. Korvel
2016-2020 m.  COST/CA15120 OpenMultiMed: Daugiaskalės sistemos medicinai (Open Multiscale Systems Medicine) Dr. J. Bernatavičienė
2016-2020 m.   COST/CA15124 NEUBIAS: Europos biovaizdų analitikų tinklas plėtojantis gyvybės mokslų vaizdų analizę (A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging Doc. dr. P. Treigys
2015-2019 m.   COST  cHiPSet: Našus modeliavimas ir imitavimas didelių duomenų taikomosioms sistemoms (High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications) Dr. V. Medvedev
2015-2018 m.   COST NESUS: Tvarių itin didelio našumo skaičiavimų tinklas (Network for Sustainable Ultrascale Computing
(NESUS) (IC1305)
Dr. A. Lančinskas
2015-2020 m.  COST Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice (CA15140) Dr. A. Lančinskas
2015-2018 m.   COST BIG-SKY-EARTH: Didelių duomenų era dangaus ir žemės tyrimuose (Big Data Era in Sky and Earth Observation Prof.. dr. O. Kurasova
2016-2019 m. ERASMUS+KA2 /
574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP(2016-3092/001-001)
Bendradarbiavimo doktorantūros mokslinių tyrimų, bendrųjų gebėjimų ugdymo ir akademinio rašymo mokymo srityse gerinimas su Ukrainos regionais Prof. dr. (HP) V. Dagienė
2016-2019 m. ERASMUS+KA2 /
2016-1-DE01-KA203-002910
Intercultural learning in mathematics and science initial teacher education Prof. dr. (HP) V. Dagienė
2018 m. Studijų ir mokslo plėtra: įsijungimo į Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) veiklas 2018-2020 metų veiksmų planą / CERN Lietuvos mokslininkų ir kitų tyrėjų dalyvavimas CERN mokslinių tyrimų programose, projektuose ir kituose renginuose Prof. dr. (HP) A. Juozapavičius
2012-2016 m. Lietuvos-Šveicarijos programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“, Nr. CH-3-ŠMM-01 Asimptotiniai uždaviniai ir jų taikymai Prof. habil. dr. K. Pileckas

Tarptautinės edukacinės programos

Projekto

laikotarpis

Programa/oficialus kodas

Projekto pavadinimas

Projekto vadovas

2016-2019 m.  Erasmus KA2 DocHub: Strateginė partnerystė gerinant Ukrainos regionų doktorantūros mokslinius tyrimus, bendrųjų gebėjimų ugdymą ir akademinio rašymo įgūdžius  Prof. dr. (HP) V. Dagienė