Mokslo skatinimas

VU Senato Mokslo komitetas nuolat priima paraiškas Vilniaus universiteto Mokslo skatinimo fondo paramai gauti:

Remiamos mokslininkų išvykos į užsienyje vykstančius:

  • Tikslinius renginius (parodos, perkeliamųjų gebėjimų mokymai, veiklos pristatymas, ryšių užmezgimas, ekspedicijos, medžiagos rinkimas);
  • Stažuotes, vasaros mokyklas;
  • Mokslines konferencijas.

Remiamas mokslininkų atvykimas:

  • Tarptautinių konferencijų kviestinių pranešėjų;
  • Tyrėjų stažuotės (pirmenybė – jaunų tyrėjų vizitams/stažuotėms);
  • Konsultantų (rengiant bendrus projektus, organizuojant mokslinės kompetencijos mokymus).

Jaunųjų mokslininkų veiklų inicijavimui:

  • Bandomasis vienos iš numatomų Mokslo strateginio fondo (nuostatai rengiami) veiklų kvietimas. Prioritetas – tarpdiscipliniškumas.

Mokslinių straipsnių skelbimas aukšto lygio atviros prieigos leidiniuose:

  • Finansavimas skiriamas įvertinus leidinio IF (angl. Impact Factor), vietą reitingavimo sistemoje.

VU Senato Mokslo komitetas svarsto paraiškas ne dažniau  kaip kartą per mėnesį ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

VU Mokslo skatinimo fondo nuostatai kartu su paraiškos forma.

Paraiškos pristatomos į VU Mokslo ir inovacijų direkciją adresu Universiteto g. 3, 240 kab.

Iškilus klausimams prašome skambinti Irenai Zabalevičienei, tel. (8 5) 268 7068 arba rašyti el. p.

Fakulteto institutų mokslo skatinimo tvarkos

Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašas

Informatikos, Matematikos ir Taikomosios matematikos institutų skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašas