Mokslinė veikla

Šiame skyriuje rasite informaciją apie fakulteto mokslinę veiklą - pristatytos kasmetinės mokslinių tyrimų ir publikacijų ataskaitos ir pastaraisiais metais užsienio leidyklose parengtos fakulteto mokslininkų monografijos.

VU mokslinės veiklos apžvalgą (anglų k.) galima rasti VU tinklalapyje.

Mokslinių tyrimų ir publikacijų ataskaitos

Monografijos

 

Monografijos parengtos užsienio leidyklose Viršelis

R.M.Dudley, R. Norvaiša

Concrete Functional Calculus. Springer, New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 2010

norvaisa

R. Baronas, F. Ivanauskas, J. Kulys

Mathematical Modeling of Biosensors. Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2010

baronas

V. Bagdonavičius, J. Kruopis, M. Nikulin

Non-parametric Tests for Complete Data. Wiley, London, New York, 2011.

Jacket

V. Bagdonavičius, J. Kruopis, M. Nikulin

Non-parametric Tests for Censored Data. Wiley, London, New York, 2011.

bagdonavicius

V. Mackevičius

Introduction to Stochastic Analysis: Integrals and Differential Equations. Wiley, Welwyn, United Kingdom, 2011
mackevicius

L. Giraitis, H. L. Koul, D. Surgailis

Large Sample Inference for Long Memory Processes. Imperial College Press, London, United Kingdom, 2012.
giraitis

 

VU Mokslo skatinimo fondo parama

VU Senato Mokslo komitetas nuolat priima paraiškas Vilniaus universiteto Mokslo skatinimo fondo paramai gauti:

  1.  mokslininkų mobilumui skatinti,
  2.  mokslinių straipsnių skelbimui aukšto mokslinio lygio žurnaluose,
  3.  Vilniaus universiteto organizuojamų tarptautinių mokslo konferencijų kviestinių pranešėjų kelionės ir (arba) nakvynės išlaidoms padengti.

Senato Mokslo komitetas svarsto paraiškas ne dažniau  kaip kartą per mėnesį ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

VU Mokslo skatinimo fondo nuostatus ir paraiškos formą (yra ir intranete) galima rasti čia.

Paraiškas pristatomos į VU Mokslo ir inovacijų direkciją (240 kab.).

Iškilus klausimams prašome skambinti Irenai Zabalevičienei, tel. 268 7068 arba rašyti el. p.

 

Skatinimas už aukšto lygio mokslo pasiekimus

VU MIF Informatikos, Matematikos ir Taikomosios matematikos institutų
skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus laikinasis tvarkos aprašas:

Mokslo premijų tvarka