2021 m. LR Prezidentų vardinių stipendijų konkursas

Baneris puslapiui 36

Švietimo ir mokslo ir sporto ministerija (toliau - Ministerija) informuoja, kad 2021 – 2022 m. m. gabiausi universiteto studentai kaip kasmet galės gauti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardines stipendijas.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, kamieniniam akademiniam padaliniui iki balandžio 13 d. turi pateikti prašymą skirti vardinę stipendiją, mokslo darbų, pranešimų kopijas ir užpildytą kandidato LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos formą.

Pagal LR Prezidentų A. Smetonos, K. Griniaus, A. Stulginskio, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardinių stipendijų nuostatus, Ministerija skirs bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų III-IV kurso programų studentams 200 Eur per mėnesį dydžio stipendijas, o magistro studijų II kurso ir (ar) vientisųjų studijų V-VI kurso – 280 Eur per mėnesį dydžio stipendijas.

Vilniaus universitetas iš viso galės pateikti iki 20 kandidatų stipendijoms gauti:
• Prezidento A. Smetonos vardinei stipendijai galima teikti keturis kandidatus iš humanitarinių mokslų studijų krypčių grupių.
• Prezidento K. Griniaus vardo stipendijai galima deleguoti keturis biomedicinos mokslų (gyvybės mokslų (D) ir sveikatos mokslų (G) krypčių grupių) studentus.
• Prezidento A. Stulginskio vardo stipendijai galima pateikti keturis kandidatus iš fizinių mokslų (fizinių mokslų (C), informatikos mokslų (B), matematikos mokslų (A) krypčių grupių).
• Taip pat galima pateikti keturis kandidatus Prezidento A. Brazausko vardo stipendijai, kuri skiriama socialinių mokslų (socialinių mokslų (J), teisės (K), ugdymo mokslų (M), verslo ir viešosios vadybos (L) krypčių grupių) studentams.
keturis kandidatus J. Žemaičio vardo stipendijai, kuri skiriama technologijos mokslų (technologijų mokslų (F) ir inžinerijos mokslų (E) krypčių grupių) studentams.

Kiekvienu atveju iš keturių kandidatų du turi būti bakalauro būsimųjų 3-4 kursų arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 3-4 kursų studentai bei du magistro būsimojo 2 kurso arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 5-6 kursų studentai.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, kamieniniam akademiniam padaliniui iki balandžio 13 d. Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje turės pateikti užpildytą laisvos formos prašymą skirti stipendiją bei pateikti mokslo darbų, pranešimų kopijas ir užpildytą kandidato LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos formą.

Studijų administravimo skyriui pateikiami šie dokumentai:
1. Studento prašymo skirti vardinę stipendiją kopija;
2. Studento studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, pasirašytas padalinio vadovo;
3. Mokslo darbų, pranešimų kopijos;
4. Studento užpildyta kandidatų, LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos forma.

Vilniaus universiteto atrinkti kandidatai nuo balandžio 27 d. iki gegužės 1 d. skaitmeniniu pavidalu turės pateikti paraiškas ir dokumentus Lietuvos mokslo akademijos nurodytu adresu: http://www.lma.lt/Paraiskos/2021-m-lietuvos-respublikos-prezidentu-vardiniu-stipendiju-konkursas.

Prezidentų vardinių stipendijų nuostatus galima rasti adresu: http://www.lma.lt/lr-prezidentu-vardines-stipendijos.

Turint klausimų dėl Prezidentų vardinių stipendijų, kreipkitės į Studijų administravimo skyriaus Finansinės paramos studentams koordinatorę Jurgitą Alonderytę-Venckienę tel. 219 3235, el. p. ).

PRIDEDAMA:
1. Studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimo pavyzdys, 1 lapas;
2. Kandidatų, LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos forma, 3 lapai.