Prof. Jono Kubiliaus vardinės stipendijos konkursas

2021 03 17 Lempute

Ilgamečio VU Rektoriaus Jono Kubiliaus vardinę stipendiją 2014 m. įsteigė VU MIF ir Asociacija „Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto absolventų draugija Alumni“ (VU MIF ALUMNI). Stipendijos tikslas – paskatinti gabius ir aktyvius VU MIF studentus. Ne mažiau kaip 150 EUR stipendija skiriama pavasario semestrą bent dviem studentams.

Kviečiame teikti kandidatūras prof. J. Kubiliaus vardinei stipendijai gauti. Prašymų lauksime el. paštu iki kovo 31 d.

Studentas, norintis gauti Stipendiją, iki kovo 31 d. VU MIF Studijų skyriui turi pateikti:

• prašymą skirti J. Kubiliaus Stipendiją (Geriausiai besimokančio studento arba Aktyviausio studento). Čia galite rasti prašymo šabloną.
• vykdytos veiklos aprašymą;
• rekomendacijas (neprivaloma);
• kitą faktinę informaciją.

Informacija apie atrankos kriterijus bei kita informacija stipendijos nuostatuose.