Svarbi studijų informacija

2020 06 04 Studentai

Pagal dažniausiai užduodamus klausimus parengėme informacinį skyrių, kuriame rasite reikiamą informaciją ir nuorodas į informacinius šaltinius apie studijas.

ABSOLVENTAMS

Diplomų įteikimas

2021 02 18 Diplomai800x471Kiekvieną semestrą MIF absolventams yra įteikiami bakalauro ir magistrantūros studijų diplomai.

2020/2021 m.m. diplomų teikimo ceremonijų datos:

2021 m. vasario 3 d.
10:00-12:00 virtualus renginys, naudojant platformą „Zoom“. Diplomų ceremonijos vaizdo įrašą galite pamatyti čia
2021 m. birželio 29 d. 9:00-13:00 VU Šv. Jonų bažnyčioje (planuojama).

Alumni

Palaikykime ryšį, sekite MIF naujienas Facebook ir Linkedin.

Taip pat kviečiame visus alumnus prisijungti prie VU Matematikos ir informatikos fakulteto alumnų draugijos.

STUDENTAMS

Informacija pirmakursiams/pradedantiesiems

 

Studijų ir atsiskaitymų tvarkaraštis

Studijų kalendorius

Studijų kokybė

Studijų kokybė priklauso nuo kiekvieno dalininko:

1. Studentas – motyvuotai mokosi, domisi studijomis, teiraujasi apie studijų galimybes, išsako savo nuomonę, pasiūlymus, pastebėjus pažeidimus teikia skundus Ginčų nagrinėjimo komisijai arba Akademinės etikos komisijai.
2. Dėstytojas – atsakingai rūpinasi studijų procesu, supažindina studentus su vertinimo ir atsiskaitymo tvarka ir t.t.
3. Studentų atstovybė – atstovauja, gina ir remia studentų interesus, susijusius su studijų kokybe fakulteto bei universiteto taryboje, studijų programų komitetuose ir kituose padaliniuose. Jeigu norite pateikti skundą dėl įvertinimo ar procedūrinių vertinimo pažeidimų, ginčo atveju, turėtumėte užpildyti formą, esančią eStudentas paskyroje.
4. Studijų programos komitetas – rūpinasi kiekvienos studijų programos turinio kokybe, siekia užtikrinti studijų programos siekinių aktualumą, jų pasiekiamumą bei studijų programos konkurencingumą, derinant suinteresuotųjų šalių nuomonę, jų poreikius ir gerąją praktiką.
5. Studijų skyrius – kokybiškai organizuoja ir efektyviai administruoja studijų procesą.
6. Fakulteto ir universiteto vadovybė – rūpinasi studijoms reikalingais ištekliais, rengia Fakulteto veiklos planus, atsako už skirtingų grupių darbo procesų vienovę.

Daugiau informacijos apie studijų kokybę galite rasti čia.

Jei turite nusiskundimų dėl akademinės bendruomenės narių, dirbančių ar studijuojančių padalinyje, ar padalinio administracijos darbuotojų veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką, reikėtų kreiptis į akademinės etikos komisiją.

Jeigu norite pateikti skundą dėl įvertinimo ar procedūrinių vertinimo pažeidimų, ginčo atveju, turėtumėte užpildyti formą, esančią eStudentas paskyroje (is.vu.lt/e-prašymai/ Skundas). Daugiau informacijos rasite čia.

Studijų programos komitetas

Studijų programos komitetas yra studijų programą (-as) koordinuojantis ir jos (-ų) vykdymą prižiūrintis darinys.

SPK tikslas – užtikrinti studijų programos siekinių aktualumą, jų pasiekiamumą bei studijų programos konkurencingumą, derinant suinteresuotųjų šalių nuomonę, jų poreikius ir gerąją praktiką.

Bakalauro studijų programų komitetai
Magistro studijų programų komitetai

Pažyma apie studijas/studijų rezultatus

Pažymos apie studijas / studijų rezultatus / užsienio kalbą lietuvių arba anglų kalba yra išduodamos studijų skyriuje. Užsisakyti pažymą turėtumėte iš anksto užpildydamas formą eStudentas paskyroje. Pažymą galite atsiimti kitą dieną po užsakymo studijų skyriuje 106 k. arba 108 k. (Naugarduko g. 24).

! Prašome nurodyti pastabose, jeigu:

1. norėtumėte pažymą gauti el. formatu el. paštu.
2. norėtumėte pažymoje papildomos informacijos (pvz.: egzaminų datų; atostogų datų ir pan.).

Pasirenkamieji dalykai

Kada vyksta registracija į pasirenkamuosius dalykus?
• Registracija į pavasario semestro pasirenkamuosius dalykus – per antrąją gruodžio mėn. savaitę.
• Registracija į rudens semestro pasirenkamuosius dalykus – per antrąją gegužės mėn. savaitę.
• Pirmakursiams registracija į pirmo semestro pasirenkamuosius ir BUS dalykus vyksta per pirmas dvi semestro savaites.
Tikslesnės datos pateikiamos VU studijų kalendoriuje.

Kaip galiu užsiregistruoti į pasirenkamąjį dalyką?
Užsiregistruoti į pasirenkamąjį dalyką gali apsilankęs VU informacinėje sistemoje, skiltyje PD registracija. Jei sistema nepateikia pasirinkimų, kreipkis į studijų skyrių el. paštu

Į ką turėčiau kreiptis, jeigu nespėjau laiku užsiregistruoti į pasirenkamąjį dalyką?
Jeigu neužsiregistravai į pasirenkamąjį dalyką per paskirtą laiką, į jį galėsi užsiregistruoti per papildomą registracijai skirtą laiką – pirmas dvi semestro savaites.
Jeigu į pasirenkamąjį dalyką neužsiregistravai praėjus daugiau nei dviem savaitėms nuo semestro pradžios, kuo skubiau kreipkis į studijų skyrių el. paštu Nepasirinkus pasirenkamojo dalyko studijų rezultatuose bus automatiškai įrašoma atitinkamų kreditų skola.

Ką daryti, jeigu negaliu užsiregistruoti į pasirinktą dalyką, nes jame jau užpildytos visos vietos? Ar dalyko dėstytojui sutikus, galima bus užsiregistruoti?
Jeigu kvota užpildyta, reikėtų užsiregistruoti į kitą pasirenkamąjį dalyką, kuriame dar yra vietų. Semestro pradžioje įprastai kelios vietos atsilaisvina, todėl galima persiregistruoti.
Dalyko dėstytojo leidimas nesuteikia teisės užsiregistruoti dalyke, kuriame jau užpildyta kvota. Kvotos yra nustatomos atsižvelgiant į Fakulteto išteklius ir dėstytojų darbo krūvį, todėl keičiamos gali būti tik studijų prodekano, institutų direktorių ir studijų programų komitetų sutarimu.

Ar galiu kartoti kitą pasirenkamąjį dalyką nei tą, už kurį gavau skolą?
Taip, galima pasirinkti kitą pasirenkamąjį dalyką iš tos pačios pasirenkamųjų dalykų grupės savo programoje, jeigu Jūsų pasirinktame dalyke priimtų studentų kvota nėra užpildyta.
Prašymo dalyko kartojimo formą užpildykite VU informacinėje sistemoje, turėtumėte įvardyti dalyką, kurį renkatės ir vietoje kurio dalyko norėtumėte jį lankyti.

Ar galiu pasirinkti pasirenkamąjį dalyką iš kitos studijų programos?
Galimybė pasirinkti dalyką iš kitos studijų programos yra, tačiau tokiam pakeitimui reikalingas individualaus studijų plano sudarymas. VU informacinėje sistemoje turėtumėte užpildyti prašymą dėl individualaus plano sudarymo, įvardyti dalyką, kurį renkatės ir vietoje kurio dalyko norėtumėte jį lankyti bei nurodyti tokio keitimo priežastį. Individualų studijų planą tvirtina studijų programos komitetas ir studijų prodekanas.

Jei pasirinkau papildomą PD ir jo neišlaikiau, ar už jį yra įskaitoma skola?
Taip, kiekvieną dalyką būtina išlaikyti.

Ar galima pasirinkti daugiau pasirenkamųjų dalykų (už daugiau kreditų nei nurodo studijų programa)?
Galima, bet tai galima padaryti pasirašius laisvojo klausytojo sutartį arba susidarius individualų studijų planą ir apmokėjus už papildomus kursus.

Ar galima kartoti kitą PD, jeigu neišlaikytas PD atrodo netinkamas?
Taip, neišlaikytą PD galima keisti kitu, jeigu kitame PD yra likusių laisvų vietų. Reikia pateikti kartojimo prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo) ir įvardyti dalyką, kurį renkatės bei vietoje kurio dalyko norėtumėte jį lankyti.

Prašymo teikimo terminai.

BUS

Kas yra BUS?
Bendrosios universitetinės studijos (BUS) – bakalauro ar vientisųjų studijų dalykai, kurie nepriklauso jokiai programai ir yra skirti ugdyti veiklius, kūrybingus, atvirus ir tolerantiškus, plataus akiračio ir atsakingus savo šalies ir šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius praeities pasiekimus, šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius galimas ateities perspektyvas.

Ar mano studijų programoje yra numatytas BUS dalykas?
Jeigu tu studijuoji bakalauro ar vientisųjų studijų programoje, BUS dalykai yra tavo programos dalis. Jie turi sudaryti ne mažiau kaip 15 kreditų tavo programos apimties.

Ar galima vietoj BUS dalyko rinktis pasirenkamąjį dalyką?
Jeigu tavo studijų programoje nėra numatyta daugiau nei 15 kreditų BUS dalykų, nei vieno BUS dalyko kitu dalyku pakeisti negalima.

Kada reikia pasirinkti BUS?
Jei BUS dalykas numatytas rudens semestre – registracija prasideda gegužės mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gegužės 15 d. Papildoma registracija vyksta rugsėjo mėn. pirmas dvi savaites.
Jei BUS dalykas numatytas pavasario semestre – registracija prasideda gruodžio mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gruodžio 15 d. Papildoma registracija vyksta vasario mėn. pirmas dvi savaites.

Kur reikia registruotis į BUS?
Registracija į BUS dalykus vyksta VU IS (registracijos/BUS registracija).

Kokie BUS dalykai bus siūlomi kitame semestre?
Kiekvienam semestrui sudaromas naujas BUS dalykų sąrašas. Patikrinti, kurie dalykai bus siūlomi kito semestro metu gali BUS tinklapyje.

Ką daryti, jei nepasirinkau BUS?
Užsiregistruoti į BUS dalyką galima per papildomą registracijos terminą – pirmas dvi semestro savaites. Pasibaigus papildomai registracijai – reikia kreiptis į MIF Studijų skyrių el. paštu
Nepasirinkus BUS dalyko iki galutinio BUS dalyko atsiskaitymo (egzamino), semestro pabaigoje studijų rezultatuose bus automatiškai įrašoma atitinkamų kreditų skola.

Ką daryti, jeigu negaliu užsiregistruoti į BUS, nes jame jau užpildytos visos vietos? Ar dalyko dėstytojui sutikus, galima bus užsiregistruoti?
Jeigu kvota užpildyta, reikėtų užsiregistruoti į kitą BUS, kuriame dar yra vietų. Semestro pradžioje įprastai kelios vietos atsilaisvina, todėl galima persiregistruoti.
Dalyko dėstytojo leidimas nesuteikia teisės užsiregistruoti dalyke, kuriame jau užpildyta kvota. Kvotos yra nustatomos atsižvelgiant į Fakulteto išteklius ir dėstytojų darbo krūvį, todėl keičiamos gali būti tik studijų prodekano, institutų direktorių ir studijų programų komitetų sutarimu.

Ar galima kartoti kitą BUS, jeigu neišlaikytas BUS neatrodo tinkamas?
Taip, neišlaikytą BUS galima keisti kitu, jeigu kitame BUS yra likusių laisvų vietų. Reikia pateikti kartojimo prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo) ir nurodyti, kurį dalyką vietoje kurio dalyko norėsite kartoti. Prašymo teikimo terminai.

Skola, akademinė skola ir dalykų kartojimas/eksternas

Studijuojančiajam, neišlaikius dalyko egzamino perlaikymo (t. y. gavus žemesnį nei 5 balai įvertinimą), yra fiksuojama skola. Skolą panaikinti galima 3 variantais:

1. DALYKO KARTOJIMAS. Studentas lanko dalyko užsiėmimus kartu su žemesnio kurso studentais, individualiai susiderinus tvarkaraštį. Kad dalyko kartojimas būtų įskaitytas, reikia pateikti kartojimo prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo) ir nurodyti prašyme dalyką, kurį kartosite. Prašymo teikimo terminai.
Kai prašymas bus įvykdytas, Jūsų studento paskyroje matysis įsakymas dėl dalyko kartojimo ir nurodyta mokėtina suma už dalyko kartojimą. Ją turėtumėte sumokėti per pirmą mėnesį nuo semestro pradžios.

2. DALYKO LAIKYMAS EKSTERNU (tik su dėstytojo sutikimu). Studentas savarankiškai mokosi dalyką ir atvyksta tik į dalyko egzaminą ir perlaikymą. Kad dalykas būtų įskaitytas, reikėtų pasiteirauti dėstytojo dėl galimybės dalyką atsiskaityti atvykus tik į egzaminą ir dėstytojo patvirtinimą el. paštu persiųsti . Taip pat reikia pateikti dalyko kartojimo eksternu prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo eksternu) ir nurodyti prašyme dalyką, kurį laikysite eksternu. Prašymo teikimo terminai.
Kai prašymas bus įvykdytas, Jūsų studento paskyroje matysis įsakymas dėl dalyko kartojimo ir nurodyta mokėtina suma už dalyko kartojimą. Ją turėtumėte sumokėti per pirmą mėnesį nuo semestro pradžios.

3. DALYKO KEITIMAS KITU (tik bendrųjų universitetinių studijų/ pasirenkamojo dalyko atveju). Jeigu dalykas nebevykdomas ar yra kitų svarbių priežasčių, dalyką galima keisti kitu. Studentas lanko dalyko užsiėmimus kartu su žemesnio kurso studentais, individualiai susiderinus tvarkaraštį. Kad dalyko kartojimas būtų įskaitytas, reikia pateikti kartojimo prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo) ir nurodyti prašyme, kurį dalyką vietoje kurio dalyko norėsite kartoti. Prašymo teikimo terminai.
Kai prašymas bus įvykdytas, Jūsų studento paskyroje matysis įsakymas dėl dalyko kartojimo ir nurodyta mokėtina suma už dalyko kartojimą. Ją turėtumėte sumokėti per pirmą mėnesį nuo semestro pradžios.

Studijuojančiajam, pakartojus iš naujo dalyką (modulį), perlaikius pirmą kartą dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo ar dalyką (modulį) pakeitus kitu dalyku, ir neišlaikius dalyko (modulio), o vėliau neišlaikius ir perlaikymo, yra fiksuojama akademinė skola, kuri yra likviduojama analogiškais skolos likvidavimo būdais. 

Gretutinės studijos

Studijų programos keitimas

Pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopų studentai turi galimybę keisti savo studijų programą į kitą, jeigu yra iš esmės įvykdę naujos studijų programos pirmojo semestro reikalavimus, t. y. jeigu asmens studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų. Tokie programų skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi, o juos leidžiama likviduoti per vienerius metus.

Norintys keisti studijų programą studentai neturi turėti akademinių skolų ir 15 d. prieš semestro pradžią turi parašyti prašymą dėl studijų programos keitimo. Prašymo teikimo terminai.

Gavęs prašymą MIF studijų skyrius parengia individualų perėjimo studijų planą ir pateikia jį SPK. SPK apsvarsto norinčiojo keisti studijų programą prašymą, priima sprendimą dėl galimybės pereiti ir dėl individualaus plano sudarymo.

Keisti studijų programą, neprarandant valstybės finansavimo, galima toje pačioje studijų krypčių grupėje. Tais atvejais, kai naujos studijų programos norminė studijų kaina yra didesnė už esamos studijų programos kainą, kainų skirtumą turi padengti programą norintis keisti studentas.

Keičiant studijų programą, nutraukiama esama ir sudaroma nauja studijų sutartis.

Akademinės atostogos / studijų stabdymas

Studijų sustabdymas ar akademinės atostogos – tai būdai nenutraukti studijų Universitete, o laikinai jas pristabdyti. Studijų stabdymo galimybė yra suteikiama išskirtiniais atvejais dėl svarbių priežasčių. Studijų stabdymo galimybę suteikia studijų prodekanas. Studentas turi pateikti prašymą pagal nurodytus terminus. Teikiant prašymą dėl studijų stabdymo reikia susisiekti su studijų prodekanu telefonu ir gavus jo leidimą pranešti el. paštu (CC ).

2021 02 18 Studiju stabdymas

Studijų nutraukimas

Dažnai noras nutraukti studijas yra susijęs ne tik su studijų procesu, bet ir socialine aplinka, gebėjimu derinti studijas ir asmeninį gyvenimą ar darbą. Matematikos ir informatikos fakultetas suteikia galimybes, kurios gali pagelbėti skirtingose situacijose. Prieš nusprendžiant, paskambink ar parašyk mums arba 85 219 3055.

Apsisprendus nutraukti studijas, reikėtų užpildyti prašymą (VU IS/eprašymai/laisvos formos prašymas). Prašyme reikėtų nurodyti datą, nuo kurios dienos norėtumėte nutraukti studijas ir studijų nutraukimo priežastį.

Primename, kad studentams, nutraukusiems studijas savo noru arba pašalintiems iš aukštosios mokyklos valstybės biudžeto, lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą. Plačiau rasite čia.

Nutraukus studijas universitete reikėtų nepamiršti atsiskaityti su universitetu. Atsiskaitymo su universitetu tvarka.

Individualus studijų planas

Individualus studijų planas – iš anksto nustatytas studijuojamų dalykų (modulių) ir jų atsiskaitymo individualus išdėstymas semestro (metu). Į individualų studijų planą taip pat gali būti įtraukti studento poreikius atitinkantys nauji studijų dalykai (moduliai) keičiant studijų programoje numatytus studijų dalykus (modulius). Individualus studijų planas gali būti ilgesnis nei numatyta studijų programos trukmė, tačiau privalo atitikti Lietuvos Respublikos ŠMSM numatytus reikalavimus.

Studentas teikia prašymą studijų skyriui pagal nustatytus terminus. Studijų skyrius sudaro preliminarų individualų studijų planą, kurį teikia studijų programos komitetui. SPK svarsto ir priima sprendimą dėl individualaus studijų plano. Vėliau šį planą tvirtina studentas, studijų prodekanas ir SPK pirmininkas. Šis procesas gali trukti nuo 1 iki 4 savaičių, todėl prašymą reikėtų pateikti kuo anksčiau.

Ištęstinės studijos

Ištęstines studijas siūlo šios magistrantūros programos:

1. Modeliavimas ir duomenų analizė (2,5 metų)
2. Programų sistemos (3 metai)

Įstojus į nuolatinę studijų programos formą ir norint pereiti į ištęstinę formą, reikia pateikti prašymą. Prašymo teikimo terminai.

Baigiamieji ir kiti rašto darbai

Kursinių ir baigiamųjų darbų rašymas yra svarbi studijų proceso dalis. Šie darbai padeda įsisavinti žinias, ugdo gebėjimą įgytas žinias taikyti konkrečioje situacijoje, kritinį ir analitinį mąstymą, kūrybiškumą, gebėjimą rinkti ir apdoroti informaciją, panaudoti naujausią mokslinę medžiagą.

Kursiniai darbai, kursinių darbų projektai, mokslo tiriamieji darbai, mokslo tiriamųjų darbų projektai yra pasirengimas baigiamojo darbo rašymui.

Įprasta studentų rašto darbų vykdymo schema:

2021 02 18 Rasto darbai

Rašto darbo temos ir vadovo pasirinkimas

Šiame etape studentui svarbu pasirinkti dominančią temą ir ją suderinti su darbo vadovu. MIF internetinėje svetainėje studijų programos skiltyje yra skelbiamas darbo temų sąrašas. Studijų programos administratorė informuoja studentus apie skelbiamą temų sąrašą bei registracijos tvarką el. paštu.

Tik sutarus su vadovu, temą galima užregistruoti. Temos registravimas vyksta persiuntus dėstytojo sutikimo laišką studijų programos administratorei (nuoroda) laiške nurodant darbo temos pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis, studijų programą ir darbo vadovą. Registracija vyksta MIF Rašto darbų tvarkoje nurodytomis datomis.

DUK

Iki kada galiu keisti rašto darbo (kursinio, baigiamojo) temą ir vadovą?
Studentas darbo temą ir/ar darbo vadovą gali pakeisti iki semestro vidurio.

Iki kada galiu keisti, koreguoti, patikslinti rašto darbo temą?
Temą galite koreguoti likus vienai darbo dienai iki rašto darbo pristatymo dienos.

Ar galima vieną rašto darbą (kursinį, baigiamąjį) rašyti dviese?
Galima, jei leidžia studijų programos komitetas ir darbo vadovas.

Ar galima rinktis rašto darbą tokia pat tema, kokią jau yra pasirinkęs kitas studentas?
Galima, jei leidžia darbo vadovas.

Kaip susitarti su dėstytoju, kai jam parašau užklausą dėl temos ir vadovavimo, o negaunu atsakymo?
Pasitikrinkite, ar el. laišką parašėte iš VU suteikto el. pašto. Jeigu rašote ne iš VU suteikto el. pašto – dėstytojas negali jūsų identifikuoti, todėl turi teisę jo net neskaityti. Jeigu niekaip nepavyksta susisiekti su darbo vadovu, būtinai informuokite studijų programos administratorę.

Individualios konsultacijos su darbo vadovu
Kai tema ir darbo vadovas užregistruotas, prasideda darbo rašymo procesas. Prieš pradedant rašyti darbą, svarbu perskaityti darbo metodinius reikalavimus – juos rasite dalyko apraše (estudento paskyroje). Metodiniai nurodymai pažymi darbo apimtį, apipavidalinimą, turinio reikalavimus, metodines rekomendacijas. Šiuos reikalavimus ir darbo turinį turėtumėte aptarti pirmo susitikimo su darbo vadovu metu ir susiplanuoti darbo eigą bei konsultacinius susitikimus. Rekomenduojame su darbo vadovu susitikti bent kas 1-2 savaites.

MIF rašto darbams skirtas titulinis lapas (nuoroda).
MIF rašto darbų tvarka.

Nepavyksta susisiekti su darbo vadovu, gal galite duoti man mobilųjį jo telefono numerį?
Dėstytojų kontaktai yra nurodyti VU telefonų knygoje (vu.lt/kontaktai). Jeigu niekaip nepavyksta susisiekti su darbo vadovu, būtinai informuokite studijų programos administratorę.

Galutinio rašto darbo pateikimas
Pabaigtą darbą studentai pateikia Studijų skyriui nurodytu formatu. Reikėtų pasitikrinti, ar darbo temos pavadinimas nepasikeitė nuo užregistruotos darbo temos. Jeigu pavadinimas nežymiai keitėsi, pakoreguotą darbo temos pavadinimą reikia atsiųsti el. paštu studijų programos administratorei (nuoroda), kuri pakeis darbo temos pavadinimą sistemoje.
Darbų pristatymo terminai:
• Baigiamuosius darbus studijuojantieji pristato bent 10 dienų iki gynimo datos.
• Kitus rašto Darbus studijuojantieji pristato bent 7 dienos iki gynimo datos.

Kaip įrišti rašto darbą (jeigu teikiamas popierinis darbo variantas)?

1. Jei tai kursinis darbas, praktikos ataskaita, mokslo tiriamasis darbas – užtenka įrišti į segtuvą.
2. Jei tai baigiamasis darbas, rekomenduojama įrišti taip, kad lapų pakeisti nebūtų galima, pvz., spirale, termo ar kietu įrišimu.

Ar galiu pats koreguoti temą, prisijungęs prie VUIS „Rašto darbų (RD) temų ir vadovų administravimo“?
Ne, pakoreguotą darbo temos pavadinimą reikia atsiųsti el. paštu studijų programos administratorei (nuoroda), kuri pakeis darbo temos pavadinimą.

Rašto darbo gynimas komisijoje
Pateikus rašto darbą, darbo vadovas įvertina darbą arba suteikia leidimą darbą gintis komisijoje (jeigu toks gynimas numatytas dalyko apraše). Baigiamojo darbo gynimas vyksta viešai (išskyrus Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatuose numatytas išimtis) Komisijos posėdyje SPK nustatyta tvarka.
Informacija apie gynimo eigą ir pristatymo trukmę studentams pateikiama el. paštu.

Praktika

Tarptautiniai manai

VISIEMS

Laisvieji klausytojai

Norinčius studijuoti papildomus studijų dalykus ir patobulinti matematikos ar informatikos mokslų žinias, kviečiame užsiregistruoti į siūlomus kursus.

2020/2021 m.m. kursų sąrašas.

Norint užsiregistruoti į kursus, reikėtų pateikti užpildytą el. prašymą (nuoroda – prašymas dėl leidimo dalyką laikyti kaip klausytojui) el. paštu . Prašymai teikiami iki vasario 4 d. pavasario sem. studijų dalykams arba
iki rugsėjo 1 d. rudens sem. studijų dalykams.

Kursai yra mokami. Kursų kainos priklauso nuo studijų programos metinės kainos, tikslios kursų kainos reikėtų teirautis el. paštu

Sėkmingai užbaigus kursą/-us išduodama akademinė pažyma apie įgytus studijų rezultatus.

MIF studijų atnaujinimas

Jeigu anksčiau studijavai MIF, tačiau studijų neužbaigei, gali atnaujinti savo studijas valstybės nefinansuojamoje vietoje ir sėkmingai užbaigus gauti diplomą. Norint atnaujinti studijas, reikėtų pateikti studijų atnaujinimo prašymą – Studijų atnaujinimas po pašalinimo el. paštu . Prašymai teikiami iki vasario 3 d. pavasario sem. studijų dalykams arba iki rugpjūčio 31 d. rudens sem. studijų dalykams. Pateikus prašymą, studentui sudaromas individualus studijų planas, kurį patvirtina studijų prodekanas ir studijų programos komitetas.

Pažyma apie studijų rezultatus

Studentams, studijas nutraukusiems anksčiau, Studijų skyrius gali išduoti akademinę pažymą (su studijų rezultatais). Prašome kreiptis el. p. .

Kitos pažymos, susijusios su studijomis pašalintiems ir baigusiems VU studentams išduodamos VU Informacinių technologijų paslaugų valdymo skyriuje (Saulėtekio al. 9, Vilnius). Šios pažymos išduodamos vadovaujantis Senato komisijoje patvirtinta tvarka.