Aktuali informacija absolventams

2021 01 19 Aktuali informacija studentams1920x634

Mieli absolventai,

studijų baigimo šventė vyks vasario 3 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Kviečiame visus prisidėti prie džiugios šventės nuotaikos kūrimo ir pateikti iki sausio 31 d. savo nuotrauką, kurią būtų galima parodyti virtualios šventės metu: įkelti nuotrauką.

Kadangi vasario 3 d. 10 val. studijų baigimo šventė vyks nuotoliniu būdu, jos metu diplomų įteikti negalėsime. Siūlome kelis diplomo atsiėmimo variantus ir kviečiame pasirinkti jums tinkamiausią: diplomo atsiėmimas.

ATSISKAITYMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETU

Sėkmingai baigus studijas ir norint gauti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su Universitetu. Atsiskaitymo su Universitetu procedūros apibrėžtos Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universiteto tvarkoje (2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. R-440).

Universiteto padaliniai, su kuriais reikia atsiskaityti, jei jiems absolventai yra skolingi, yra šie:

  • Universiteto biblioteka (grąžinti knygas, kt.);
  • Universiteto Bendrųjų reikalų direkcijos Būsto skyrius (atsiskaityti už apgyvendinimą VU bendrabutyje);
  • Vilniaus universiteto Studentų atstovybė. Grąžinti studento pažymėjimo nereikia, pažymėjimas nebegalios baigus studijas. Šis atsiskaitymas vyksta automatiškai – papildomų veiksmų imtis nereikia;
  • Tarptautinių ryšių skyrius (pagal galiojantį Absolventų ir studijas nutraukiančių studentų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarkos aprašą, studentai norėdami atsiskaityti su TRS, privalo elektroniniame laiške nurodyti vardą, pavardę, studento knygelės Nr. (LSP) ir fakultetą. Kreiptis el. paštu: arba );
  • Studentų paslaugų ir karjeros centras (jeigu vykote į Erasmus praktiką ir dar neatsiskaitėte);
  • Fakulteto administracija (įvykdyti finansinius ir akademinius įsipareigojimus, jeigu dar neatlikote). Šis atsiskaitymas vyksta automatiškai.

Absolventai, turintys įsiskolinimų, atsiskaityti su Universiteto padaliniais privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos jų studijų baigimo dienos.

Neatsiskaičiusiems su Universiteto padaliniais negali būti išduodamas diplomas.

Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į MIF Studijų skyrių tel. +370 5 219 3055 arba el. p.

Matematikos ir informatikos fakulteto Studijų skyrius