Disertacijos gynimas: „Baigtinių tūrių kintamųjų krypčių schemos hibridinės dimensijos šilumos laidumo modeliams“

2022 m. birželio 6 d. 16 val. VU Matematikos ir informatikos fakulteto Jono Kubiliaus vardo (102 aud.) auditorijoje (Naugarduko g. 24) vyks Vytenio Šumsko matematikos krypties disertacijos viešas gynimas.

Disertacijos tema – "Finite volume ADI schemes for hybrid dimension heat conduction models” (liet. „Baigtinių tūrių kintamųjų krypčių schemos hibridinės dimensijos šilumos laidumo modeliams“).

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Raimondas Čiegis.

Mokslinė konsultantė – prof. dr. Olga Štikonienė.

Detalesnė informacija ir disertacija skelbiama adresu: https://www.vu.lt/naujienos/ivykiu-kalendorius/20220606#11355

Kviečiame stebėti disertacijos gynimą nuotoliniu būdu pasinaudojant nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMxZjQ2NjctMWQ4OC00MjhmLThlNmUtYzgwM2I4ODNjYjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2269f98f28-ef4a-4628-97f7-4454e85162d5%22%7d

2022-05-20