VU Tarybos narių rinkimai

Data: lapkričio 4-5 d. nuo 9 iki 16 val.

Vieta: Matematikos ir informatikos fakultetas

Balsavimas Matematikos ir informatikos fakultete vyks:

208 kabinetas, Naugarduko g. 24, Vilnius;

511 kabinetas, Didlaukio g. 47, Vilnius;

207 kabinetas, Akademijos g. 4, Vilnius.

VU Taryba yra vienas iš trijų VU valdymo organų, kuris sprendžia strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus: tvirtina organizacijos biudžetą ir strategiją, sprendžia dėl universiteto veiklos krypčių, valdomos infrastruktūros, investicijų bei plėtros. Vienas pirmųjų naujosios Tarybos darbų – rektoriaus rinkimai.

Kandidatai į vidinius VU Tarybos narius:

Humanitarinių mokslų sritis

Paulius Vaidotas Subačius

Rita Šerpytytė

Jurgita Verbickienė

Socialinių mokslų sritis

Vytautas Dikčius

Rimvydas Skyrius

Rūta Žiliukaitė

Medicinos ir sveikatos mokslų sritis

Jelena Čelutkienė

Eugenijus Lesinskas

Gamtos mokslų srities biochemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, biologijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos kryptys

Saulius Klimašauskas

Juozas Rimantas Lazutka

Aurelija Žvirblienė

Gamtos mokslų srities matematikos, fizikos, chemijos, astronomijos, informatikos kryptys arba technologijos mokslų sritis

Valentina Dagienė

Mindaugas Mačernis

Konstantinas Pileckas

Arūnas Ramanavičius

Kandidatai į išorinius VU Tarybos narius:

Humanitarikos, kultūros ir meno sritis

Emilija Banionytė

Rolandas Barysas

Aurelijus Katkevičius

Sigitas Narbutas

Skaidra Trilupaitytė

Teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų sritis

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė

Mykolas Katkus

Česlav Okinčic

Tomas Palšis

Diana Vilytė

Aukštųjų technologijų, susijusių su biomedicinos mokslais, sritis

Algimantas Blažys

Eglė Radzevičienė

Aukštųjų technologijų, susijusių su matematikos, fizikos, chemijos ir informatikos mokslais, sritis

Antanas Marcinonis

Jovita Nenortaitė

Elena Vengrienė

Augustinas Vizbaras

Su kandidatų motyvacija ir interesų deklaracijomis galite susipažinti čia.