Sidebar

Skelbiamas konkursas MIF dekano (-ės) pareigoms eiti

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas skelbia konkursą Matematikos ir informatikos fakulteto dekano (-ės) pareigoms eiti (2023 m. sausio 13 d. Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos nutarimas Nr. (1.5 E) 110000-TPN-3). Kadencijos pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Matematikos ir informatikos fakulteto dekaną (-ę) iš akademiniuose šakiniuose padaliniuose ir kituose akademiniuose organizaciniuose padaliniuose iškeltų ir savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų VU Statuto ir Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui.

Dekanu (-e) gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Vilniaus universiteto statute keliamus reikalavimus.

Tarnybinis atlyginimas: 4094 Eur (neatskaičius mokesčių) bei papildomos priemokos ir premijos pagal Vilniaus universitete galiojančią atlygio sistemą. Su apmokėjimu už papildomus darbus bei skatinimo tvarka galite susipažinti čia.

Konkurse į dekano pareigas gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys mokslo daktaro laipsnį, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties, atitinkantys kamieninio padalinio vadovui Vilniaus universiteto statute keliamus reikalavimus, dekano pareigų kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekę įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos.

Kandidatuoti į dekano pareigas negali asmenys, dvi kadencijas iš eilės iki vykdomų rinkimų ėję Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dekano pareigas.

Kandidatų į Matematikos ir informatikos fakulteto dekanus dokumentų priėmimas vyksta nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. vasario 23 d. Visus pareiškinius dokumentus pretendentas turi pateikti Fakulteto rinkimų komisijai užklijuotame voke:

asmeniškai rinkimų komisijos pirmininkui Šarūnui Repšiui (Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko g. 24, Vilnius, 418 kab., tel. +370 5 2193050), arba rinkimų komisijos nariui Viktor Medvedev (Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Akademijos g. 4, Vilnius, 613 kab., tel. +370 5 2109310).
arba išsiųsti paštu (adresu: Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto rinkimų komisijai, Naugarduko g. 24, Vilnius LT-03225), ant voko užrašant tekstą: „Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto rinkimų komisijai dokumentai konkursui eiti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dekano pareigas“.
arba išsiųsti per kurjerių tarnybą (adresu: Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto rinkimų komisijai, Naugarduko g. 24, Vilnius LT-03225), ant voko užrašant tekstą: „Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto rinkimų komisijai dokumentai konkursui eiti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dekano pareigas“.

Svarstomi tik dokumentai, gauti iki skelbime nurodyto termino. Pasibaigus pranešime nurodytam terminui, pretendentų pareiškiniai dokumentai nepriimami. Pretendentui patvirtinimas apie gautus dokumentus išsiunčiamas elektroniniu paštu.

Pretendentai Matematikos ir informatikos fakulteto dekano pareigoms užimti Matematikos ir informatikos fakulteto rinkimų komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse (prašyme būtina nurodyti el. pašto adresą ir kitus kontaktinius duomenis);
2. pretendento gyvenimo aprašymą (CV), kuriame būtina nurodyti turimą pedagoginę ir vadybinę patirtį;
3. pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. pretendentui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
5. pretendento veiklos, jį išrinkus dekanu, programą (iki 2 psl.);
6. pretendento deklaraciją dėl interesų konflikto atskleidimo (priedas Nr. 1);
7. kitus dokumentus, kurie, pretendento nuomone, galėtų būti svarbūs dalyvaujant konkurse.

VU Matematikos ir informatikos fakulteto dekano rinkimų organizavimo grafikas:

Data

Veiksmai

2023 m. vasario 1 d. – vasario 23 d.

Terminas pretendentų pareiškiniams dokumentams pateikti.

2023 m. vasario 24 d.

Skelbiamas išsikėlusių kandidatų sąrašas Fakulteto interneto svetainėje.

2023 m. vasario 27 d. – kovo 3 d.

Organizuojami vieši kandidatų debatai ir diskusijos su fakulteto bendruomene.

2023 m. kovo 10 d.

Vyksta dekano rinkimai fakulteto viešajame Tarybos posėdyje, Naugarduko g. 24, Vilnius.

2023 m. kovo 13 d.

Fakulteto rinkimų komisija skelbia Fakulteto interneto svetainėje dekano rinkimų rezultatus.

 

Dekano pareigybę, atsakomybes, funkcijas reglamentuoja Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatų IV skyrius, Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dekano rinkimų tvarkos aprašas.

Dekano rinkimus organizuos Vilniaus universiteto Centrinės rinkimų komisijos patvirtinta Matematikos ir informatikos fakulteto rinkimų komisija.

Matematikos ir informatikos fakulteto rinkimų komisijos pirmininkas: dr. Šarūnas Repšys

Kontaktai: Naugarduko g. 24, 418 kab., tel. +370 5 2193086,
el. paštas: .

Nariai:

dr. Viktor Medvedev

Kontaktai: Akademijos g. 4, 613 kab., tel. +370 5 2109310,
el. paštas: ;

Anastasija Volkova (studentų atstovė).

2023-01-16

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos