MIF diplomų teikimo ceremonija

Mieli absolventai, dėstytojai, bendruomenės nariai,

maloniai kviečiame dalyvauti iškilmingoje diplomų įteikimo ceremonijoje birželio 23 d. VU Šv. Jonų bažnyčioje (Universiteto g. 3, Vilnius). Šventės metu Matematikos ir informatikos fakulteto absolventus sveikins universiteto ir fakulteto vadovai, dėstytojai, alumnai, studentai, absolventams bus įteikti bakalauro ir magistrantūros kvalifikacinį laipsnį suteikiantys diplomai.

2022 06 01 Diplomu teikimas380x2509 val. – 10:30 val. Diplomų teikimo ceremonija vyks šių studijų programų absolventams lietuvių/ anglų k.:

Bioinformatika (bakalauras)

Informatika (bakalauras)

Informatika (magistras)

Matematika ir matematikos taikymai (bakalauras)

Matematika (magistras)

Programų sistemos (magistras)

11 val. – 13:00 val. Diplomų teikimo ceremonija vyks šių studijų programų absolventams lietuvių k.:

Ekonometrija (bakalauras)

Finansų ir draudimo matematikos (bakalauras)

Informacinių sistemų inžinerija (bakalauras)

Programų sistemos (bakalauras).

DĖMESIO!

Atsiėmus diplomą absolventai turės pasirašyti diplomų įteikimo žurnale. Atsiskaityti su universitetu absolventai turi iki birželio 17 d. Daugiau informacijos rasite čia.

Maloniai prašome absolventų, kurie neplanuoja dalyvauti įteikimo ceremonijoje pranešti studijų skyriui iki birželio 17 d. (). Nedalyvavę ceremonijoje absolventai savo diplomą galės atsiimti studijų skyriuje nuo birželio 27 d. iš anksto sutartu metu. Diplomai Fakultete bus saugomi vienerius metus.

2022-06-01