Sidebar

Būsimi magistrantūros studentai kviečiami teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

Vilniaus universitetas (VU) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ kviečia būsimuosius VU Gyvybės mokslų centro, Chemijos ir geomokslų fakulteto, Medicinos fakulteto bei Matematikos ir informatikos fakulteto magistrantūros studijų pirmo kurso studentus teikti paraiškas įmonės stipendijoms gauti.

2022 m. rugsėjį magistrantūros studijas šiuose fakultetuose pradedantys studentai turės galimybę gauti 1800 eurų vertės stipendijas, kurios skiriamos vieniems mokslo metams (stipendija mokama lygiomis dalimis kas mėnesį). Studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus 2 metus, nepablogėjus jų studijų rezultatams, iš viso skiriama iki 3600 eurų stipendija. Studentai taip pat turės galimybę rengti baigiamuosius magistro darbus bendrovėje „Thermo Fisher Scientific Baltics“.

Skiriant stipendiją įvertinami studento studijų rezultatai ir pažangumas (bakalauro baigiamojo darbo (egzaminų) įvertinimas ir studijų pagrindinės studijų krypties (šakos) dalykų svertinis vidurkis ne mažiau kaip 8 balai), motyvacija ir praktiniai tiriamojo darbo įgūdžiai. Studentas, gavęs vardinę „Thermo Fisher Scientific“ stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios nacionaliniuose arba VU teisės aktuose numatytos stipendijos.

Paraiškas būsimi magistrantūros studijų pirmo kurso studentai turi pateikti iki 2022 m. liepos 31 d. imtinai.

Konkursui studentai el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:

  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • motyvacinį laišką, nurodant ne daugiau nei 3 dominančias mokslo grupes, kuriose siektų rengti baigiamąjį darbą (visos siūlomos grupės ir jų tyrimų kryptys nurodytos stipendijos skyrimo 2022–2023 mokslo metams konkurso sąlygose);
  • bakalauro diplomo ir jo priedėlio kopijas;
  • brandos atestato priedo kopiją (brandos egzaminų rezultatus);
  • kitus studento studijų pasiekimus, visuomeninės ir (ar) mokslinės veiklos (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan.), jei yra, pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas;
  • rekomenduojančio VU padalinio darbo vadovo ar grupės vadovo arba darbovietės vadovo rekomendacija būtų privalumas.

Dokumentus prašome siųsti VU Studijų administravimo skyriui (el. paštu ) ir „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu ), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovą Edviną Stankevič el. paštu arba į VU finansinės paramos studentams koordinatorę Jurgitą Alonderytę-Venckienę el. paštu .

Su „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardinės stipendijos skyrimo 2022–2023 mokslo metams konkurso sąlygomis galite susipažinti čia.

2022-05-09

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos