Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos Respublikos Prezidentų vardo stipendijoms gauti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia  gabiausius Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus teikti paraiškas Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardinėms stipendijoms (toliau – Stipendija) gauti.

2022 04 01 Auditorija380x250Stipendija skiriama talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir meninėje veikloje pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams.

Stipendija skiriama vieneriems studijų metams:

  • pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų III-IV kurso studentams skiriama 200 Eur per mėnesį dydžio stipendija;
  • antrosios pakopos II kurso ir vientisųjų studijų V-VI kurso studentams – 280 Eur per mėnesį dydžio stipendija.

Prašymus teikti gali studentai šiuo metu studijuojantys:

  • bakalauro studijų II ir III kurse;
  • vientisųjų studijų II-V kursuose (išskyrus baigiamąjį vientisųjų studijų kursą);
  • magistrantūros studijų I kurse.

Studentai, pretenduojantys gauti Stipendiją, iki balandžio 11 d. Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje turi užpildyti „Laisvos formos prašymą“ ir pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą nustatytos formos kandidatų, LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos formą;
  • publikuotų mokslo darbų, konferencijose skaitytų pranešimų kopijas ar kitų mokslinę, visuomeninę ir meninę veiklą įrodančių dokumentų kopijas.

Kamieninis akademinis padalinys, atsižvelgęs į ypač gerus studijų, mokslinės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, atrinks kandidatus ir visus reikiamus dokumentus Studijų administravimo skyriui pateiks iki balandžio 15 d. Universiteto sudaryta komisija iki balandžio 22 d. sudarys galutinį Vilniaus universiteto kandidatų sąrašą. Atrinkti kandidatai iki balandžio 25 d. bus informuojami Vilniaus universiteto suteiktu elektroniniu paštu.

Nuo balandžio 25 d. iki gegužės 1 d.  Vilniaus universiteto atrinkti kandidatai turės pateikti paraiškas ir dokumentus skaitmenine forma Lietuvos mokslo akademijos nurodytu adresu. Registracijos metu reikės užpildyti elektroninę paraišką bei PDF, arba dokumentų rinkinius ZIP archyvo formatu įkelti šiuos dokumentus:

  • pažymą apie paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus;
  • studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, pasirašytą kamieninio akademinio padalinio vadovo; 
  • mokslo darbų, pranešimų, sertifikatų kopijas.

Daugiau informacijos apie LR Prezidentų vardinių stipendijas rasite Lietuvos mokslų akademijos svetainėje.

Kilus klausimams dėl aplikavimo, maloniai prašome kreiptis į kamieninių akademinių padalinių Studijų skyrius arba į Studijų administravimo skyriaus Finansinės paramos studentams koordinatorę Asta Vaitkevičienę tel. (8 5) 219 3238,
el. p. .

2022-04-01