Lietuvos matematikų draugijos suvažiavimas ir 62-oji konferencija

2021 m. birželio mėn. 16-17 d. kviečiame dalyvauti Lietuvos matematikų draugijos suvažiavime ir 62-ojoje  konferencijoje, skirtoje Jono Kubiliaus 100-osioms gimimo metinėms. Suvažiavimas ir konferencija vyks nuotoliniu būdu Vilniaus Gedimino technikos universitete.

2021 04 28 Kavos puodelis380x250LMD konferencijos programinis komitetas: Remigijus Leipus (pirmininkas), Artūras Štikonas (pirmininko pavaduotojas), Juozas Banionis, Ramūnas Garunkštis, Pranas Katauskis, Natalija Kosareva, Aleksandras Krylovas, Kęstutis Kubilius, Olga Kurasova, Antanas Laurinčikas, Edmundas Mazėtis, Bronė Narkevičienė, Kazimieras Padvelskis, Vidmantas Pekarskas, Jonas Šiaulys, Olga Štikonienė.

VGTU konferencijos organizacinis komitetas: Kazimieras Padvelskis (pirmininkas), Aleksandras Krylovas (pirmininko pavaduotojas), Andrej Bugajev, Viktoras Chadyšas, Svetlana Danilenko, Edita Dombrovskienė, Jūratė Karasevičienė, Natalja Kosareva, Danutė Krapavickaitė, Rima Kriauzienė, Dalius Pumputis, Rūta Simanavičienė.

Konferencijos sekcijos:

1. Algebra, skaičių teorija ir geometrija (Algebra, Skaičių teorija, Geometrija, Topologija, Matematinė logika);

2. Stochastiniai metodai ir modeliai (Atsitiktiniai procesai, Finansų ir draudimo matematika, Statistika, Tikimybių teorija);

3. Diferencialinės lygtys ir skaičiavimo matematika (Diferencialinės lygtys, Funkcijų teorija, Skaičiavimo matematika);

4. Matematikos istorija ir didaktika (Matematikos istorija, Matematikos ir informatikos dėstymo metodika);

5. Matematikos taikymai;

6. Teorinė informatika.

Norinčius dalyvauti konferencijoje kviečiame registruotis iki 2021 m. gegužės 10 d. Lietuvos matematikos rinkinio tinklalapyje

Jei negalite registruotis, atsiųskite savo duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, darbovietė), pranešimo pavadinimą ir sekcijos pavadinimą Artūrui Štikonui,  

Jeigu iškiltų kitų klausimų, prašome kreiptis el. paštu į konferencijos organizacinį komitetą.

Registracijos mokestis. Konferencijos dalyvio registracijos mokestis iki 2021 m. gegužės 10 d. LMD nariams – 5 €, ne LMD nariams – 10 €; (doktorantams ir studentams – be mokesčio). Po gegužės 10 d. LMD nariams – 10 €, ne LMD nariams – 15 € (doktorantams ir studentams –  5 €).

Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas pavedimu į šią sąskaitą:

Gavėjas: Lietuvos matematikų draugija

Įmonės kodas (juridinio asmens kodas): 191607025

Adresas: Naugarduko 24, Vilnius 03225

Sąskaitos Nr. LT14 7300 0100 0248 3004

Mokėjimo paskirtis: vardas, pavardė; registracijos mokestis į LMD 62 konferenciją.

Programinė įranga. Pranešimai bus skaitomi nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM, bus instaliavimo instrukcija. Pranešėjai ir klausytojai gaus pakvietimus prisijungti (registracijoje nurodytu elektroninio pašto adresu).

Straipsniai. Straipsnius pranešimo tema pateikti leidiniui Lietuvos matematikos rinkinys (LMD darbai) iki 2021 m. birželio 25 d. Reikalavimus straipsniams bei pagalbą, susijusią su pateikimu, rasite adresu: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/submit-article

LMD suvažiavimo ir 62-osios konferencijos organizacinis komitetas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto

Fundamentinių mokslų fakulteto

Matematinės statistikos ir Matematinio modeliavimo katedros

El. p.:

Saulėtekio al. 11

LT-10223 Vilnius

2021-04-28