Prof. dr. Julius Žilinskas – Lietuvos mokslų tarybos narys

Balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naują Lietuvos mokslo tarybos ekspertinių komitetų sudėtį. Penkerių metų kadencijai paskirti 9 nariai: 4 – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete, iš jų 2 patvirtinti antrai kadencijai, ir 5 – Gamtos ir technikos mokslų komitete. Tarp naujųjų komiteto narių – du Vilniaus universiteto (VU) atstovai: Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete pradeda dirbti Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė Inga Vinogradnaitė, o Gamtos ir technikos mokslų komitete – Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. dr. Julius Žilinskas.

2021 04 27 Julius Zilinkskas380x250Prof. dr. Juliaus Žilinsko svarbiausios mokslinių tyrimų sritys – globalusis optimizavimas, lygiagretieji skaičiavimai, duomenų analizė ir vizualizavimas. Naujausiame darbe su bendraautoriais pasiūlė masinio testavimo strategiją COVID-19 pandemijai kaupinių metodu su replikavimu.

Paskelbė daugiau kaip 130 mokslinių straipsnių. Parašė ir Springer leidykloje paskelbė monografijas anglų kalba Daugiamačių duomenų vizualizavimas: metodai ir taikymai (su G. Dzemyda ir O. Kurasova, 2013), Simpleksinis globalusis optimizavimas (su R. Paulavičiumi, 2014), Neiškilasis daugiakriteris optimizavimas (su P. M. Pardalos ir A. Žilinsku, 2017). Išleido sudarytų knygų Springer, Wiley, World Scientific leidyklose. Dešimties tarptautinių mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narys. Tarptautinės globaliojo optimizavimo draugijos viceprezidentas.

Apdovanotas 2015 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas, lygiagretinimas ir taikymas (2000-2014)“.

2021-04-27