VU kviečia į „Arqus Academy Week“ renginių savaitę

event 1597531 1920 642x410

 

Gegužės 3–7 d. Vilniaus universitetas (VU) kviečia į įdomių diskusijų, paskaitų, dirbtuvių ir kitų renginių kupiną Europos universitetų aljanso „Arqus“ renginių ciklą „Arqus Academy Week“. Septynių universitetų bendruomenėms sutelkti ir aljansą visuomenei atverti siekiantis renginys šiemet daugiausia dėmesio skirs ateities aukštojo mokslo institucijos vizijos formavimui.

„Manau, kad ši „Arqus“ savaitė yra puiki proga kiekvienam VU bendruomenės nariui susipažinti su aljansu iš arčiau, suprasti, kodėl ir kaip verta dalyvauti jo veiklose. Kartu tai yra galimybė susitikti su kitų šešių „Arqus“ universitetų bendruomenių atstovais (kol kas dar tik virtualiai) ir diskutuojant, dalijantis idėjomis ir sumanymais stiprinti aljansą, brėžti jo ateities kontūrus“, – sako VU partnerystės prorektorius dr. Artūras Vasiliauskas.

Renginių cikle bus nagrinėjami klausimai, susiję su fundamentalia „Ateities universiteto kūrimo“ tema (angl. „Shaping the University of Future“). Tai suteiks galimybę renginio dalyviams įvairiapusiškai pažvelgti į aukštųjų mokyklų veiklą ir pokyčius. „Arqus Academy Week“ metu vyks net 20 renginių pagal 6 potemes, atspindinčias aljanso partnerių puoselėjamus ateities universiteto bruožus: įtraukus universitetas; gero mokymo ir mokymosi universitetas; daugiakalbis universitetas; verslus universitetas; atviro mokslo universitetas; globaliai įsitraukęs universitetas.

„Arqus“ savaitės metu vyks seminarai, dirbtuvės, diskusijos dėstytojams, doktorantams, studijų ir mokslo vadybininkams, tarptautinių ryšių specialistams, studentams ir plačiajai visuomenei. VU koordinuojamos „Arqus“ veiklos „Į studentus orientuotos kokybiško mokymosi sistemos“ renginys dėl jungtinių studijų programų vertinimo, akreditacijos ir kokybės užtikrinimo diskutuoti kvies su aukštojo mokslo politikos formuotojais, nacionalinėmis ir Europos akreditavimo institucijomis, atsakingais Europos Komisijos pareigūnais.

„Renginio programoje yra daugybė įvairių aljanso universitetų bendruomenės nariams skirtų veiklų, susijusių su XXI amžiaus universitetų keliamais klausimais. Tokie aspektai, kaip didesnė įtrauktis, novatoriški mokymosi ir mokymo metodai, piliečių mokslas ir įtaka visuomenei yra svarbūs ir aktualūs aukštojo mokslo institucijų veiklai“, – sako prof. Dorothy Kelly, „Arqus“ aljanso koordinatorė ir Tarptautinės plėtros prorektorė Granados universitete.

Gegužės 3 d. „Arcus Academy Week“ dalyviai kviečiami į renginių ciklą pradėsiantį pokalbį su septynių universitetų atstovais, kurį moderuos VU partnerystės prorektorius dr. A. Vasiliauskas. Jame susipažinsime su „Arqus“ vykdomomis veiklomis Europos aukštojo mokslo pažangos kontekste.

Kitomis renginių ciklo dienomis bus aptariamos studentų įtraukties, moterų moksle bei nuotolinio mokymosi temos, „Arqus Academy Week“ pranešėjai diskutuos apie studijų kokybę ir programų sudarymą, daugiakalbystę universitete, mokymo ir mokymosi iššūkius. Keliose diskusijose ir debatuose „Arqus“ universitetų bendruomenės nariai – mokslininkai, tyrėjai ir specialistai pristatys naujausias tendencijas ir aptars antreprenerystės, studentų mainų, piliečių mokslo ir kitas temas.

Norintiems dalyvauti „Arcus Academy Week“ renginiuose reikalinga registracija. Daugiau apie renginių ciklą, programas, pranešėjus ir temas rasite čia.

Europos universitetų aljansui „Arqus“ priklauso septyni universitetai – Bergeno, Granados, Graco, Leipcigo, Liono, Paduvos ir Vilniaus. Tai daug metų išsamius mokslinius tyrimus atliekantys universitetai, turintys didelę patirtį vykdant bendrus projektus įvairiose srityse ir tarptautinių institucijų statusą.

Aljanso „Arqus“ tikslas – pasinaudoti gausia universitetų narių patirtimi plėtojant bendradarbiavimą, kad būtų tvirtai integruotos aljanso narių vykdomos politikos ir veiksmų planai, siekiant stiprinti švietimą tarp aktyviai šioje veikloje dalyvaujančių Europos ir pasaulio piliečių, galinčių ir norinčių prisidėti kuriant daugiakultūrę, daugiakalbę ir įtraukią Europą, kuri būtų atvira pasauliui, didinti ir tobulinti universitetų partnerių bendrus mokslinių tyrimų pajėgumus ir geriau reaguoti į didžiuosius XXI a. visuomenės iššūkius Europoje ir už jos ribų.