LMA tikruoju nariu išrinktas habil. dr. Artūras Dubickas

A. Dubickas2021 m. balandžio 13 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis ataskaitinis ir rinkiminis susirinkimas, kuriame buvo renkami LMA tikrieji nariai. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje tikraisiais nariais išrinkti – Vytautas Getautis (chemija), Gediminas Račiukaitis (fizika) ir Matematikos ir informatikos fakulteto habil. dr. Artūras Dubickas (matematika).

1982 m. habil. dr. Artūras Dubickas aukso medaliu baigė Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą. Studijavo Maskvos M. Lomonosovo universitete, kuriame 1990 m. apgynė matematikos daktaro disertaciją ir nuo tada dirba VU. 1999 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją, 2001 m. suteiktas profesoriaus vardas.

2006 metais apdovanotas Lietuvos mokslo premija. Svarbiausia mokslinio darbo sritis – skaičių teorija: algebriniai skaičiai, Diofanto aproksimacijos, pasiskirstymas moduliu 1.

Skaitė paskaitas Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Japonijos, Rusijos, Indijos, Italijos, Vokietijos, PAR, Čekijos, Kanados, Austrijos ir kitų šalių mokslo centruose.
Paskelbė daugiau kaip 240 mokslinių straipsnių.

Vadovavo 8 doktorantams, apgynusiems daktaro disertacijas. Tarptautinių matematikos mokslo žurnalų „European Journal of Mathematics“, „Uniform Distribution Theory“, „Lithuanian Mathematical Journal“ redkolegijų narys. VU matematikos doktorantūros komiteto pirmininkas.

Vadovauja Lietuvos mokinių komandai pasaulinėse matematikos olimpiadose.