Išrinkti DMSTI ir TMI direktoriai

Direktoriai 04 08 copy 

Matematikos ir informatikos fakultete DMSTI ir TMI institutuose 2021 m. balandžio 7 d. nuo 9:00 iki 17:00 valandos vyko elektroniniai slapti balsavimai. Buvo renkami DMSTI ir TMI direktoriai.

Iš DMSTI ir TMI nuostatų:
„21.3. Direktorių iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Fakulteto ir Instituto nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys Instituto mokslo darbuotojai ir dėstytojai (toliau – rinkėjai). Direktorius laikomas išrinktu, jei už jį balsavo daugiau nei pusė visų rinkimų teisę turinčių Instituto darbuotojų.“

Šio balsavimo rezultatai:
DMSTI balsavo 31 iš 36 rinkėjų. Aktyvumas 86,1 %. Rinkimai laikomi įvykusiais.

Rinkėjams buvo pateiktas klausimas:
„Ar pritariate, kad VU Matematikos ir informatikos fakultete DMSTI direktoriumi būtų išrinktas prof. Gintautas Dzemyda?“

Balsų pasiskirstymas (Gintautas Dzemyda): 

  • : 28 (90,3%)
  • Prieš: 2 (6,5 %)
  • Susilaikė: 1 (3,2%)
  • Iš viso:  31 (100%)

TMI balsavo 18 iš 25 rinkėjų. Aktyvumas 72 %. Rinkimai laikomi įvykusiais.

Rinkėjams buvo pateiktas klausimas:
„Ar pritariate, kad VU Matematikos ir informatikos fakultete TMI direktoriumi būtų išrinktas prof. Remigijus Leipus?“

Balsų pasiskirstymas (Remigijus Leipus):

  • : 17 (94,4%)
  • Prieš: 0 (0 %)
  • Susilaikė: 1 (5,6%)
  • Iš viso: 18 (100%)

Matematikos ir informatikos fakulteto rinkimų komisija