Išrinktas MIF tarybos pirmininkas – doc. dr. Martynas Manstavičius

Sausio 29 d. virtualaus posėdžio metu MIF Tarybos pirmininku išrinktas doc. dr. Martynas Manstavičius. Kaip pasakoja naujais išrinktas MIF Tarybos pirmininkas, kandidatuoti į pirmininko pareigas nusprendė paragintas kolegų.

Martynas Manstavicius„Tarybos pirmininkui didelės dalies narių palaikymas labai svarbus, be jo neįmanoma konstruktyviai dirbti, kurti geresnę aplinką fakultete. Manyčiau, pirmininkas turėtų būti diplomatiškas, įsiklausantis į kitų nuomonę, gerai organizuojantis darbą ir kuriantis darbingą aplinką svarbiems sprendimams priimti.

Nuomonių įvairovė, manyčiau, neturėtų peraugti į kategoriškumus, ultimatumus, nes tada nutolstama nuo mus visus vienijančių dalykų, nereikalingos įtampos, neleidžia atsiskleisti mūsų potencialui, būti kūrybiškiems, dėmesį sutelkti į kokybišką dėstymą ir mokslinį darbą“, – sako doc. dr. Martynas Manstavičius.

Taryba yra kolegialus Fakulteto savivaldos organas, sudaromas 4 metams. Ją sudaro 18 narių. Tarybą taip pat sudaro 3 komitetai – Mokslo, Studijų ir Finansų ir strategijos. Kokios yra pagrindinės Tarybos funkcijos?

„Taryba formuoja fakulteto strateginius tikslus, renka dekaną, prižiūri fakulteto administracijos, studijų programų komitetų veiklą, priima įvairius sprendimus susijusius su studijų bei mokslo fakultete organizavimu, jau nekalbant apie biudžeto formavimą ir jo vykdymo priežiūrą“, – pasakoja dr. Martynas Manstavičius.

Plačiau su MIF Tarybos nuostatais galite susipažinti čia.

2021-02-15