MIF geriausias dėstytojas – lekt. Irmantas Radavičius: „Savo darbe matau prasmę“

2020 12 23 Radavicius

Geriausiu 2020 m. MIF dėstytoju išrinktas lekt. Irmantas Radavičius. Sveikiname!

Trumpas interviu su geriausiu MIF dėstytoju – apie dėstymą, dėstytojo kelią bei geriausią paskaitą.

Kaip manote, kokia jūsų nuomone turi būti gera paskaita?

Aš nemanau, kad paskaita yra itin geras mokymosi būdas, bet jei reikėtų vertinti, tai gera paskaita yra tokia, iš kurios gali kažką išsinešti – kuo daugiau ir geriau išsineši, tuo ji geresnė.

Klausytojai skirtingi, tad būtina sąlyga yra dėstytojui kalbėti ne sau, bet tiems, kurie susirinko klausytis.

Kodėl pasirinkote dėstytojo kelią?

Dėstyti pradėjau atlikinėdamas praktiką universitete, tad, galima sakyti, kad ne aš pasirinkau, bet kelias pasirinko mane.

Esu labai dėkingas prof. habil. dr. Mindaugui Blozneliui už įkvėpimą, dr. Vladui Tumasoniui už galimybes, ir daugybei kitų žmonių, įskaitant studentus, be kurių indėlio nebūčiau, kur esu.

Savo darbe matau prasmę, o šalia tobulėjantys žmonės įkvepia ir mane patį stengtis būti geresniu.

Kaip suderinate dėstytojo ir mokslininko darbą?

Šiuo metu prioritetą teikiu darbui su studentais, nes jaučiu papildomą atsakomybę už man patikėtus žmones, tiek prieš juos pačius, tiek prieš savo mokytojus, o taip pat ir prieš fakultetą, universitetą, bei apskritai visą visuomenę, kurią tie jauni žmonės mokosi ateityje kurti.

Laisvo laiko neturiu, todėl, mokslinės veiklos šiomis dienomis lieka tiek, kiek jos vyksta kartu su studentais, juos mokant, vadovaujant baigiamiesiems darbams, kartu rašant straipsnius – smagu, kai kažkas pavyksta.

Kaip manote, kokius būdo bruožus turi turėti geriausias dėstytojas?

Manau, jog dėstytojui tapti vis geresniu padeda ne bruožai, o noras ir pastangos mokytis. Kaip ir dalykinių žinių, dėstymo išmokstama, o gerumą lemia ne bruožai, bet pasirinkti metodai ir patirtis. Žmonių būna labai įvairių, gerų dėstytojų su įvairiais bruožais irgi. Na, o jei pats nori ir stengiesi mokytis, gali bandyti to noro įkvėpti ir kitiems.

Ko palinkėtumėte studentams?

Linkiu sveikatos (tiek fizinės, tiek psichinės), o greta jos – stiprybės bei empatijos. Norėtųsi, kad šiuo metu suprastume ir pagal galimybes padėtume vieni kitiems, ir visų pirma tiems, kam supratimo ir pagalbos reikia labiausiai.