Prof. Antanui Laurinčikui skirta Rektoriaus mokslo premija

2020 12 23 Laurincikas

Viliaus Stakėno nuotrauka

Gruodžio 22 d. iškilmingame VU bendruomenės renginyje už svarius mokslo pasiekimus 2020 m. Rektoriaus mokslo premija apdovanotas prof. Antanas Laurinčikas.

Antanas Laurinčikas per 2020 metus publikavo 14 straipsnių mokslo žurnaluose, esančiuose
Clarivate Analytics“ duomenų bazėje. Devyni straipsniai publikuoti mokslo žurnaluose, patenkančiuose į Q1 arba Q2 kvartiles.

Per 2020 m. prof. Antanas Laurinčikas nagrinėjo bene svarbiausią modernios funkcijų teorijos problemą – analizinių funkcijų artinius. Šiam tikslui buvo pasitelkti analizinės skaičių teorijos objektai – dzeta funkcijos.

Prof. Antanas Laurinčikas šiuo metu vadovauja 5 doktorantams. Taip pat Antanas Laurinčikas – nuolatinis tarptautinių konferencijų kviestinis pranešėjas.

Šiuo metu Antanas Laurinčikas vadovauja projektui „Approximation with Dzeta Function and Algebraic Numbers“ (No 09.3.3 – LMT –K-712-01-0037).

Profesorius dirba penkių mokslinių žurnalų redkolegijose, reguliariai recenzuoja straipsnius bent dešimčiai mokslinių žurnalų.

Sveikiname!